Otevřený dopis faráře k zákazu sokolovské projekce Selského rozumu

Lukáš Bujna

Sokolovský případ zákázané projekce filmu Selský rozum má dohru. Po té, co se 22. června zastupitelstvo zabývalo protestní peticí občanů, obdrželi sokolovští radní za hnutí Ano dopis místního husitského faráře.

Paní místostarostko Oulehlová, pane místostarosto Rybáři, pane radní Kubisi,

zastupitelstvo města Sokolova se 22. června muselo zabývat peticí občanů, která reagovala na to, že v Městském domě kultury bylo znemožněno promítání filmu Selský rozum. Tento dokumentární film metodami investigativní žurnalistiky kriticky zkoumá podnikatelské aktivity Andreje Babiše v oblasti zemědělství a potravinářství.

Promítání mělo podle řádně uzavřené smlouvy proběhnout 2. června. Smlouva však byla jednostranně vypovězena s argumentem, že divadlo se nachází v havarijním stavu a že právě na 2. červen je naplánována „interní odstávka“ elektrické energie a revize elektroinstalace. Tato oficiální verze však budí pochybnosti nejen proto, že ještě tři dny před znemožněnou projekcí se v divadle bez jakýchkoli technických problémů konala jiná akce, ale i v souvislosti s výroky vás radních za hnutí ANO, pronesenými na veřejném fóru i do médií.

Paní místostarostko, pro deník Právo jste 30. května uvedla, že „tohle by vůbec nemělo být v zařízeních města“ (míněno promítaní inkriminovaného filmu), a dokonce přiznáváte, že jste o tom hovořila s ředitelem MDK panem Sedláčkem. Vaše vyjádření, že jde pouze o váš soukromý názor a že jste do kompetence ředitele MDK nijak nezasahovala, nevyznívá věrohodně.

MDK je příspěvkovou organizací města a jeho ředitel je vám podřízen. Jak mají vaši podřízení vědět, kdy projevujete svůj soukromý názor a kdy stanovisko první místostarostky města Sokolova? A jak to máme vědět my občané?

Jestliže zastáváte veřejnou funkci, jak můžete zaručit, že vaše „soukromé“ názory neovlivňují vaše politická rozhodnutí a reálné kroky, které činíte ve svém úřadu? Při debatě na zastupitelstvu, do níž jsem byl také zapojen, jste svůj „soukromý“ názor veřejně zopakovala a dodala jste, že podobné akce jen „rozeštvávají lidi“ (což mi znělo jak z časů normalizace) a že byste byla raději, kdyby peníze vynaložené na výrobu onoho filmu byly věnovány na charitativní účely. To mi přišlo demagogické.

Co kdyby se Evropská unie a Česká republika rozhodly poslat na charitu miliardové sumy, které ve formě dotací a daňových úlev pobírá Agrofert? Nenašlo by se pro tyto miliardy účelnější využití než podpora velkého byznysu pana Babiše?

Pane radní Kubisi, na sociální síti Facebook jste 2. června napsal, že „podobné akce by neměly být v divadle“ a že prý se „vedení města shodlo, že by se akce tohoto typu neměly pořádat v městských prostorách, bez ohledu na to, zda jde o Babiše, Kalouska, Fialu, Sobotku…“ Tím jste ovšem zpochybnil tvrzení své kolegyně Oulehlové, která Právu sdělila, že „rada města se touto věcí vůbec nezabývala“.

Zajímavé je, že 12. května minulého roku vystoupil v MDK na besedě pan Babiš s transparentem ANO za zády a krajskými spolupracovníky po boku. Loni se tedy vedení města ještě neshodlo, že politicky angažované akce nepatří do městských prostor? Co vás přimělo změnit názor? Nebo tomu snad mám rozumět tak, že sokolovská radnice - kde má hnutí ANO významné zastoupení - schvaluje stranické akce, které politiky propagují, ale nepřeje občanským aktivitám, které je kritizují?

Plakátovací plochy před sokolovskou projekcí. Foto Dalibor Zíta, DR

Ptám se vás, proč by vlastně politika (čili věc veřejná, res publicae!) neměla patřit do zařízení města, která mají sloužit občanům, neboli široké veřejnosti? Slovo politika je odvozeno od řeckého pojmu polis, česky obec. V politice přece jde (nebo má jít?) o správu obce, společenství, státu, prostě toho, co je společné všem občanům, kteří obec, společenství, stát tvoří, neboť jsou svobodnými lidskými bytostmi nadanými nezcizitelnými přirozenými právy.

Takže i kdyby vaše vyjádření, vážení radní, byla vskutku jen vaším soukromým názorem, poukazují na to, že podstatu politiky coby veřejné služby jste v tomto případě zcela nepochopili. Tím netvrdím, že v jiných záležitostech neodvádíte dobrou práci. Už vůbec nehodnotím vás jako osoby. Proto vás také prosím, abyste tento otevřený dopis nevnímali jako osobní útok, ale jako výzvu k věcné a slušné diskusi, která patří k demokracii.