Polovinu surovin můžeme nahradit recyklovanými, tvrdí studie Římského klubu

Jaroslav Bican

Podle nové studie Římského klubu lze v České republice do roku 2030 snížit produkci odpadů o čtvrtinu a polovinu přírodních surovin pro výrobu pokrýt druhotnými surovinami. Zároveň to může přinést až sto tisíc pracovních míst.

Římský klub, který získal globální věhlas slavnou prognózou Meze růstu z roku 1972, zveřejnil případovou studii k hospodárnějšímu nakládání se surovinami v České republice a Polsku. Nové propočty ukazují, že do roku 2030 můžeme snížit produkci odpadů o čtvrtinu. Pokud se navíc zaměříme na recyklaci, můžeme polovinu přírodních surovin pro výrobu pokrýt surovinami druhotnými. Na trhu bude totiž daleko větší množství a nabídka materiálů z recyklovaných odpadů.

„Studie Římského klubu modeluje, co by se u nás stalo, pokud bychom snížili produkci odpadů o čtvrtinu a nahradili polovinu přírodních surovin druhotnými, jak předpokládá Balíček pro oběhové hospodářství připravovaný nyní v Evropské unii,“ vysvětluje odpadový expert Hnutí DUHA Ivo Kropáček.

Projekty vedoucí k menšímu plýtvání přírodními surovinami a k recyklaci mohou také podle studie poskytnout v České republice sto tisíc pracovních míst. Také samotná Evropská komise počítá s tím, že zvýšení recyklace komunálních odpadů na 65 % přinese v Unii 580 tisíc nových pracovních míst. Zpracování vytříděného odpadu a především sektor spojený s opravami a opakovaným použitím bude totiž probíhat převážně v tuzemsku a nabídne tak daleko více pracovních příležitostí než dovoz primárních surovin těžených v zahraničí.

„Výsledky, potvrzující již dřívější studie, říkají, že výrazné zvýšení míry recyklace, upřednostnění výrobků z recyklátů ve veřejných zakázkách, podpora opraven a opětné používání věcí může přinést až sto tisíc pracovních míst,“ dodává Kropáček. Životnost výrobků, které nakupujeme a používáme, se podle výzkumníků Římského klubu v souvislosti s připravovaným balíčkem nových odpadových směrnic zvýší na dvojnásobek ve srovnání s dnešním stavem.

Hnutí DUHA připomíná, že Česká republika potřebuje nový zákon o odpadech, který bude obce motivovat k zavádění lepších recyklačních služeb. Ministerstvo životního prostředí sice zákon připravilo a předložilo, ale jeho současná podoba podle ekologické organizace nemotivuje k recyklaci a dává příliš velký prostor pálení odpadů, které zbytečně pohlcuje cenné suroviny.

Ekologická organice navrhuje, aby zákon zavedl tzv. recyklační slevu pouze pro obce s recyklací více než 50 % nebo výbornou prevencí vzniku odpadů, tedy méně než 150 kg zbytkového odpadu na osobu a rok. Návrh ministerstva životního prostředí s tím ale nepočítá, ekologové proto ministerstvo kritizují, že recyklační sleva v jeho podání podporuje levné skládkování.

Experti z hnutí DUHA také poukazují na to, že podpora spalování a levného skládkování odpadků a zároveň nízké cíle recyklace přispívají ke kritické závislosti na ropě. Spálené materiály se totiž musí nahradit přírodními surovinami, což je energeticky náročnější než jejich recyklace a to dokonce i při započtení energie vyrobené ve spalovně.

Legislativní rada vlády návrh zákona o odpadech vrátila ministerstvu k přepracování. Ministr Richard Brabec (ANO) tak může legislativní normu ještě upravit. „Studie Římského klubu by měla být impulsem pro zlepšení návrhu nového odpadového zákona, který hodlá ministr Richard Brabec předložit vládě,“ uzavírá Ivo Kropáček z Hnutí DUHA.

    Prosíme, podpořte naši práci

    Společně jsme přispěli ke konci éry Andreje Babiše. Nikdy by to nebylo možné bez vás. Naše práce ale není u konce. Denně budeme dohlížet na to, aby se slibované změny opravdu staly.

    Vaše podpora určuje naši sílu.

    Spolu #jsmeDR.

    Diskuse