Volby 2017: ODS a ANO odmítají přijetí eura a evropskou integraci

Jan Gruber

Postoj politických stran k evropské integraci a přijetí eura shrnujeme v tomto vydání předvolebního seriálu. Více Evropy nabízejí ve svých programech ČSSD, TOP 09 a Zelení. Naopak s nedůvěrou se k Unii staví ODS a politické hnutí ANO.

Otázka evropské integrace a přijetí eura dělí českou politickou scénu jinak, než je tomu u sociálních otázek nebo daní. Prohlubování evropské spolupráce a brzké přijetí společné měny prosazují sociální demokraté, Zelení a TOP 09. Komunisté, hnutí Starostové a nezávislí a lidovci ve svých volebních programech o evropských otázkách mnoho neříkají. Nejvýraznějšími kritiky evropské integrace tak zůstávají občanští demokraté a politické hnutí ANO.

„Chceme Evropu aktivně utvářet a měnit, a proto chceme být v jejím jádru. Podporujeme, aby Česká republika směřovala k přijetí eura v situaci, kdy to pro nás bude hospodářsky a sociálně výhodné,“ uvádí sociální demokracie ve svém volebním programu. Nejsilnější vládní strana hodlá usilovat o snižování nerovností v životní úrovni mezi jednotlivými členskými státy. Hlásí se k posilování sociální konvergence, tedy ke sbližování úrovně mezd a platů a sociálních standardů napříč Evropskou unií. Volební lídr strany Lubomír Zaorálek na nedávné pražské konferenci o evropské bezpečnosti rovněž hovořil o nutnosti posilování evropských vojenských kapacit s perspektivou vzniku samostatné evropské armády. „Potřebujeme vytvořit obrannou unii, abychom mohli řešit krize v našem sousedství,“ řekl s tím, že Unie už do budoucna nemůže být ekonomický obr a bezpečností trpaslík.

Proevropský postoj dlouhodobě drží i TOP 09. „Základem a neotřesitelným východiskem naší zahraniční politiky je členství v Evropské unii,“ píše strana ve volebním programu. Hlásí se k co nejrychlejšímu vstupu do eurozóny, od něhož očekává posílení pozice České republiky v Evropské unii. Hovoří o posilování a podpoře jednotného digitálního trhu, nebo budování evropské obranné a bezpečnostní unie. „Místo České republiky vidíme v jádru Evropské unie, nikoli ve vedlejším pruhu. Nesmíme dopustit, abychom se v důsledku neuvážených kroků ocitli na okraji či zcela stranou evropského dění. Rozvolnění Unie, vícerychlostní Evropa či jiné možné podoby EU, které by otevíraly možnost, že se staneme členem druhého řádu, pro nás představují zásadní hrozbu,“ stojí dále ve stranickém programu TOP 09. Předseda strany Miroslav Kalousek dokonce plány některých stran na vystoupení z Unie označil za vlastizradu.

Zelení: Je třeba snižovat demokratický deficit Unie

„My chceme, aby se Unie dále integrovala, ale je třeba snižovat demokratický deficit a vnést do jejího rozhodování více politiky,“ říká předseda Strany zelených Matěj Stropnický s tím, že Zelení si představují Evropskou unii jakožto federaci s co největším množstvím sdílených pravomocí. Ty by rádi viděli zejména v oblastech sociálních věcí, životního prostředí a zahraniční a obranné politiky. Program Zelených hovoří o potřebě spravedlivějšího nastavení životních a pracovních standardů v Evropě, rovném odměňování a výhledově i o evropské minimální mzdě. „Aby mohla být Unie významným hráčem dovnitř i navenek, potřebuje mít k prosazování přijatých opatření odpovídající prostředky. Rozpočet ve výši jednoho procenta celkového HDP členských zemí se ukazuje být nedostatečným,“ uvádějí dále Zelení s tím, že jednou z možností, jak evropský rozpočet zvýšit, je zavedení ekologické daně nebo daně z finančních transakcí. V neposlední řadě podobně jako TOP 09 nebo ČSSD zmiňují i možnost budování společných evropských obranných kapacit.

KDU-ČSL ve volební programu jen stručně zmiňuje, že „chce, aby Česká republiky v Evropské unii aktivně prosazovala své zájmy“. Otázku přijetí jednotné společné měny nechává zcela bez odpovědi a stejně tomu je i u témat prohlubování hospodářské a měnové unie nebo budování společné evropské armády. Obdobně stručně odbývá otázky spojené s Evropskou unií i KSČM. Komunisté pouze bez dalšího uvádějí, že se hodlají zasadit o zrovnoprávnění všech členských státu v evropských institucích. A dodávají, že odmítají „rozsáhlou byrokratizaci a deficit demokratického rozhodování v rámci Unie“. Starostové — ač se k evropské myšlence hlásí — ve volebním programu Unii příliš nezmiňují. Lehce se vymezují vůči představě dvourychlostní Evropy a neurčitě hovoří o podmínkách vstupu do Mechanismu směnných kurzů II, což je nutný předpoklad přijetí eura.

ODS: Zrušíme povinnost přijmout euro

Občanští demokraté se v nedávno zveřejněné Vyšehradské deklaraci zavázali, že vstoupí jen do takové vlády, která pro Českou republiku „připraví sebevědomou pozici v Evropské unii založenou na národních zájmech a národním konsensu. Součástí programu vlády bude odmítnutí povinných uprchlických kvót a povinného přijetí eura“. Předseda strany Petr Fiala nicméně říká, že za předpokladu že bude přijetí společné měny pro Českou republiku výhodné, je připraven o tématu diskutovat. Program ODS dále hovoří o odmítnutí veškeré evropské legislativy, která je v rozporu s národními zájmy České republiky, návratu části kompetencí z evropské úrovně členským státům nebo o rovnoprávném postavení členů a nečlenů eurozóny.

„Eurozóna byl ekonomický projekt, stal se politickým. A já nechci ručit za řecké dluhy, za italské banky, nechci být součástí tohoto systému, protože to nám nic dobrého nepřinese,“ říká předseda politického hnutí ANO Andrej Babiš, jehož kniha doposud nahrazuje stranický program. „Podle mě by měla být Evropská unie jako stará slovanská nebo keltská vesnice. Uvnitř ní lidi obchodují, navštěvují se, pomáhají si. No, taky se někdy hádají. Normální život. Dneska se tomu říká volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob. Ale za posledním stavením to končí. Palisáda, příkop, hliněný val. Hranice. Tahle naše vesnička nemůže ubytovat každého, kdo hledá lepší život,“ píše Babiš s tím, že je třeba, aby na evropských hranicích stála dobře vyzbrojená a vycvičená armáda. Svou představu o Evropské unii pak shrnuje větou: Silná Evropa díky silným státům.