Výrobky s obsahem kožešiny nejsou řádně označeny, nařízení EU nestačí

Petra Dvořáková

Dvě třetiny výrobků s kožešinami nejsou v Evropské unii správně označeny. V České republice jde dokonce o osmdesát procent výrobků. To je přitom v rozporu s nařízením Evropské unie. Od užívání kožešin ustupují i samotné oděvní firmy.

Textilní výrobky s obsahem pravé kožešiny nadále nejsou jasně označovány, odhalila nová zpráva mezinárodní Aliance za módu bez kožešin (Fur Free Alliance). Evropská unie přitom už v roce 2012 nařídila, aby byli spotřebitelé na přítomnost pravé kožešiny upozorňováni. Aliance představila zprávu v Evropském parlamentu a vyzvala Evropskou komisi, aby urychleně zavedla povinné označování všech pravých živočišných produktů prodávaných v Unii.

Členské organizace Aliance provedly v deseti zemích průzkum 667 oděvů obsahujících pravou kožešinu. Požadované označení chybělo u dvou třetin z nich. Problém se častěji objevoval ve spodním segmentu módního trhu, a to hlavně u výrobků s cenou pod padesát euro.

Mezi zkoumané země patřila i Česká republika. Členská organizace Svoboda zvířat zkontrolovala a nafotila padesát tři textilních výrobků obsahujících pravé kožešiny. Poměr neoznačených výrobků byl u nás ještě vyšší — upozornění na obsah živočišných složek nalezli aktivisté na pouhé pětině z nich.

Nařízení o názvech textilních vláken z roku 2012 požaduje, aby vybrané oděvy obsahující živočišné produkty označovalo sousloví „Obsahuje netextilní části živočišného původu“. Nejen že v případě pravých kožešin se nařízení nedodržuje — některé kožešinové výrobky jsou označeny jako stoprocentní akryl. Nařízení se navíc vztahuje jen na textilní výrobky, nikoliv na celou řadu produktů jako obuv, kabelky nebo přívěšky na klíče.

„Pro spotřebitele, kteří si přejí vyhnout se pravé kožešině kvůli krutosti spojené s její výrobou, je nakupování minovým polem. Obáváme se, že evropské právo neposkytuje spotřebitelům dostatečnou ochranu. Vyzýváme Komisi, aby zavedla přísnější legislativu,“ komentovala zjištění Joanna Swabeová z Humane Society International/Europe, členské organizace Aliance.

Toxické látky v kožešinách

Jak ukazuje český průzkum agentury Focus, osmdesát pět procent respondentů si kožešinové výrobky vůbec nekupuje a sedmdesát sedm procent počítá s jejich jasným označením. Nenakupování kožešinových výrobků přitom není jen etickým postojem. Svoboda zvířat nedávno zkoumala složení českých kožešinových výrobků a zjistila, že většina z nich obsahuje zdraví škodlivé toxické látky. Při zpracování kožešin se totiž používá například formaldehyd nebo naftalen, což má negativní dopady nejen na zákazníky, ale i na životní prostředí. K zákazu používání kožešiny ve svých výrobcích se proto přidává čím dál víc módních firem, mezi nimi i Hugo Boss, Giorgio Armani nebo H&M.

Svoboda zvířat bojuje v České republice proti kožešinovému průmyslu v rámci kampaně Proti srsti. Nejvýrazněji na sebe aktivisté upozornili letos, kdy se výrazně přičinili o prosazení zákazu kožešinových farem u nás. Zákaz kožešinových farem zatím platí v jedenácti evropských zemích. V Izraeli se dokonce diskutuje o návrhu kožešinový průmysl zakázat plošně, tedy včetně dovozu kožešinových výrobků.