Lithium zůstává v ČR. Díky memorandu tu může být i zpracováváno

Jan Gruber

Těžba ani zpracování lithia v České republice nezačne ani v nejbližších letech. Andrej Babiš využívá k útoku na sociální demokracii memorandum, ve kterém se majitel těžební firmy zavazuje, že bude vytěženou rudu v České republice i zpracovávat.

Ministr Jiří Havlíček (ČSSD) se zástupci australské firmy European Metals Holdings Ltd. minulý týden podepsal Memorandum o porozumění, které se týká spolupráce v oblasti těžby a zpracování lithia v České republice. Australané jsou majiteli firmy Geomet, která má na těžbu lithia na Cínovci licenci. Podle vlastních slov ale Geomet nesehnal v České republice investory, kteří by byli ochotni finančně náročný a riskantní projekt stavby nového dolu a těžby financovat.

Obsahem právně nezávazného memoranda je závazek australských těžařů, že lithium vytěžené případně v budoucnu na Cínovci, bude zpracováváno v České republice. Z toho vyplývá i jejich ochota provoz schopný lithium zpracovávat postavit, případně nechat vytěženou rudu zpracovávat v podniku, který na českém území založí někdo jiný.

Exministr financí Andrej Babiš (ANO) na pondělní tiskové konferenci oznámil, že podepsání memoranda považuje za skandální. „Pokud ministr Havlíček celou záležitost nevysvětlí, tak by měl odstoupit. A měly by se tím zabývat orgány činné v trestním řízení,“ dodal.

Babiš také řekl, že politické hnutí ANO podporuje návrh KSČM na svolání mimořádné schůze Sněmovny na dané téma. Podle jeho vyjádření v tuto chvíli žádost podepsalo šedesát poslanců a poslankyň. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) vzápětí oznámil, že sociální demokracie nechce čekat na svolání Poslanecké sněmovny a ráda by celou kauzu probrala již ve středu na schůzi Senátu.

„Nechápu, proč pan ministr Havlíček podepsal to memorandum. Není mi to jasné. Ta firma nemá licenci na průzkum. Ale to povolení má firma česká Geomet. Ministr by měl říct, proč to udělal. Proč má Česká republika spolupracovat právě s touhle firmou,“ řekl Babiš a znovu upozorňoval na rizika možných mezinárodních arbitráží v případě, že by se Česká republika rozhodla zajistit si těžbu lithia sama. Ví AB, že Geomet těm Australanům patří? Mohlo by nám ANO neodpovědět na tu otázku?

Hrozbu mezinárodních soudních sporů již v předchozích dnech odmítl ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD). Memorandum je podle jeho vyjádření nezávazné ujednání, z něhož pro stát neplynou žádné povinnosti či závazky. „Jsem si jistý, že formulace, které jsou v memorandu obsaženy, jsou z tohoto pohledu v uvozovkách neškodné,” konstatoval Havlíček.

Zaorálek Babišovy útoky odmítá

Memorandum, které Havlíček s australskou společností před týdnem podepsal, říká, že se obě strany zasadí o to, aby v budoucnu získané lithium z ložiska Cínovec bylo v maximální možné míře zpracováváno a upravováno na českém území. Babiš jej však označil za „krádež ČSSD za bílého dne“.

„Chtěl bych vyzvat pana Babiše, aby si před každým svým prohlášením nejdřív zjistil, o čem mluví. Andrej Babiš se totiž vůbec nenamáhal ověřit si základní fakta. Zřejmě se už dva týdny před volbami neštítí vůbec ničeho,“ řekl k Babišovým útokům ministr zahraničních věcí a volební lídr sociální demokracie Lubomír Zaorálek. Stát podle Zaorálka naopak usiluje o maximální kontrolu nad těžbou a zpracováním lithia ve chvíli, kdy není schopen lithium těžit sám.

Povolení australským těžařům k průzkumu lithia bylo podle vyjádření volebního lídra ČSSD vydáno již v roce 2010 a prodlouženo počátkem letošního roku ministrem životního prostředí Brabcem. „Pan Babiš by si proto měl hlavně ujasnit, co dělají jeho vlastní ministři. Měl by vědět, že odpovědnost za prodloužení a potvrzení dělat v České republice průzkum těžby lithia učinil jeho ministr,“ dodal Zaorálek.

Text memoranda, které dnes politické hnutí ANO napadá, odeslal ministr Havlíček ministru Brabcovi, který mu na konci září odepsal: „Jsem toho názoru, že Memorandum je jedním ze správných kroků, otevírajících prostor ke spolupráci při těžbě lithiových rud, úpravě této suroviny i umístění zpracovatelských i finálních výrobních kapacit výhodných nejen pro zahraniční podnikatelské subjekty, ale i pro Českou republiku.“ Předseda politického hnut ANO Babiš přesto podepsání memoranda opakovaně označuje za skandální.

Polopravdy a dezinformace

Zásoby lithia na Cínovci patří podle odhadů k jedněm z největších na světě. Podepsané Memorandum mimo samotnou těžbu a zpracování lithia, rovněž vytváří rámec pro spolupráci v oblasti vědy a výzkumu mezi státem a australskou společností. Její generální ředitel Keith Coughlan minulý týden v této souvislosti prohlásil: „Rádi bychom maximálně napomohli vytvoření celého zpracovatelského řetězce firem a v této oblasti již činíme konkrétní kroky. Jsme připraveni pokračovat v jednání s českým státem a společně definovat možné synergie v oblastech těžby, zpracování a využití lithia, včetně možného zapojení českého státu jako kapitálového účastníka projektu.“

Zmiňovaná firma Geomet, která plánuje těžbu lithia na Cínovci, a je součástí European Metals Holding, v pondělí vydala prohlášení, v němž se distancovala od předvolebních debat na téma těžby lithia a zároveň se pokusila uvést „úmyslně šířené polopravdy a dezinformace na pravou míru“.

Podle společnosti Geomet lze na Cínovci ročně vytěžit 37,8 milionů tun rudy za jednadvacet let. Z oněch bezmála osmatřiceti milionů tun rudy pak lze získat 462 tisíc tun karbonátu lithia v odhadované tržní hodnotě devětadevadesáti miliard korun. Geomet rovněž upozorňuje, že doposud jediný komplexní ekonomický model těžby předpokládá v následujících jednadvaceti letech celkový zisk projekt ve výši necelých dvanácti miliard korun. „Potenciální zisk tedy představuje cca 0,4 procenta z mediálně šířených tří bilionů korun a lze z něj uhradit pouhých 0,6 procent aktuálního státního dluhu,“ stojí v prohlášení.

Jednatel společnosti Geomet Richard Pavlík dodal, že podpisem memoranda „nedošlo k žádnému prodeji či dokonce zcizení ložiska lithných rud na Cínovci. Memorandum pouze na straně jedné potvrdilo stávající a budoucí kroky obou partnerů v rámci platného právního řádu České republiky a na straně druhé zavázalo společnost European Metals Holdings, nad rámec stávajících pravidel, k budoucímu zpracování vytěžené suroviny na území České republiky“.

České horní právo totiž předpokládá, že surovina se po vytěžení a uhrazení poplatků stává majitelem těžaře a ten s ní může volně nakládat. Podle Pavlíka se však společnost European Metals Holdings dobrovolně v rámci zavázala, „že nad rámec možností daných horním právem bude surovina zpracovávána na území České republiky a společnost napomůže vytvoření komplexního řetězce zpracovatelů lithných meziproduktů v této zemi“.