Pomáhat a chránit: Sociální demokracie představila program pro sněmovní volby

Jan Gruber

Sociální demokraté ve volebním programu nabízejí moderní údržbu státu. Chtějí vyšší mzdy a platy nebo rozvoj veřejných služeb. Volební lídr Lubomír Zaorálek je přesvědčen, že strana musí voliče přesvědčit, že zná cestu do budoucnosti.

Sociální demokracie v sobotu v pražském Slovanském domě představila volební program pro podzimní sněmovní volby. Nabízí moderní údržbu státu, rozvoj veřejných služeb či zvyšování mezd. Jako jedna z mála politických stran se v programu věnuje přicházející technologické revoluci. Proto mimo jiné slibuje zavedení práva na nezastižitelnost nebo regulaci platforem tzv. sdílené ekonomiky. Na druhé straně i tentokrát slibuje pokračovat v rozvoji jaderné energetiky. V programu hovoří o dostavbě dvou bloků v jaderných elektrárnách v Temelíně a Dukovanech, což dlouhodobě kritizují ekologické organizace. Podle ekologů je setrvávání na jaderné energetice v rozporu s evropskými trendy.

Volební lídr Lubomír Zaorálek při představování programu řekl, že o samotné volby nejde, nejde ani o sociální demokracii, jde podle něj o budoucnost země. Během svého dlouhého projevu zkoušel popsat tradici, na kterou má podle něj sociální demokracie navazovat, aby voliče přesvědčila o nadčasovosti své práce.

„Nepomůže nám, když budeme říkat, co jsme v minulosti dokázali. Tímhle způsobem nedokážeme lidi oslovit,“ řekl ve svém projevu Zaorálek. Sociální demokracie podle něj musí přesvědčit voliče a voličky, že zná cestu do budoucnosti a ví, jak ji utvářet. Vzpomínal na Tomáše Garrigue Masaryka a založení Československa. „Ten chlapík,“ řekl Zaorálek, „se rozhodl v roce 1914 vsadit na kartu, kterou bych nazval šílenou. Šlo o nepředstavitelně riskantní hru. Ten fór je, dokázat tohle zopakovat. Být politiky, kteří se vzmůžou na svrchovaně tvořivý politický čin.“

Dotkl se také období Pražského jara, které vyrůstalo z tvořivé práce československé kulturní a intelektuální elity, nebo mírového rozdělení společného státu před pětadvaceti lety. Leitmotivem obecné části jeho projevu by důraz na tvořivost, schopnosti, kulturu a překračování hranic. „Jsem přesvědčen, že levice nemůže být přesvědčivá, pokud nebude cítit národní hrdost,“ říkal v těchto souvislostech také Zaorálek. V závěru se řečnicky zeptal, zda by si sociální demokracie nemohla osvojit známé heslo Pomáhat a chránit. Pomáhat lidem, aby měli zajištěnou důstojnou práci i volný čas. A chránit je před sociálním propadem i zahraničními hrozbami.

Je nejvyšší čas se přiblížit životní úrovni Západu

Úvodní slovo volebního lídra Lubomír Zaorálka v pětatřicetistránkovém programovém materiálu shrnuje úspěchy, kterých strana dosáhla během svého vládního angažmá. Zaorálek připomíná, že to byla právě sociální demokracie, které prosadila zrušení poplatků ve zdravotnictví, snížení daně z přidané hodnoty na léky nebo zrušení tzv. druhého pilíře důchodového pojištění. Ve výčtu nechybí ani zmínky o zastropování věku odchodu do důchodu, snížení nezaměstnanosti nebo zvyšování minimální mzdy a platů ve veřejné sféře.

„Řekneme stop levné práci a ždímání sil zaměstnanců daleko za oficiální rozpis pracovních hodin,“ slibuje ve volebním programu sociální demokracie a dodává, že „dřít se k smrti opravdu není model pro jednadvacáté století.“ Zavazuje se, že nejpozději do konce roku 2022 zvýší minimální mzdu na šestnáct tisíc korun měsíčně. Prostřednictvím strategické hospodářské politiky chce docílit i výrazného nárůstu průměrné mzdy, které by do pěti let měla překonat hranici čtyřiceti tisíc korun měsíčně.

Stejně jako před minulými volbami i tentokrát strana slibuje, že v případě volebního úspěchu zruší karenční dobu, a lidé tak budou mít nárok na nemocenskou již od prvního dne nemoci. Počítá rovněž s rozšířením dovolené na pět týdnů pro všechny zaměstnance nebo prosazením práva na nezastižitelnost. „Tím pomůžeme zejména lidem, kteří musejí být dnes doslova přikovaní k mobilním telefonům, aby nepropásli pokyny nadřízených v jakoukoliv denní a noční hodinu,“ uvádí. Program sociální demokracie dále hovoří o posílení Státního úřadu inspekce práce, silnější regulaci agenturního zaměstnávání, zvýšení významu kolektivních smluv vyššího stupně, tedy těch, které upravují pracovní a mzdové podmínky v celých odvětvích hospodářství. Podpořit odborovou organizovanost chce možností vyššího odpočtu z daní při členství v odborové organizaci.

„Nebudeme opírat naši investiční politiku o velké nadnárodní koncerny a jejich montovny a sklady. Stát má pomáhat hlavně malým a středním podnikům, které se rozhodnou pro modernizaci,“ říká sociální demokracie a dodává, že je třeba udržet výnosy z podnikání v domácí ekonomice a omezit daňové úniky. Zavazuje se, že změní stávající systém investičních pobídek, tak aby podporoval rozvoj technologií s vyšší přidanou hodnotou. Současně chce stanovit jako jednu z podmínek těchto podpor i minimální výši mzdy, která bude zaměstnancům vyplácena.

Podle německého vzoru chce sociální demokracie vytvořit českou obdobu průmyslově-výzkumného Fraunhoferova institutu pro s cílem podpory aplikované vědy a výzkumu přímo uvnitř podniků. Přestože se i nejstarší česká politická strana hlásí k podpoře obnovitelných zdrojů energie, její program počítá s dalším rozvojem jaderné energetiky. Sociální demokracie plánuje stavbu nového bloku v jaderné elektrárně Dukovany a výhledově i v Temelíně.

Progresivní zdanění velkých firem

„Chceme proto zásadně změnit daňový systém tak, aby se hlavní podíl zdanění přesunul z pracujících lidí a malých a středních podnikatelů na velké firmy a vlastníky velkých majetků,“ píše se ve volebním programu. Sociální demokracie slibuje zavedení progresivní zdanění firem s vysokými zisky. Počítá rovněž s progresivní daní z bankovních aktiv. Progresivní zdanění by se mělo dotknout i fyzických osob.

Podle již dříve představené daňové reformy by tato změna měla přinést snížení daní a zvýšení příjmů osmadevadesáti procentům lidí, přičemž pouhá dvě procenta nejbohatších, by nově na daních odváděla více než doposud. „Dojde tak ke zvýšení reálných příjmů zaměstnanců v průměru o osm set až tisíc dvě stě korun. Nejde o žádnou iluzi, je to systém, který funguje ve všech vyspělých státech Evropy a světa,“ říkají sociální demokraté.

Strana rovněž slibuje zvýšení dětských příspěvků tak, aby na ně dosáhlo více lidí než doposud. Současně dodává, že rodiny, kde alespoň jeden z rodičů pracuje, budou mít nárok na příspěvky o tři sta korun vyšší. V programu se rovněž píše o navýšení rodičovského příspěvku na tři sta tisíc korun, zavedení novomanželských půjček nebo vytrvalém boji proti poplatkům ve zdravotnictví či snahám o privatizaci státních či krajských nemocnic.

Sociální demokracie stejně jako před minulými volbami i tentokrát hovoří o potřebě vytvoření co nejdostupnějšího sociální bydlení, které by mělo pomáhat především seniorům, samoživitelům a samoživitelkám a zdravotně znevýhodněným. Hodlá se zasadit o výstavbu nových obecních bytů nebo nabízet mladým rodinám dlouhodobé bezúročné půjčky na bydlení.

V oblasti kultury se v programu píše o zvyšování výdajů státního rozpočtu na kulturu, vytvoření transparentních pravidel pro řízení a financování veřejnoprávních kulturních institucí nebo zvyšování platů zaměstnancům a zaměstnankyním v kultuře. Sociální demokracie dále slibuje rozšíření volných vstupů do galerií a muzeí nebo obranu médií veřejné služby s tím, že hodlá posilovat jejich nezávislost a bojovat proti jejich případné privatizaci.

Volební program se vágně hlásí k přijetí eura, ale pouze tehdy, bude-li to pro Českou republiku hospodářsky a sociálně výhodné. Sociální demokraté podporují myšlenku evropské integrace, chtějí docílit vyšší míry konvergence mezi členskými státy Unie, tedy ke sbližování mezd a životní úrovně. Současně se však vymezují vůči unijním opatřením v boji s migrační krizí. A opakují, že odmítali a stále odmítají princip přerozdělovacích kvót.