Podpora západního imperialismu?

Petr Bauchner

Petr Bauchner, sokolovský katolický farář, napsal ironickou „reakci občana“ na otevřený dopis svého husitského kolegy Lukáše Bujny. Zveřejňujeme ji jako nedělní fejeton.

Je s podivem, že Deník Referendum otiskl štvavý dopis faráře Bujny, který nemá jiný cíl, než rozeštvat slušné lidi a rozbíjet hodnoty, které v Sokolově léta budujeme. Celé mi to připomíná štvavou kampaň v listopadu 1989, kdy se spousta lidí nechala svést západním pozlátkem, začali stávkovat, uráželi tehdejší spravedlivou vládu a nakonec rozvrátili celý, do té doby spokojeně žijící stát. Byl jsem tehdy studentem, potřeboval klid ke studiu, a tak jsem velmi souzněl s panem Ladislavem Štaidlem, který v Rudém právu psal, že nechce stávky, ale pokojný stát, kde bude moci v klidu pracovat a vychovávat své děti.

Zdá se mi, že historie se opakuje a církevní reakcionáři znovu neblaze rozvrací, tentokrát přes faráře Bujnu, naše pokojné soužití v Sokolově. Vždyť ve kterém městě je tak jednotné a moudré vedení?

Městští radní jsou sice naoko v různých politických stranách, ale na rozdíl od jiných měst se spolu nehádají, ale příkladně táhnou za jeden provaz. Právě díky takovému jednotnému vedení dnes můžeme v Sokolově šťastně žít. A toto chce církev rozvrátit, aby získala moc a znovu mohla ohlupovat lidi!

Proto se musíme jako jeden pracující lid spojit, stát v nerozborné jednotě za vedením našeho města a nedovolit, aby do Městského domu kultury pronikly závadné, rozeštvávající akce, které podněcuje EU, jež nám závidí náš spokojený život.

Dále musíme usilovat, aby se do čela české vlády dostal pan Babiš. Vždyť jen on zaručí, že i na státní úrovni se vytvoří námi v Sokolově osvědčený život pod jednotnou vládou, kterou bude vést pracovitý a čestný člověk. Pan Babiš dokázal ochránit české firmy před nenasytným západním imperialismem a navíc se mu podařilo špinavě vydělané peníze EU šikovně převést do svého vlastnictví, aby je pak mohl rozdělit pracujícím lidem.

Takovéto příklady následujme a budeme žít věčně a šťastně!

občan Sokolova Petr Bauchner