Svět už zná také laureáty alternativní Nobelovy ceny — Ceny za správný život

Petr Jedlička, Gaby Khazalová

Cena pro osobnosti, jež hájí přes velké obtíže veřejný zájem, je udílena tradičně před Nobelovou cenou míru. Letos ji získali dvě ochránkyně menšinových práv, válečný lékař a ministr, který se konkrétními kroky snaží o jaderné odzbrojení.

Kanadská inuitka Sheila Wattová-Cloutierová, ugandská aktivistka Kasha Jacqueline Nabageserová, italský lékař Gino Strada a ministr zahraničí Tony de Brum z Marshallových ostrovů společně s lidem této země. To jsou letošní držitelé Ceny za správný život (Right Livelihood Award, RLA) — ceny, již udílí každý rok stejnojmenná nadace lidem, kteří se dlouhodobým úsilím zasazují o obranu různých podob lidských práv, a to navzdory překážkám, jež jsou jim vládami, zájmovými skupinami či společenským systémem obecně kladeny.

Wattová-Cloutierová získala ocenění přezdívané též alternativní Nobelova cena za celoživotní boj o inuitská práva, snahu o záchranu inuitské kultury a ochranu prostředí, v němž Inuité žijí. Nabageserová byla oceněna za boj za práva LGBT komunity ve své domovině, tedy v prostředí, kde za homosexualitu hrozí doposud trest smrti.

Gino Strada obdržel cenu za systematickou pomoc obětem válek. Tony de Brum pak za dlouhodobou snahu přimět jaderné mocnosti k dodržování odzbrojovacích klauzulí Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jíž všechny podepsaly.

Jména a zásluhy letošních laureátů představil veřejnosti minulý týden současný ředitel nadace RLA Ole von Uexküll na tiskové konferenci ve Stockholmu.

„Laureáti nabídli konkrétní odpovědi na stěžejní výzvy současnosti, jako jsou válka, klimatická změna či diskriminace menšin. Učinili tak v době světové humanitární krize, kterou není mezinárodní společenství schopno, jak se zdá, vyřešit. Sedmdesát let po založení Organizace spojených národů zosobňují letošní vítězové skutečně výzvu k probuzení, výzvu k akci,“ uvedl Uexküll v tematickém projevu.

Význam ocenění a konkrétní zásluhy

Cena za správný život je udílena pravidelně od roku 1980. Tradici udílení i odpovědnou nadaci založil s výše uvedeným zadáním německo-švédský filantrop Jakob von Uexküll, strýc současného ředitele. Jakob von Uexküll začal též sám používat označení alternativní Nobelova cena, neboť, jak opakovaně uvedl, vymyslel RLA právě v reakci na kritiku konzervativních, kompromisních a od reality často odtržených voleb výboru, jenž rozhoduje o laureátech Nobelovy ceny míru.

Cenu RLA získávají zpravidla méně známí lidé než Nobelovy ceny. Každý z nich se ale konkrétně a systematickým úsilím přičinil o řešení reálných sociálních či environmentálních problémů, ne jen podepsal dohodu, zaštítil práci nějaké organizace či předložil zajímavý politický program.

Z letošních laureátů bojuje Sheila Wattová-Cloutierová například už více než dvacet let nejen za přežití inuitské kultury, ale i proti znečišťování vod a půdy. Jako mluvčí organizace Arktičtí domorodí lidé pomohla na sklonku 90. let vyjednat Stockholmskou úmluvu, která zakazuje vypouštění řady škodlivých látek.

V souvislosti s táním ledu a globálním oteplováním také Wattová-Cloutierová upozorňuje dlouhodobě na to, jakým způsobem skleníkové plyny ohrožují základní lidská práva obyvatel arktických oblastí.

Kasha Jacqueline Nabageserová vede zas kampaně proti zákonům kriminalizujícím menšinovou sexuální orientaci od roku 2002. Kvůli přiznání ke své vlastní homosexualitě byla vyloučena z univerzity, několikrát zatčena i napadena. Přesto se pouští stále do soudní pří či organizuje sběr podpisů pod tematické petice.

Gino Strada odjel už na přelomu 80. a 90. let jako chirurg s Červeným křížem sloužit do konfliktních oblastí, Somálska, Pákistánu a nakonec Bosny a Hercegoviny. Zkušenosti válečného lékaře pak využil po roce 1994, když založil se svou manželkou neziskovou organizaci Emergency poskytující bezplatné lékařské služby obětem války a chudoby.

Starova organizace dodnes zakládá nemocnice v nepřístupných oblastech a vzdělává lokální lékaře. Strada sám také veřejně vystupuje proti zapojování italské armády do zahraničních válek.

Konečně Tony de Brum prosadil z funkce ministra zahraničí Marshallových ostrovů v roce 2014 podání žaloby na všechny jaderné velmocí u Mezinárodního soudního dvora, neboť ani jedna z nich nedodržuje odzbrojovací část dohody o Nešíření jaderných zbraní — dohody, která de jure umožňuje vlastnit příslušné prostředky hromadného ničení uzavřenému okruhu států, ale právě s podmínkou soustavného snižování jejich počtu.

De Brum hrál také zásadní roli při rozhovorech o pacifické úmluvě z roku 2013, která sjednocuje přístup ostrovních států Tichého oceánu v úsilí vyjednat novou klimatickou dohodu a zavazuje je v dané oblasti k přijímání konkrétních opatření.

Finanční odměna

Jména laureátů Ceny za správný život bývají tradičně zveřejněna v prvním říjnovém týdnu — krátce před tím, než začínají být zveřejňována jména laureátů jednotlivých Nobelových cen. S oceněním je spojena také odměna ve výši tří milionů švédských korun (8,7 milionu Kč), kterou si jednotliví laureáti rozdělí.

Letos bude odměna dělena mezi Sheilu Wattovou-Cloutierovou, Kashu Nabageserovou a Gina Strada. Cena pro Tonyho de Brumu a lid Marshallových ostrovů bude předána jako čestné ocenění.

Ceremoniál vlastního předání RLA proběhne v prosinci, opět krátce před slavností, na níž jsou předávány Nobelovy ceny. Pozorovatelé dnes kladou v dané souvislosti otázku, zda bude letošní předávání provázet podobná publicita jako loni, kdy se čekalo, zda dorazí zřejmě nejznámější z oceněných v posledních letech — americký whistleblower Edward Snowden.

Další informace:

CommonDreams.org Alternative Nobel Winners Bring Hope to 'Challenged Planet'

The Local — Sweden Stockholm reveals 'alternative Nobel' win

Huffington Post 'Alternative Nobel Prize' Rewards Good People Protecting Basic Human Rights

Webové stránky Ceny za správný život