Nobelovu cenu míru pro rok 2017 dostane organizace usilující o jaderné odzbrojení

Petr Jedlička

Nobelův výbor se rozhodl letos ocenit Mezinárodní kampaň za odstranění jaderných zbraní — organizaci zastřešující 486 různých iniciativ působících ve více než stovce zemí. Podle pozorovatelů jde o zřejmý politický vzkaz.

Držitelkou Nobelovy ceny míru pro rok 2017 se stane Mezinárodní kampaň za odstranění jaderných zbraní (ICAN) — organizace zastřešující 486 různých iniciativ působících ve více než stovce zemí. V pátek před polednem to oznámil Norský Nobelův výbor, jenž cenu udílí, s tím, že „nebezpečí použití jaderných zbraní se opět po dlouhé době zvyšuje“, a ICAN přitom zosobňuje „převratný pokus“ o to, aby se svět daných prostředků hromadné zkázy konečně vzdal.

ICAN je organizací poměrně mladou — vznikla v Austrálii teprve v roce 2007. Unikátně však spojuje nejrůznější sdružení angažovaných vědců, bezpečnostních expertů, diplomatů, humanitárních pracovníků a řadových mírových či občanských iniciativ a již dokázala přispět ke vzniku potenciálně epochální dohody.

Za konkrétní cíl si totiž ICAN dala prosadit důslednou implementaci Úmluvy o zákazu jaderných zbraní — smlouvy, jež byla tento rok právě za úsilí ICAN schválena Valným shromážděním OSN, ale která nebyla zatím ratifikována a k níž se zároveň odmítly připojit samotné jaderné mocnosti i jejich bloky.

Dle prvních reakcí pozorovatelů tak zamýšlel Norský Nobelův výbor zřejmě podpořit daný proces a zároveň vyslat politický signál státníkům, kteří v současnosti dávají otevřeně najevo ochotu jaderné zbraně použít — severokorejskému Kim Čong-unovi a americkému Donaldu Trumpovi.

Tradice ceny a poslední laureáti

Nobelova cena míru má být dle Nobelovy závěti udílena osobnostem či organizacím, které „vykonaly nejvíce pro bratrství mezi národy, zrušení nebo zmenšení existujících armád či pořádání a propagaci mírových kongresů“. Nezřídka je však předávána i osobám a institucím, které se zasloužily o zlepšování poměrů ve své zemi či na světě obecně, například vyjednáním závažných mezinárodních dohod nebo bojem za dodržování lidských práv.

Cena slouží jak jako ocenění dosavadních aktivit, tak jako symbolický apel, aby držitel pokračoval v prosazování toho, co hlásá.

První Nobelova cena míru byla udělena v roce 1901 Švýcaru Henrrymu Duantovi za úlohu, jíž sehrál při zakládání Mezinárodního výboru Červeného kříže. Loni získal cenu kolumbijský prezident Juan Manuel Santos za mimořádné úsilí o ukončení více než padesátileté občanské války s povstalci z FARC, v roce 2014 byli zas oceněni společně členové Tuniského kvartetu pro národní dialog jako zástupci tuniské občanské společnosti.

V roce 2014 byli vybráni Pákistánka Malala Júsufzaiová a Ind Kaliáš Satjárthí, oba bojovníci za práva dětí, v roce 2013 Organizace pro zákaz chemických zbraní a v roce 2012 Evropská unie.

Způsob výběru

Nobelovu cenu míru udílí pětičlenný Norský Nobelův výbor, jehož osazenstvo vybírá norský parlament z renomovaných osobností. Každý ze členů výboru obvykle zastupuje jeden z politických proudů v zemi.

Výbor každý rok obdrží okolo dvou set nominací (letos konkrétně 318) od zvláštních poradců výboru — držitelů ceny z minulých let, akademiků, členů vlád a poslanců parlamentů z celého světa. V průběhu jara jsou tyto nominace roztříděny. Na konci srpna se již vybírá pouze z několika favoritů.

Jméno laureáta pro daný rok bývá oznámeno vždy v první polovině října. Vlastní cena se předává 10. prosince, na den výročí smrti Alfréda Nobela.

Spolu s pamětní medailí a certifikátem získává každý laureát taktéž finanční odměnu v přibližné výši 23 milionů korun.

Možnost odebrání

Nobelovu cenu míru je možné také odebrat. Příslušný proces může iniciovat kdokoliv stížností u Stockholmského správního úřadu, který dohlíží nad nadacemi, jež byly založeny k naplnění Nobelovy závěti.

Úřad je povinen všechny stížnosti prověřit. Pokud by naznal, že Nobelův výbor pochybil, má právo zneplatnit jeho rozhodnutí na tři roky dozadu.

Oprávněnost získání ceny bývá pravidelně zpochybňována zvláště u politických laureátů. Fakticky odňata ale cena doposud nikdy nebyla.

Další informace:

BBC News Anti-nuclear weapons group wins Nobel Prize

The Guardian Nobel peace prize 2017: International Campaign to Abolish Nuclear Weapons wins award

Al-Džazíra Anti-nuclear weapons group wins Nobel Prize