Volby 2017: Levice chce zákon o sociálním bydlení, pravice čeká dobrou vůli obcí

Jan Gruber

Levice slibuje prosazení zákona o sociálním bydlení. Pravice počítá s dobrou vůli obcí, které ji ovšem v tomto volebním období většinou neměly. Postoj politických stran k problematice dostupného bydlení shrnujeme v tomto vydání předvolebního seriálu.

Neziskové organizace v čele s Platformou pro sociální bydlení opakovaně upozorňují, že se v České republice nacházejí desítky tisíc lidí v bytové nouzi. Ve stejné chvíli je u nás i velké množství neobydlených a nepronajímaných bytů. V minulosti se většiny svého bytového fondu zbavily obce, které si dnes neumí poradit s nedostatkem dostupného bydlení. Řadu problémů s bydlením by mohl vyřešit zákon o sociálním bydlení. Pravicové a středové politické strany, které mají šanci po volbách zasednout v Poslanecké sněmovně, tento závazek ovšem ve svých volebních programech nemají. Problematikou bydlení se naopak vcelku podrobně zabývají sociální demokraté, komunisté a Zelení. Všechny tři strany ve svých volebních programech s vypracováním a schválením zákona o sociálním bydlení počítají.

„V České republice se člověk může snadno dostat do bytové nouze,“ píše v programu sociální demokracie. Proto se stejně jako před čtyřmi lety zavazuje prosadit zákon o sociálním bydlení. „Ten nám totiž chybí už od doby, kdy zmizela pravidla pro regulaci nájmů. Budeme ho prosazovat všemi prostředky, dokud nebude schválen,“ uvádí strana. ČSSD dále slibuje zavést nový mechanismus podpory výstavby obecních bytů, díky němuž by měl být stát schopen účinně reagovat na nedostatek bytů na trhu, nebo obnovení činnosti Státního fondu rozvoje bydlení. Skrze fond plánuje sociální demokracie nabízet dlouhodobé bezúročné půjčky na bydlení. ČSSD se rovněž hlásí k podpoře systému družstevního bydlení. „Zákony musí respektovat princip, že bydlení je nutná společenská potřeba, ne byznys za všech okolností,“ stojí v neposlední řadě ve stranickém programu.

K prosazení zákona o sociálním bydlení se hlásí i KSČM. Mimo to slibuje „stanovení normativu sociálně potřebných bytů a zavedení dalších opatření, jejichž cílem bude čelit nárůstu chudoby starých, bezmocných a sociálně ohrožených“. Komunistický program dále hovoří o potřebě výstavby startovacích a sociálních bytů se státní podporou nebo o zpracování politiky bydlení jakou součásti rozvoje každé obce. KSČM rovněž slibuje, že zajistí každoroční výstavbu třiceti tisíc nových bytů. V neposlední řadě strana zmiňuje i podporu chráněného bydlení a azylových domů — včetně resocializačních programů pro bezdomovce.

„Prosadíme zákon o sociálním bydlení a podpoříme obce v plánování a garanci kapacit kvalitních, dostupných a nesegregovaných sociálních bytů a souvisejících služeb,“ uvádějí ve svém programu Zelení s tím, že odmítají státní podporu ubytoven, které vylučují chudé a jsou výhodné leda pro podnikatele s chudobou. Hovoří o výstavbě sociálních bytů a chráněného bydlení, kde by lidé v obtížné životní situaci či s hendikepem mohli obnovit nebo získat potřebné návky a zkušenosti pro budoucí užívání vlastního či nájemního bydlení. Zelení dále slibují pokračování programů pro regeneraci panelových sídlišť s cílem zatraktivnění tohoto typu bydlení a předcházení útěku bohatších lidí na předměstí. V neposlední řadě zelený program hovoří o výstavbě nájemního bydlení a výkupu či rekonstrukcích bytů ze strany obcí.

Pravice se zákon o sociálním bydlení nepočítá

Volební program politického hnutí ANO žádnou zmínku o nutnosti přijetí zákon o sociálním bydlení neobsahuje. Strana s Andrejem Babišem v čele píše, že bude věnovat zvláštní pozornost nájemnímu a sociálnímu bydlení. V programu stojí, že je třeba podpořit bytovou výstavbu a že obce musejí disponovat vlastním bytovým fondem. Nicméně způsob, jakým toho hodlá strana dosáhnout, není konkretizován. Politické hnutí ANO pouze stručně konstatuje, že „obce jsou přirozenou autoritou v oblasti sociálního bydlení a že stát bude jejich investiční aktivity finančně podporovat“.

Problematiku bydlení ve svých programech prakticky nezmiňují ani strany někdejší vládní koalice ODS a TOP 09. Občanští demokraté pouze bez dalšího uvádějí, že zavedou několikastupňový model sociálního bydlení. A slibují, že zruší zneužívání doplatku na bydlení na ubytovnách. TOP 09 ve svém programu píše, že „podpoří občany v bytové nouzi dávkami na bydlení“. Zákon o sociálním bydlení by pak strana chtěla prosadit pouze v minimalistické variantě, aby se dotýkal jen nejpotřebnější skupiny obyvatel, čímž TOP 09 míní chudé seniory a samoživitele v nouzi. S prosazením zákona o sociálním bydlení nepočítají ani lidovci. Jejich program v krátkosti hovoří pouze o podpoře měst v budování dostupného bydlení pro mladé rodiny a seniory a zvýhodněných hypotékách podle počtu vyživovaných dětí.

Starostové ve shodě s ostatními pravicovými stranami rovněž nepočítají se zpracováním zákona o sociálním bydlení. Domnívají se totiž, že problematiku dostupného bydlení by neměla řešit ministerstva, respektive vláda, ale obce, města a kraje. Ty by podle STAN měly určit kolik sociálních bytů je v daných lokalitách potřeba. Současně plánují, že by o přiznávání doplatku na bydlení měla svým stanoviskem rozhodovat obec. Starostové nicméně slibují, že podpoří dotace pro startovací byty pro mladé rodiny a půjčky na bydlení prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení. Tématem bydlení se příliš nezabývají ani Piráti. Ti nekonkrétně plánují předložit „balík zákonu, který zvýší dostupnost bydlení“ a zvýšit rozpočtové určení daní ve prospěch obcí. Hodlají obcím nabízet nevyužívané nemovitosti v majetku státu a umožnit jim zvýšit daně z dlouhodobě neobsazených bytů. Pirátský program rovněž obsahuje neurčité zvolání „obecní bydlení místo příspěvku na bydlení“.