Volby 2017: Pravice se zvyšováním důchodů nepočítá, ANO je výjimka

Jan Gruber

Postoje politických stran k penzijnímu systému a zvyšování důchodů představuje aktuální díl předvolebního seriálu. Levice slibuje růst penzí. Pravice koketuje s myšlenkou individuálního spoření.

Otázka zvyšování penzí a fungování důchodového systému dělí českou politickou scénu na pravici a levici. Výjimku představuje politické hnutí ANO, které má v této oblasti blíže k sociální demokracii a KSČM. Pravicové strany kladou důraz na individuální spoření na stáří. TOP 09 říká, že zrušení druhého důchodového pilíře byla chyba. Levice naopak hovoří o pravidelném růstu důchodů a stabilizaci průběžného systému.

Sociální demokracie ve svém volebním programu slibuje změnit důchodový systém tak, aby se průměrný důchod odvíjel od průměrné hrubé mzdy a postupně rostl. Počítá rovněž s rozvinutím institutu předdůchodů u fyzicky nejnáročnějších profesí. Zavazuje se, že bude nadále pravidelně navyšovat penze. Ty by se měly zvyšovat podle růstu reálných cen a z padesáti procent reagovat na růst reálných mezd. „Pomůžeme seniorům, které opustil životní partner, s důstojným pohřbem. Zavedeme jednorázový příspěvek pro tyto situace ve výši pěti tisíc korun,“ stojí dále v programu ČSSD.

„Budeme zvyšovat důchody. Naši senioři, kteří celý život pracovali, si zaslouží důstojný život,“ uvádí politické hnutí ANO, které počítá s pravidelnou valorizací penzí navázanou na ceny spotřebního koše a růst průměrné mzdy. Strana slibuje, že prosadí taková opatření, která zabrání nízkým důchodům lidí pečujících o děti nebo o blízké osoby. „Při výpočtu důchodu bude doba péče nejen započítána jako odpracovaná, ale bude i finančně zvýhodněna,“ stojí v programu. Politické hnutí ANO se dále zavazuje ke zvýšení základní výměry důchodů o deset procent nebo prosazení možnosti dřívějšího odchodu do důchodu pro lidi pracující v náročných profesích. V neposlední řadě počítá s přípravou důchodové reformy.

Komunistický volební program hovoří o zavedení institutu minimálního důchodu, který by se měl postupně zvyšovat až na deset tisíc korun měsíčně, nebo o obnovení slevy na dani pro pracující důchodce. KSČM dále slibuje „dlouhodobou stabilizaci prvního důchodového pilíře a umrtvení druhého pilíře na soukromé spoření, který vyvádí peníze ze solidárního systému a vyplatí se pouze úzké skupině obyvatel“. Komunisté počítají s pravidelnou valorizací důchodů a zastavením klouzavého posouvání věkové hranice, od které má člověk nárok na starobní důchod.

„Průběžný systém sám o sobě nikdy nezajistí důstojné penze pro dnešní ekonomicky aktivní generace, a proto nepolevíme ve snaze nalézt politickou shodu na provedení penzijní reformy, tedy nezbytného doplnění průběžného systému o individuální spoření na stáří,“ píše v programu TOP 09 s tím, že důchodový systému musí být opřený právě o druhý pilíř důchodového pojištění. Jeho zrušení pokládá strana za obrovskou chybu. V případě, že na znovuzavedení druhého pilíře nebude politická shoda, hodlá TOP 09 přistoupit ke snižování sociálního pojištění a posilování státní podpory dobrovolného pojištění.

Pečující osoby nesmějí mít nižší důchod

Obdobně jako TOP 09 o důchodech a důchodovém systému mnoho neříkají ani občanští demokraté. Ačkoli program ODS neslibuje obnovení druhého pilíře důchodového pojištění, strana se zavazuje prosadit „zvýšenou motivaci k efektivnímu a včasnému spoření na důchod“. Počítá s tím, že by zaměstnavatelé mohli svým zaměstnancům spořit na důchody v zaměstnaneckých nebo penzijních fondech. A slibuje zavést možnost posílat jedno procent důchodového pojištění jako příspěvek na důchod přímo vlastním rodičům nebo prarodičům.

„Po celoživotní práci mají lidé nárok na slušný důchod,“ píše ve stručném volebním programu KDU-ČSL a slibuje prosadit takovou penzijní reformu, která zohlední počet vychovaných dětí. Lidovci chtějí pracujícím rodičům snížit odvody do solidárních systémů a naopak jim zvýšit penze. Zavazují se prosadit společné důchodové pojištění manželů a podpořit motivaci lidí ke spoření ve třetím pilíři důchodového pojištění.

Hnutí Starostové a nezávislí říká, že vzhledem ke schodkům na důchodovém pojištění je třeba připravit důchodovou reformu s cílem vytvořit systém, který bez deficitů vydrží několik desetiletí. Parametry reformy však ani náznakem nepřibližuje. Mimo nutné prosazení důchodové reformy STAN slibuje, že podpoří — za předpokladu finanční participace zaměstnavatelů, zaměstnanců a státu — dřívější odchody do důchodu u těch lidí, kteří pracovali v namáhavých či rizikových profesích.

Zaručený minimální důchod hodlá prosadit Česká pirátská strana. Slibuje dále zvýšení těch důchodů, které jsou nižší než pětasedmdesát procent minimální mzdy a růst solidární složky důchodů. Piráti dále počítají s valorizací důchodu dle indexu životního nákladů důchodů. A neurčitě slibují, že „současný systém vylepší a stát nabídne více možností dobrovolného spoření s garancí“.

„Zavedeme nepodkročitelný základní univerzální starobní důchod nejméně deset tisíc korun, k čemuž bude připočítávána zásluhová složka, a pro případ rychlejšího růstu inflace zavedeme i mechanismus automatického navyšování o inflaci,“ uvádějí Zelení s tím, že dnešní systém je zbytečně komplikovaný a za lepší řešení považují jasné oddělení dvou složek důchodu podobně jako ve Švédsku. Jednu ze složek by představoval základní rovný důchod ve výši až třiceti procent průměrné mzdy a druhou tzv. virtuální důchodové účty. Zelení dále slibují přijmout taková opatření, aby se pečujícím osobám doba péče započítávala do důchodového pojištění. V neposlední řadě hovoří o skoncování s diskriminací stejnopohlavních párů, které dnes nemají nárok na vdovský důchod.