Nobelovu cenu míru pro rok 2015 dostanou zástupci tuniské občanské společnosti

Petr Jedlička

Norský Nobelův výbor se rozhodl letos ocenit čtyři profesní a občanské organizace, které pomohly Tunisku společným působením překonat nejhorší léta po revoluci 2011.

Držiteli Nobelovy ceny míru pro rok 2015 se stanou členové Tuniského kvartetu pro národní dialog — zástupci tuniské občanské společnosti. V pátek před polednem to oznámil Norský Nobelův výbor, jenž cenu udílí.

Kvartet sestává ze čtyř organizací: Všeobecného odborového svazu Tuniska, Tuniské konfederace průmyslu, obchodu a řemeslné výroby, Tuniské ligy lidských práv a Tuniské právnické komory. Funguje od roku 2013 a v zemi, jež buduje od revoluce 2011 nový režim, působí jako stabilizační a moderační těleso.

Nejvýznamněji vstoupil Kvartet do tuniského dění přesně před dvěma lety, kdy zástupci řečených organizací připravili společný plán konkrétních stabilizačních opatření typu vzniku úřednické vlády, ustavení nezávislé volební komise či doplnění ústavy o body požadované opozicí. K přijetí plánu pak Kvartet přiměl v říjnu 2013 celou politickou reprezentaci.

Norský Nobelův výbor ocenil Kvartet oficiálně za „rozhodný příspěvek k budování pluralitní demokracie“.

„(Kvartet vznikl) v době, kdy demokratizační proces v Tunisku ohrožovala vážně série atentátů a šířící se sociální neklid. Nabídl alternativu (...) k hrozící občanské válce (...) Nabídl mírové politické řešení. Sehrál tak zásadní roli v čase, který byl třeba k etablování nového systému vládnutí založeného na ústavě, jež garantuje základní práva celé populaci bez ohledu na pohlaví, víru či politické názory,“ uvedla ve zdůvodnění letošní volby předsedkyně Výboru Kaci Kullmannová Fivová a doplnila:

„(Norský Nobelův výbor doufá, že výběr letošního laureáta) přispěje k upevnění demokracie v Tunisku a bude inspirací pro všechny, kteří se snaží prosadit mír a demokracii na Blízkém východě, v severní Africe i kdekoliv jinde na světě.“

Tradice ceny a poslední laureáti

Nobelova cena míru má být dle Nobelovy závěti udílena osobnostem či organizacím, které „vykonaly nejvíce pro bratrství mezi národy, zrušení nebo zmenšení existujících armád či pořádání a propagaci mírových kongresů“. Nezřídka je však předávána i osobám a institucím, které se zasloužily o zlepšování poměrů ve své zemi či na světě obecně, například vyjednáním závažných mezinárodních dohod nebo bojem za dodržování lidských práv.

Cena slouží jak jako ocenění dosavadních aktivit, tak jako symbolický apel, aby držitel pokračoval v prosazování toho, co hlásá.

První Nobelova cena míru byla udělena v roce 1901 Švýcaru Henrrymu Duantovi za úlohu, jíž sehrál při zakládání Mezinárodního výboru Červeného kříže. Loni získali cenu společně Pákistánka Malala Júsufzaiová a Ind Kaliáš Satjárthí, oba bojovníci za práva dětí. V roce 2013 byla vybrána Organizace pro zákaz chemických zbraní, v roce 2012 Evropská unie.

V letech předchozích byly pak oceňovány zejména konkrétní osobnosti — v roce 2011 společně liberijská prezidentka Ellen Johnsonová-Sirleafová, mírová aktivistka a bojovnice za rovnoprávnost Leymah Gboweeová z téže země a novinářka, politička a obhájkyně práv z Jemenu Tawakkul Karmánová; v roce 2010 čínský disident Liou Siao-po a v roce 2009 americký prezident Barack Obama.

Způsob výběru

Nobelovu cenu míru udílí pětičlenný Norský Nobelův výbor, jehož osazenstvo vybírá norský parlament. Každý ze členů výboru obvykle zastupuje jeden z politických proudů v zemi.

Výbor každý rok obdrží okolo dvou set nominací (letos konkrétně 273) od zvláštních poradců výboru — držitelů ceny z minulých let, akademiků, členů vlád a poslanců parlamentů z celého světa. V průběhu jara jsou tyto nominace roztříděny. Na konci srpna se již vybírá pouze z několika favoritů.

Jméno laureáta pro daný rok bývá oznámeno vždy okolo 10. října. Vlastní cena se předává 10. prosince, na den výročí smrti Alfréda Nobela.

Spolu s pamětní medailí a certifikátem získává každý laureát taktéž finanční odměnu v přibližné výši 23 milionů korun.

Možnost odebrání

Nobelovu cenu míru je možné také odebrat. Příslušný proces může iniciovat kdokoliv stížností u Stockholmského správního úřadu, který dohlíží nad nadacemi, jež byly založeny k naplnění Nobelovy závěti.

Úřad je povinen všechny stížnosti prověřit. Pokud by naznal, že Nobelův výbor pochybil, má právo zneplatnit jeho rozhodnutí na tři roky dozadu.

Oprávněnost získání ceny bývá pravidelně zpochybňována zvláště u politických laureátů. Fakticky odňata ale cena doposud nikdy nebyla.

Další informace:

BBC News Nobel Peace Prize for Tunisian National Dialogue Quartet

The Guardian Nobel peace prize 2015 goes to Tunisian civil society groups — live updates

The Local — Norway Tunisia's Quartet wins Nobel Peace Prize