Ekologické organizace navrhly deset klíčových kroků proti plýtvání surovinami

Jaroslav Bican

Jedenáct evropských ekologických organizací v úterý představilo deset klíčových opatření, aby Evropskou komisí předkládaný balíček pro oběhové hospodářství skutečně zajistil koloběh cenných surovin a omezil naši závislost na jejich dovozu.

Evropané poslali předloni více než 55 % odpadů na skládky nebo do spaloven. V České republice to bylo dokonce 65 %. Evropská komise v nyní diskutovaném balíčku pro oběhové hospodářství navrhuje závazně snížit množství skládkovaných a spalovaných odpadů. Jedenáct evropských ekologických organizací včetně Hnutí DUHA v úterý představilo českým a evropským politikům deset klíčových kroků, které je třeba udělat, aby evropská legislativa skutečně zajistila koloběh cenných surovin a omezila naši závislost na jejich dovozu.

V balíčku pro oběhové hospodářství podle ekologických organizací chybí konkrétní cíle pro snížení produkce odpadů a jídelních odpadů či pro menší znečištění moří. Organizace také zdůrazňují potřebu vyjasnit definici opakovaného použití a recyklace. Evropská komise spočítala, že dosažením oběhového hospodářství vznikne v Unii 870 tisíc nových pracovních míst a ušetří se 414 milionů tun emisí CO2 do roku 2030.

„Jedenáct ekologických organizací včetně Hnutí DUHA předkládá evropským politikům deset klíčových kroků, aby evropská legislativa skutečně zajistila koloběh cenných surovin a omezila naši závislost na jejich dovozu a plýtvání,“ uvedl odpadový expert Hnutí DUHA Ivo Kropáček a dodal: „Konkrétními cíli pro snížení množství odpadů a vysokou mírou recyklace a opakovaného použití může Evropa do roku 2030 vytvořit 870 tisíc nových pracovních míst a ušetřit 414 milionů tun emisí CO2.“

Navýšení recyklačních cílů v ČR je nedostatečné, tvrdí DUHA

Evropské směrnice by podle ekologických organizací měly domácnostem umožnit tříděný sběr všech recyklovatelných odpadů. Měly by také obsahovat mnohem vyšší cíle recyklace a opakovaného použití komunálních odpadů a obalů. Ekologické organizace navrhují, aby vysoké cíle pro recyklaci nemusely splnit státy, které produkují málo směsných komunálních odpadů na obyvatele. Toto opatření podporuje například také europoslanec Pavel Telička (ANO/ALDE), který se v této věci již obrátil na Evropskou komisi.

Ekologické organizace zdůrazňují, že za dosažení vysokých recyklačních cílů by však neměly být zodpovědné jen obce a domácnosti. Evropská unie i členské státy by měly mnohem více zapojit výrobce zboží. Prodávat by se měly především snadno recyklovatelné a kvalitnější výrobky. Výrobci a prodejci by se podle ekologických organizací měli podílet na sběru a recyklaci svého zboží. Poplatky, které za zpětný odběr svých výrobků zaplatí, by měly odrážet vliv na životní prostředí.

Ekologické organizace dále doporučují omezit plýtvání cennými surovinami a vedle již platného zákazu skládkování odpadů bez předchozí úpravy zavést také zákaz spalování odpadů bez předchozí úpravy.

Balíček Evropské komise obsahující akční plán a změnu šesti odpadových směrnic budou muset členské země zapracovat do své legislativy do osmnácti měsíců od schválení, tedy přibližně do konce roku 2018. Na Ministerstvu životního prostředí se zároveň připravuje nový odpadový zákon, jenž by měl platit už od ledna téhož roku.

Hnutí DUHA upozorňuje, že návrh českého odpadového zákona jen navrhuje přesunout komunální odpady ze skládek do spaloven a neobsahuje žádnou ekonomickou motivaci ke zvýšení recyklace komunálních odpadů. Požadavek zvýšit recyklaci komunálních odpadů z nynějších 35 % na 38 % do roku 2020 je podle Hnutí DUHA vzhledem k připravovaným evropským cílům (60 % do roku 2025 a 65 % do roku 2030) nedostatečný.