V Sokolově měl Žlutý baron velký ohlas. Zákaz pomohl

Redakce DR

Snaha sokolovského a karlovarského ANO zmařit akci v rámci turné, na němž Deník Referendum představuje svou knihu Žlutý baron, se obrátila proti svému účelu. Díky kontroverzi přišlo více lidí. Včetně bývalých Babišových voličů.

Sokolovským radním se vymstila snaha zmařit představení knihy Žlutý baron a projekci dokumentárního filmu Selský rozum, který byl knihou inspirován. Akci, která dvakrát musela změnit místo konání, a nakonec našla zázemí na evangelické faře, navštívilo v pátek v Sokolově na sto padesát lidí. Do obou křídel sálu místní fary se všichni zájemci nevešli, takže mnozí sledovali projekci v zahradě na televizní obrazovce, kam se signál přenášel.

Kontroverze v Sokolově propukly po té, co zdejší Městský kulturní dům vypověděl podepsanou smlouvu o konání akce. O podivném a neodůvodněném kroku psala velká část českých médií. Redaktoři DR zjistili, že uváděný důvod zrušení akce, kterým měla být plánovaná odstávka elektřiny, není pravdivý. Ředitel kulturního domu pak začal tvrdit, že se jedná o odstávku „interní“.

Redaktoři DR ovšem dnes na místě ověřili, že v kulturním domě probíhal normální provoz, konala se výuka taneční školy pod rozžatými světly. A svítilo se i na vrátnici. Jen dveře divadelní kavárny zdobilo lejstro, které mělo záminku ospravedlnit. Kulturní dům se tím totiž snaží vyvázat z odpovědnosti uhradit smluvní náklady spojené se zajištěním projekce na jiném místě. Z ověřování smyšlené odstávky elektřiny jsme pořídili videozáznam, který brzy zveřejníme.

Útočištěm pro akci se nakonec stala místní evangelická fara. Ujala se jí po té, co projekci v původně zajištěných náhradních prostorách, v aule místního gymnázia, zmařil nezákonný politicky motivovaný zásah krajského úřadu vedeného hejtmankou z politického hnutí ANO Janou Vildumetzovou.

Sokolovští příznivci akce pak polepili plakáty o pořádání akce po celém městě výrazným nápisem „Zakázáno“ a informací o tom, že se bude konat o půl hodiny později oproti původně plánovanému začátku na evangelické faře. V páteční večer tam dorazilo na sto padesát lidí. A beseda po projekci trvala skoro dvě hodiny.

Zazněla v ní řada barvitých popisů sokolovských poměrů, které strádají nepřiměřeným a s demokracií neslučitelným vlivem zdejšího oligarchy Františka Štěpánka, uhlobarona spřaženého s místní organizací hnutí ANO. V jednom z prvních dotazů se účastnice debaty omluvila za to, že hnutí ANO dříve podporovala. Doslova řekla, že se „stydí“ a zajímalo ji, zda se s lidmi jako ona setkáváme častěji.

Většina přítomných se svými dotazy pokoušela zjistit, zda a jak lze zařídit, aby tu Andrej Babiš nevládl. Snad všichni odcházeli s přesvědčením, že šíření knihy Žlutý baron a filmu Selský rozum by v tom mohlo sehrát užitečnou úlohu. Zákaz v Sokolově pomohl. Turné pokračuje v sobotu v Děčíně. Do Karovarského kraje se vrátí v červenci.