Profil čtenáře:
Naďa Johanisová

Profese:

Děkuji za upřímně, zasvěceně a kultivovaně napsanou esej, která mi rozšířila obzory.

Děkuji za velmi zajímavý článek. Úplně jsem ale neporozuměla, zda chystaná taxonomie bude součástí nějaké direktivy a bude pro banky v EU povinná? Plus také nerozumím závěrečné poznámce. Banky přece nemusí zajímat, zda se projekt prodraží, naopak je to pro ně výhodné, protože pak mohou poskytovat další úvěry...?

Děkuji za zajímavý a dobře napsaný článek. Zcela souhlasím s autorem, že HDP jako indikátor tzv. bohatství nechává stranou nepeněžní sféru, jako jsou práce v domácnosti, které tím pádem jakoby nemají ekonomickou hodnotu. Navíc HDP neregistruje samozásobitelství a ani ochuzení v podobě čerpání přírodních zdrojů. Takže i když roste, může indikovat ne vyšší bohatství, ale ochuzení o sociální či přírodní kapitály, které potřebujeme ke šťastnému životu. S ekonomickým růstem roste i spotřeba energie a s ní oteplování planety. A zároveň je na růstu ekonomika závislá. Toto dilema a jak ho vyřešit by mělo být obsahem veřejné diskuse. Bohužel tomu tak prozatím není.
Děkuji za velmi zajímavý a znepokojivý článek k tématu z nejaktuálnějších. Jen bych doplnila, že vedle uvedeného antiglobalizačního narativu, který nese rasistické a xenofobní rysy, existuje i jiný narativ, který je kritický k ekonomické globalizaci (a k ekonomistické ideologii, z níž vychází, resp. která jej ospravedlňuje). A který přitom nevykazuje xenofobní atd. rysy. Naopak. Stojí za ním jména, jako je Helena Norberg-Hodge, Richard Douthwaite, hnutí, jako je nerůst (degrowth), alterglobalizační hnutí, obory, jako je post-rozvoj, post-kolonialismus atd. Tento směr má myslím i naději obrodit současnou "novou levici" a zelené strany, pokud mu dopřejí sluchu. Vychází z důsledných kritik kapitaiistického systému a ekonomistické ideologie a jejich dopadů na lidské komunity a přírodu.

S plošně pojatou EET (tedy takovou, která postihuje i drobné ekonomické aktéry) zásadně nesouhlasím. Lze ji kritizovat i zleva, resp. mimo zjednodušujicí pravolevou optiku, z pozic ideálu ekonomické demokracie. Více o tom v mém článku zde:https://www.kulturni-noviny.cz/permalink/19467 (Kulturní noviny, 20.3.2017, č.12/2017)