Aktivisté: Utrpení zvířat na farmách má systémové příčiny. Zakažme je

Vratislav Dostál

Obránci zvířat spustili kampaň za zákaz kožešinových farem. V České republice je v současnosti registrováno dvanáct kožešinových farem a každým rokem je na nich zabito přes deset tisíc zvířat.

Obránci zvířat spouští kampaň proti kožešinovým farmám, požadují jejich zákaz. V rámci kampaně zveřejnili nové záběry z českých kožešinových farem, ukazují například norka s obrovskou ranou do masa, kterého jiný norek zaživa požírá. Anebo lišky a liščata, jejichž tlapky uvízly v okách drátěné podlahy. Zvířata, která by za svůj život v přírodě naběhala tisíce kilometrů, jsou na farmách držena v klecích, kde pro sebe nemají ani metr čtvereční.

„Lišky a norci jsou divoká zvířata a život v holých drátěných klecích je pro ně doslova šílenstvím. Proto trpí různými poruchami chování, od stereotypních pohybů po sebepoškozování a kanibalismus," uvedl Marek Voršilka, předseda spolku Obraz — obránci zvířat. „V takových podmínkách jsou mláďata nucena žít od jara do podzimu, než poprvé získají hustou zimní srst. Poté jsou norci zplynováni a lišky zavěšeny za ocas a zabity elektrickým proudem. To vše jen kvůli výrobě zbytečných módních doplňků,“ dodává.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

V ČR je v současnosti registrováno dvanáct kožešinových farem a každým rokem je na nich zabito přes deset tisíc zvířat. Zveřejněné záběry pocházejí z osmi z nich a byly tajně pořízeny v průběhu posledních dvou let. „Oproti roku 2012, kdy byly videozáznamy z českých farem publikovány naposledy, očividně nedošlo k žádnému zlepšení,“ tvrdí aktivisté. Utrpení zvířat na kožešinových farmách má podle nich systémové příčiny a jediným řešením je úplný zákaz těchto chovů.

„Zveřejněné záběry dokazují obrovské utrpení zvířat na českých kožešinových farmách. Nejde přitom o individuální excesy chovatelů, ale o přímý důsledek držení divokých zvířat v malých drátěných klecích, které je bohužel v České republice zcela legální,“ připomíná Voršilka. Již jedenáct evropských zemí právě z těchto důvodů kožešinové farmy zcela zakázalo. „Naposledy to bylo Holandsko a Slovinsko. V České republice se pro takový zákaz vyslovilo 68 % českých občanů," upozorňuje předseda spolku Obraz.

Aktivisté proto zahájili novou kampaň za zákaz kožešinových farem v České republice a napsali ministru zemědělství Marianu Jurečkovi otevřený dopis, ve kterém jej vyzvali k jednání o podpoře tohoto zákazu.

„Trápení zvířat pro kožešiny je přežitek, který nemá v 21. století své místo. Vyzýváme proto ministra zemědělství, aby v souladu s přáním osmašedesáti procent občanů následoval dobrý příklad mnoha evropských zemí na západ i na východ od nás a zasadil se o přijetí zákona, který povede k úplnému zrušení kožešinových farem v České republice," vysvětlil Voršilka.

Stanovisko ministra se nám získat nepodařilo, Jurečka je totiž tento týden na pracovní cestě v USA, podle tiskového odboru ministerstva zemědělství se nicméně nebrání úpravě veterinárního zákona ve prospěch zdraví a života zvířat.

    Diskuse