Chovatel lišek skrýval část farmy před veterinární kontrolou

Vratislav Dostál

Vyjádření Státní veterinární správy, podle kterého kontroly nepotvrdily otřesné podmínky na českých kožešinových farmách ani autenticitu zveřejněných záběrů, dostává první trhliny. Majitel farmy v Bruzovicích část své farmy dlouhodobě skrýval.

Na základě podnětu spolku Obraz — Obránci zvířat bylo při novém šetření zjištěno, že majitel kožešinové farmy v Bruzovicích ve Slezsku dlouhodobě skrýval část své farmy před veterinární kontrolou. „Bylo zjištěno, že v místě mezi neprůhledným venkovním vlnitým plotem o výšce cca 2,5 metru a oficiálním prostorem s řadami klecí s liškami chovatel zbudoval tajný podlouhlý prostor,“ píše se v protokolu z nejnovější kontroly krajské veterinární správy provedené na farmě v Gruzovicích.

Dokument získali zástupci spolku podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Tajný prostor, píše se ve zprávě, byl zcela zamaskován vlnitým neprůhledným plotem o výšce cca 2,5 metru, a tudíž byl kontrolám nepřístupný. Chovatel v něm umístil nestandardní vyřazené klece s výškou pod 70 centimetrů. Podle mluvčího spolku Obraz Daniela Cao toto zjištění znovu ukazuje, že výsledky běžných veterinárních kontrol na kožešinových farmách je třeba brát s velkou rezervou.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Nejenže bývají tyto kontroly dopředu hlášeny, ale navíc se ukazuje, že chovatelé mohou snadno provozovat oddělené úseky, které veterinářům prostě neukážou. Co asi takový chovatel udělá poté, co je mu předem oznámena kontrola, si může každý domyslet sám," uvedl.

„Námi doložené porušování zákona na některých kožešinových farmách je ovšem jen špičkou ledovce. Život divokých zvířat v holých drátěných klecích vede nevyhnutelně k poruchám chování, apatii, stereotypům, vzájemným útokům a zraněním, kterým žádný chovatel nemůže reálně zabránit. Kožešinové farmy jsou proto již svou podstatou týráním zvířat a je chybou zákona, že jejich provoz umožňuje," dodal Cao.

Spolek proto opět vyzval ministra zemědělství k jednání o úplném zákazu kožešinových farem v České republice. „Ačkoli pan ministr veřejně vyjádřil svou připravenost jednat o změně zákona ve prospěch zdraví a života zvířat, na náš dopis a žádost o setkání zatím neodpověděl. Věříme, že pan ministr naši žádost nakonec vyslyší, protože jednáme v souladu s přáním 68 procent občanů, kteří se vyslovili pro zákaz kožešinových farem v České republice," uzavřel mluvčí spolku.

Marián Jurčeka přitom již dříve Deníku Referendum prostřednictvím svého mluvčího vzkázal, že se jednání o úpravě veterinárního zákona nebrání. Mluvčí resortu zemědělství Radek Melichar nás také ubezpečil, že ministerstvo ve spolupráci se Státní veterinární správou věnuje problematice zvýšenou pozornost.