Volby 2017: Pravice podporuje soukromé dopravce, levice stanice v regionech

Jan Gruber

Rychlou výstavbu silnic a dálnic a vysokorychlostní železnice slibují před volbami všechny významnější strany. Pravice chce hodlá posilovat soukromou železniční dopravu. Levice chce otevřít cestujícím dnes uzavřené nádražní čekárny.

Urychlení výstavby dopravní infrastruktury a její modernizaci slibují před říjnovými volbami všechny významnější politické stany. Shoda panuje na výstavbě vysokorychlostních železnic. Většina stran se rovněž zavazuje k prosazení zákona o liniových stavbách, od něhož očekávají rychlejší a snadnější stavbu klíčové dopravní infrastruktury.

Sociální demokracie říká, že prosadí jízdné zdarma pro děti a seniory. Politické hnutí ANO a další pravicové strany hovoří o liberalizaci železniční dopravy. Lidovci se oblastí dopravy prakticky nezabývají. A Zelení slibují rozvíjení veřejné dopravy a rozšiřování mýtného systému na všechny nákladní automobily.

„Dlouhodobě prosazujeme dostupnou, rychlou, kvalitní a spolehlivou dopravu,“ uvádí v programu sociální demokracie s tím, že zavede jízdné zdarma ve veřejné železniční i autobusové dopravě pro děti, žáky základních a středních škol a seniory. Strana se chce zaměřit na zásadní modernizaci veřejné dopravy s důrazem na vysokorychlostní železnice. Cesta z Prahy do Brna by podle mínění ČSSD neměla trvat déle než hodinu. Další vysokorychlostní koridor by měl vzniknout i ve směru na Drážďany.

Sociální demokracie rovněž počítá s modernizací vnitrostátní železniční dopravy, opravou chátrajících nádraží a obnovení čekáren v železničních stanicích. Program dále hovoří o nutnosti urychleného rozvoje dálniční sítě, přijetí zákona o liniových stavbách a zrychlení povolovacích řízení v případě budování klíčové dopravní infrastruktury.

Veřejná versus individuální doprava

Politické hnutí ANO označuje jako zásadní prioritu v oblasti dopravy propojení krajských měst efektivní sítí dálnic a vytvoření obchvatů kolem měst, která se nacházejí na silnicích první třídy. V programu se zavazuje do roku 2021 postavit dvě stě osmdesát kilometrů nových dálnic a čtyři sta třicet kilometrů obchvatů.

Ve shodě s ČSSD strana slibuje prosazení zákona o liniových stavbách, opravu vlakových nádraží a budování vysokorychlostních železnic, nicméně jako svou prioritu udává trasu Berlín — Praha — Brno — Ostrava. „České dráhy odpolitizujeme a budeme definovat jejich postavení jako národního dopravce,“ stojí dále ve stranickém programu. Politické hnutí ANO dále hovoří o liberalizaci na železnici nebo o splavnění Labe a dostavbě vodních děl Děčín a Přelouč.

Komunisté se ve svém programu zavazují podporovat veřejnou drážní a linkovou dopravu s cílem zabezpečit dostupnost škol, úřadů, zaměstnání nebo zdravotnických zařízení. Chtějí prosazovat železniční dopravu jako páteř dopravní soustavy, neboť tento způsob dopravy nejméně narušuje životní prostředí, a upřednostňovat ji při rozdělování dotací. KSČM dále píše, že zruší osvobození mezinárodní dopravy od daní, což by mělo umožnit omezení zbytné dopravy a odstranit deformace trhu. Hovoří rovněž o budování obchvatů měst a obcí.

„Pro možnost svobodně cestovat, dojíždět za prací i úspěšně podnikat potřebujeme kvalitní silnice a železnice. Stát je povinen zajistit efektivní a rychlou výstavbu infrastruktury,“ píše v programu ODS s tím, že kvalitní dopravní infrastruktura je jednou z klíčových podmínek konkurenceschopnosti ekonomiky.

Občanští demokraté proto slibují zjednodušení zákonných podmínek s cílem zrychlení výstavby strategických staveb, přijetí zákona o liniových stavbách nebo liberalizaci v železniční dopravě. Hovoří rovněž o elektronických dálničních známkách, které si lze pořídit pomocí SMS zpráv, centralizaci a elektronizaci všech dopravních úředních úkonů a zjednodušení bodového systému, aby řidiče netrestal za drobné přestupky.

TOP 09 slibuje dálnice s trolejemi

Ve shodě s ostatními politickými stranami i TOP 09 ve svém programu píše o potřebě dobudování dálniční sítě, rekonstrukcí silnic první třídy a přijetí zákona, který by umožnil zrychlenou výstavbu klíčové infrastruktury. Strana dále počítá s projektem e-dálnic, v rámci kterého by měl být elektrifikován jeden jízdní druh dálnic, kde by kamiony s hybridními motory používaly elektřinu z napájecí troleje.

TOP 09 rovněž plánuje výstavbu vysokorychlostních železničních tratí s cílem snížit dopravní zátěž na silnicích a dopady na životní prostředí. „V žádném případě nebudeme podporovat projekt kanálu Labe — Odra — Dunaj, který považujeme za přežitý, neekonomický a nešetrný ke krajině,“ stojí v neposlední řadě v programu strany.

Stručný lidovecký program v oblasti dopravy obsahuje pouze dva závazky: zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy a zjednodušení přípravy a realizace výstavby klíčové dopravní infrastruktury. Starostové, někdejší koaliční partner KDU-ČSL, ve svém programu hovoří o budování dálniční sítě i železniční sítě — včetně přímého spojení na letiště Václava Havla, opravách vlakových nádraží a dokončení procesu liberalizace železniční dopravy.

STAN dále slibuje výstavbu vysokorychlostních koridorů — nejprve směrem do Drážďan, splavnění labské vodní cesty a změny stavební legislativy s cílem rychlejší výstavby klíčových dopravních staveb. Strana dále říká, že zváží snížení, případně nulové úrovně DPH pro veřejnou hromadnou dopravu.

„Česká dálniční síť je hmatatelným důkazem mnoha let neodborné politické práce. Navrhneme zásadní změny, jež urychlí a zkvalitní výstavbu dálniční sítě v ČR. Konec politikaření, odborníci zpět na místa,“ volají Piráti, aniž by uvedli, jak onoho zrychlení chtějí dosáhnout. Slibují zprůhlednit fungování Ředitelství silnic a dálnic, rozvoj nabíjecích stanic pro elektromobily a stavbu nových odpočívadel u silnic. Dále hovoří o vysokorychlostních železnicích s provozní rychlostí alespoň dvě stě padesáti kilometrů v hodině a zahrnutí společnosti České dráhy do registru smluv.

Jednotná jízdenka na veřejnou dopravu

„Chceme rozvíjet veřejnou dopravu dostupnou pro všechny bez ohledu na jejich příjem, velikost obce či pohybový handicap,“ píší ve svém velice obsáhlém volebním programu Zelení s tím, že chtějí krajská města i spádová centra v zemi propojit kvalitní a rychlou železniční dopravou. Slibují, že po etapách zavedou jednotnou jízdenku na všechny druhy dopravy s veřejnou dopravou a zajistí návaznost vlakové, autobusové a městské hromadné dopravy. V této souvislosti dále zmiňují propojování veřejné dopravy a tras pro pěší a cyklisty.

Strana zelených dále hodlá zavést mýtný systém pro všechny nákladní automobily na celou síť pozemních komunikací, narovnat podmínky mezi silniční a železniční nákladní dopravou nebo rozšířit zákaz jízdy kamionů. Stejně jako ostatní strany i Zelení hovoří o modernizaci dopravní infrastruktury, opravách nádraží a budování vysokorychlostní železnice. Jejich program v neposlední řadě počítá s celostátními programy na podporu elektromobility, stavbou železnice na ruzyňské letiště a zdaněním letecké dopravy. Ve shodě s TOP 09 strana odmítá stavbu vodního díla Dunaj — Odra — Labe.