Potřebujeme si ujasnit, jak s lithiem

Jiří Dolejš

Krušnohorské ložisko lithia se stalo předmětem zájmu velkého byznysu. Jakou roli by měl hrát v případě zahájení těžby stát?

V pondělí 16. října se pět dnů před volbami ještě mimořádně sejde poslanecká sněmovna. Tématem se stalo ložisko lithia na Krušnohorsku (největší v Evropské unii). Cena tohoto kovu v posledních letech roste, a tak se české ložisko stalo předmětem zájmu velkého byznysu. A s tím je spojená otázka, jak hájit zájmy českého státu u byznysu, v němž se odhaduje stamiliardový výnos během dvou desítek let. Dostat z těchto miliard jen poměrně malé poplatky za těžbu by bylo ubohé. Logická otázka ovšem je, zda stát nezaspal a proč si neujasnila roli státu končící vládní koalice včas?

Surovina patří státu, dokud je v zemi. Jde ale o její vytěžení a zpracování. Zastánci využití zahraničního kapitálu tvrdí, že stát lithium těžit neumí, že mu schází technologie i know how. Zastánci role státu připomínají státní firmu Diamo s. p., která působí v oblasti důsledků hornické činnosti u uhlí a uranu. Stát by měl mít roli minimálně jako strategický partner v těžbě, a poté pokud jde o garance za rekultivaci a sanaci po těžební činnosti. Součástí modelu využití je ale i zpracování meziproduktů a konečná výroba lithiových baterií. Je přitom jasné, že půjde o nemalé dlouhodobé investice.

Ložisko lithia na Krušnohorsku je největší svého druhu v Evropské unii. Foto Česká televize

První kroky exekutivy učinil již ministr Pavel Drobil (ODS) v roce 2010, který vydal povolení pro soukromou firmu ke geologickému průzkumu na Cínovci. Licenci po roce ještě prodloužil jeho stranický kolega ministr Tomáš Chalupa. O lithium na západě Čech se zajímají i další firmy, které zkoumají možnost získávat kov z deponií, která tu zbyla po těžbě cínu (firma Karla Janečka). Brněnská firma GEOMET s. r. o., vlastněná nyní australskými těžaři z European Metals Holding Ltd., má nyní díky letům průzkumu o ložisku nezbytné informace. Za tyto průzkumy již také utratila více než 300 milionů korun a tuhle investici si jistě bude chtít její vlastník nějak pojistit.

Připomeňme ještě další aktuální kroky exekutivy. V tomto volebním období vydal další povolení na geologický průzkum ministr Richard Brabec (ANO) a úředník resortu licence prodlužoval ještě počátkem letošního roku. Stát je suverénem, pokud jde o rozhodování o svém surovinovém bohatství. Informace o ložisku od GEOMETu by si nepochybně musel ten, kdo by zde chtěl těžit, koupit. Jak je tedy s licencí na průzkum a s vynaloženými investicemi spojeno přednostní právo na těžbu? Desítky let vlivu na rozvoj a stovky miliard korun výnosů za ujasnění této věci jistě stojí.

Ministerstvo životního prostředí má v kompetenci geologický průzkum a stanovení průzkumných území, ministerstvo průmyslu kompetenčně zodpovídá za těžbu. A s odvolávkou na zákon ministerstvo průmyslu těžební právo na předběžně vymezeném dobývacím prostoru pro vlastníka GEOMETu předjímá. To se promítlo i do dikce memoranda o porozumění, které s firmou EMH podepsal počátkem října ministr Jiří Havlíček (ČSSD). Memorandum hovoří o tom, že by projekt neměl být zdržován. Opravdu to nemohlo počkat po volbách? Rozkrylo zpolitizování podepsaného memoranda fakt, že stát nemá věci pod kontrolou, nebo je text memoranda dokonce tak ošidný, že by měl být na popud jednání sněmovny zrušen?

Memorandum je svou povahou nesmluvní text, který odráží stav jednání, deklaruje úmysly a ochotu. V duchu surovinové politiky ČR potvrzuje podmínku zpracování lithia do průmyslové podoby na našem území. Text memoranda dostal od svého kolegy Havlíčka ještě v září vicepremiér Brabec. Pochválil ho, i když ho nepodepsal z důvodu nepříslušnosti. Memorandum rozhodně ukazuje, že jednání o lithiu míří k prodeji těžebních práv zahraničnímu investorovi. Lze tento úmysl brát jako závazný, nebo jde o cár papíru? A proč před podpisem memoranda nebyla ujasněna i vlastnická struktura firmy EMH, která je sama o sobě jen malou firmou s pouhým milionovým obratem?

Investici, kterou by zahraniční firma u nás realizovala, by nakonec byla chráněna v příslušném režimu ochrany investic (s Austrálií existuje dohoda již z roku 1994). Od určitého okamžiku by tedy vzniklo riziko arbitráží a sporů o ušlý zisk. Sporné zůstává, zda je tímto okamžikem podepsání memoranda. Může EMB za takové „povzbuzení“ požadovat náhradu? Mobilizační výroky typu „krádež za bílého dne“ realitu neobjasní, ovšem obavy z rizika přípravy dalšího tunelu jsou na místě. Proč se až nyní má dostat toto téma do vlády? Je snad jasné, že jednotliví ministři (jedno, zda za ČSSD či za ANO) by o věci rozhodovat neměli.

Požadavek na informace o skutečném stavu věcí, který vyústil do svolání mimořádné schůze Sněmovny, je tedy logický. Je nutné jasně pojmenovat právní stav a diskutovat o jasném řešení. Zvládne se to bez propagandistické mlhy? Tuto situaci by bylo možno řešit použitím zvláštního zákona, který by mohla schválit Sněmovna po volbách a který by ošetřil zájmy České republiky. Těžba a zpracování strategických surovin by ze zákona musela zůstat v rukou státu.

  Diskuse
  Jo?
  A proč jste se o to tedy vy politici nestarali dřív??

  Teď se tady jenom háže hausnumerama - čekám, kdy dojde na bájné trintilióny -- a KSČM rozjela zcela účelovou kampaň před volbama, ve stylu, který teď v Česku letí --- přijdou cizáci a vezmou nám naše bohatství a naše lidi nechají chcípat o hladu.......

  https://blisty.cz/art/88422-jak-jsme-si-zamilovali-lithium-a-touzime-si-zopakovat-okd.html

  Narážet socany na kůly,,,,,,,,,,,,,,,,, k tomu se s radostí přidali další.
  October 12, 2017 v 13.29
  objektivně to taky jde
  emoce nejsou dobrý rádce - tato vláda za celé čtyři roky (ty předchozí také ne) prostě neřekla jak ošetřit roli státu
  vláda ve sboru - nic, v létě o tom dokonce jednala tripartita a taky nic - takže tu odpovědnost je třeba naplnit
  takže místo řečí o narážení na kůly zkusme říci co se prošvihlo, co má stát chtít a jak se k tomu bez "bakalizace" dostat
  Nejde sice o triliony, něco ty investice budou stát ale stovky miliard výnosu po dobu výtěžnosti onoho ložiska určitě
  Ano, máte pravdu, omlouvám se.

  Nicméně trvám na tom, že tak jak někteří vaši kolegové ke kauze lithium přistupují, je skandální. A nic na tom nemění ani to, že do skutečných výšin absurdity to vytočil až Andrej Babiš. Samozřejmě hlavně z toho důvodu, že v této věci má hnutí ANO a konkrétně MŽP mnohem víc másla na hlavě, než je zdrávo a než mají komunisté.

  Tady rozhovor s člověkem, který má jistý přehled:

  https://www.lidovky.cz/podle-richtera-stat-ohledne-lithia-zaspal-fgm-/zpravy-domov.aspx?c=A171012_141718_ln_domov_jho

  Vidí dvě zásadní chyby v celé věci:

  Za 1/ že MPO nerozpoznalo, že se lithium stává strategickou surovinou, a nepodniklo v tomto směru žádné odpovídající kroky. Zde je politická odpovědnost na ODS a pak ČSSD, která po volbách MPO převzala. Jako důvod Richter uvádí, že je MPO plné ekonomů a právníků, ale odborníků na průmysl a obchod, jak by se podle jména slušelo, tam už moc není.

  Za 2/ že MŽP vydávalo licence k průzkumu i firmám, u kterých bylo už jen podle základního kapitálu jasné, že ho nemohou provádět samy, ale stojí za nimi zahraniční investor. A že nemělo ponětí o ceně nerostného bohatství na jehož průzkum licenci vydává, ani o souvislostech a o znění českého těžebního zákonodárství. Za důvod Richter opět uvádí nedostatek rozhledu a vědomostí na ministerstvu.
  ----------------------------------

  Mládkův nástupce Havlíček se tak opravdu jeví jako ten, který jako první začal zachraňovat situaci a jeden z mála, který je před volbama ještě schopen pracovat a myslet.
  Andrej Babiš poslal Jiřímu Havlíčkovi dopis:

  Vážený pane ministře,

  dovolte mi obrátit se na Vás ohledně Memoranda o porozumění mezi MPO ČR a australskou společností EMH, které jste podepsal dne 02.10.2017.

  Podpis takového Memoranda považuji za zcela skandální krok, o to víc, že jste tak učinil bez souhlasu vlády České republiky, bez projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a bez otevřené veřejné diskuse. A to vše pouhé dva týdny před volbami. Tímto Memorandem jste uvalil na Českou republiku a jeho daňové poplatníky případné mnohamiliardové závazky, které mohou hrozit v arbitráži.

  Co je však nejskandálnější, je fakt, že majetková struktura společnosti EMH, se kterou jste Memorandum podepsal, vede opět ke Zdeňku Bakalovi. K člověku, který s podporou současného premiéra za ČSSD a jeho kmotra právníka Pokorného bezskrupulózně vytuneloval společnost OKD, 43 tisíc občanů připravil o jejich byty a daňové poplatníky o desítky miliard korun a zničil celý Moravskoslezský region.

  Tímto Memorandem jste vložil do rukou jednoho z největších korupčníků naší země české bohatství, o které jste tím nás všechny připravil. Věřte mi, že udělám vše pro to, aby byl tento skandální dokument zneplatněn.

  Zároveň Vám posílám 16 otázek a žádám Vás o jejich zodpovězení, a to do pondělí 16.10.2017, před uskutečněním mimořádné schůze PSP k tomuto tématu, které jsme spolu s poslaneckým klubem KSČM a SPD podpořili.

  Zde je 16 otázek, o jejichž zodpovězení Vás, pane ministře, žádám.

  1. Proč jste Memorandum o lithiu podepsal dva týdny před volbami potichu a bez svolení vlády? Bez diskuse v Poslanecké sněmovně? Bez otevřené debaty s odborníky a veřejností?
  2. Proč jste Memorandum podepsal právě s australskou firmou European Metals Holdings?
  3. Proč jste Memorandum podepsal jen s firmou EMH, když na průzkum lithia mají v naší zemi licence ještě další 4 firmy?
  4. Proč jste dovolil, aby se Memorandum odkazovalo na smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií, které zavazují k ochraně investic? Uvědomujete si, že právě tato formulace může v arbitráži naši zemi připravit o miliardy korun podobně jako u Diag Human?
  5. Proč jste průzkumem lithia nepověřil státní podnik Diamo, které takové práce dělá? Proč jste bez vědomí všech svěřil českou surovinu do rukou soukromé firmy?
  6. Jak prokážete podezření, které na vás padá, že takto závažnou věc jste neudělal proto, abyste z ní získal výkupné pro svou stranu ČSSD ještě těsně před volbami?
  7. Víte, že největším spoluvlastníkem EMH je Cadance minerals, viděl jste před podepsáním jejich vlastnickou strukturu?
  8. Víte, že firma Cadence minerals je vlastníkem Bakanora minerals, kde dalším investorem je MNG investments managment limited?
  9. A víte, že MNG investments managment limited je firma, které Bakala odevzdal vytunelované OKD?
  10. Je náhoda, že akcionářem Bakanora je skupina Black rock?
  11. Zjistil jste si před podpisem memoranda, že jde o tutéž skupinu, která má zajištěné dluhopisy v OKD 320 mil. korun a nezajištěné dluhopisy ve výši 452 mil. korun?
  12. Nevěřím, že jste tato fakta nevěděl, protože to byste musel být úplný amatér. Proč jste tato fakta zamlčel při podpisu Memoranda a nepřiznáváte se k nim ani dnes?
  13. Proč jste veřejnost neinformoval, že šéfem dceřiné firmy EMH – společnosti Geomet, která má průzkum provádět, je Richard Pavlík – bývalý manažer firmy OKD, kterou vaše strana pomohla vytunelovat a stát tak připravila o stovky miliard?
  14. Víte o tom, že pan Pavlík odešel z OKD teprve letos? A najednou je v čele firmy, se kterou podepisujete závazné Memorandum? Jak nám to vysvětlíte?
  15. Jak prokážete podezření, že se pořád jedná o tu samou partu, se kterou ČSSD spolupracuje už léta, tedy o partu kolem zloděje Bakaly a spol.?
  16. Co uděláte pro to, abyste toto skandální a pro Českou republiku naprosto nevýhodné Memorandum zrušil a vyhnuli jsme se tak budoucímu placení miliard z našeho rozpočtu?

  Andrej Babiš
  --------------------------------------------------------

  Myslím pane Dolejši, že by bylo nejlepší, kdyby Sněmovna v pondělí hned zkraje přijala usnesení, ve kterém důrazně žádá novou (povolební) Sněmovnu, aby se lithiem zabývala.

  Ale obávám se, že budeme svědky mnoha emocí, nechutné frašky a nulového výsledku.
  October 13, 2017 v 22.22
  Jasno nebo temno kolem lithia?
  Vypadá to, že lithium je natolik radioaktivní, že některé účastníky diskuzí o něm ozářilo jasnozřivostí. Jinak si nedovedu vysvětlit ta fantasmagorická čísla, která kolem něho létají. Těžba ve velkém je projekt s velmi vysokými náklady a vytěženou rudu je potřeba nejen zpracovat, ale také i výhodně prodat. Jinak se nebude jednat o miliardách zisku, ale ztráty. Otázka, zda a za jakých okolností se těžba lithia opravdu vyplatí, není jenom řečnická.

  Tak tak, Srbové začnou těžit a v Česku to může být 30 let nerentabilní.......

  Navíc lithia je v hornině zhruba 1%. Já jsem dítě z těžařského kraje, než jsem vyrostl doputovala obrovská kunčická halda z Kunčic přes Vratimov až do Paskova. Umíme si představit dopady těžby a zpracování milionů tun horniny na krušnohorskou krajinu a ekosystém?

  V Česku je pořád ještě spousta nerozhodnutých voličů --- nic kolem lithia se v pondělí nevyřeší. Zato uslyšíme špíny jako dlouho ne........ bych řekl.
  October 14, 2017 v 13.41
  parametry debaty i návrhy usnesení mohou mít logiku
  řekl bych že varovat před nevratnými kroky a probrat jak neprůhlednost firmy EMH tak spory o závaznost memoranda není v kauze lithia úplně málo. Že to co do formy a emocí ovlivní blízkost voleb je jasné, to ale je důsledek kroku, jehož obsah i časování je upřímně řečeno nepochopitelné.
  Vskutku žonglovat s biliony je nadnesené, nejen kvůli výtěžnosti
  ložiska, ale samotná hornina nemůže mít tu cenu - a nutno odečíst investiční náklady - řekl bych že profit z těžby max. v řádu miliard, víc pochopitelně po zpracování - ale vytvořit z nuly nový obor - nakoupit knov how a postavit celé nové fabriky (kapacita u nás neexistuje) s dlouhou návratností, to je o výdajích za nejistých cenových podmínek. Opatrný odhad profitu sto miliard + inflace v intervalu čtvrt století.
  Hlavní politická výhrada je kolem závaznosti mezistátního memoranda, právníci o tom tvrdí různé věci ale otázka je jak by případná arbitráž probíhala. Měl vůbec pan ministr právo podepsat něco co jiní označují jako smlouvu o smlouvě budoucí? A co přinese deklarování vůle nějak zrušit podepsané....
  EMH je skořápka zprostředkující podnikání dalších stran Zaráží že si vláda neudělala due diligence takového partnera. A dostupné rejstříkové informace ani divoké spekulace o pozadí nám neřeknou, jak se tato vlastnická struktura (vlastnící přes GEOMET i výsledky průzkumů) nyní zachová.
  Takže kromě předvolebního špinění jsou tu otázky jejichž relevanci těžko zpochybnit.
  Tak pokud by stát zůstal mimo kapitálovou účast a jen by se nastavila výše bakšiše, kterou z celé záležitosti má řekněme na 10%, plus zpracovatelské, ekologické a jiné podmínky působení EHM v ČR, bylo by úplně jedno, jaké vlastnické pozadí ta firma má. Oni by si museli zajistit investice, oni by museli nést podnikatelské riziko (uvědomme si, že lithium není nijak vzácný prvek a vyskytuje se i v mnohem vyšších koncentracích). A kdyby do pěti let nebyli schopni dostát svým závazkům, mohla by na scénu nastoupit jiná firma a o žádných zmařených investicích by nemohla být řeč.

  Jenže tady vypukl intenzivní pocit, že nesmíme dát cizákům ani halíř. A všechno si budeme dělat státními firmami.
  Jenže co když se začnou objevovat lepší ložiska, protože zvyšující se cena na trhu vždy znamená zintenzivňování a zkvalitňování prospektorských prací. Srbové otevřou své lithiové doly. A automobilový průmysl se bude orientovat na sodíkové baterie nebo vodík?
  Co když v tom bude mít ČR vraženo čtvrt bilionu a bude to zastavené a bude se čekat?

  No,
  i kdybyste v pondělí byli schopni něco projednat, nová Sněmovna se tomu stejně bude věnovat z gruntu znova.
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Expert-na-tezbu-z-Vysoke-skoly-banske-Pokud-nenechame-Australany-tezit-hrozi-realne-arbitraz-Uz-jednou-se-presne-toto-stalo-507934

  Konečně rozumná slova od někoho, kdo ví o čem mluví.
  Kupodivu (?) v Parlamentních listech.

  Aspoň si člověk doopravdy uvědomí, jak gigantickou frašku politici předvádějí.
  -----------------------------------------------------------