Schválení programu ČSSD provází otázka: budou slova souznít s činy?

Redakce DR

ČSSD dnes na svém sjezdu schválila dlouhodobý program. Má silnější stránky, například pasáže o úloze ČSSD v éře digitalizace práce, i stránky slabší, například v energetice či ve zmínkách o migraci. Hlavní otázka ale zní: bude se jím řídit?

Sociální demokracie si na brněnském sjezdu schválila nový dlouhodobý program, který delegátům a delegátkám předložil místopředseda strany Lubomír Zaorálek. Nahradil poslední dlouhodobý program, který vznikl před dvanácti lety. Schválený program je výsledkem debaty, kterou ČSSD poslední dva roky vedla.

Program má třiačtyřicet hustě popsaných stran a pokrývá všechna témata veřejné politiky. Textem prosvítají aspirace přiblížit se ideám západoevropských sociálních demokracií, které ale mnohde ustupují reálnému stavu české společnosti i ČSSD.

Program odráží důraz na sociální spravedlnost, přerozdělování, rovné šance pro všechny, a v tomto ohledu klade důraz na žádoucí proměny daňové politiky. Hlásí se otevřeně k podpoře evropské integrace a Evropské unie: „ČSSD bude veřejnosti vysvětlovat význam EU a podporovat společenskou shodu na členství ČR v ní,“ praví se v jedné z nejsilnějších vět dlouhodobého programu.

Program obsahuje několik ústupků dobově ušinuté debatě na téma migrace: právě v této souvislosti se například zmiňuje o významu visegrádské spolupráce. Je také v otevřeném rozporu se stavem vědeckého poznání, pokud jde o energetickou politiku, kde opakuje dávno mnohokrát vyvrácený mýtus o možnostech jaderné energetiky podílet se na zvládání klimatických změn.

Nový dlouhodobý program naopak obsahuje podnětné zpracování některých nových témat. Za zmínku stojí především nově přidaná kapitola „Digitalizace a budoucnost práce“, která představuje přístup, s nimiž hodlá ČSSD vstupovat do diskusí o proměnách světa práce v éře nastupující digitální revoluce.

„V důsledku aktuálního technologického vývoje stojí současná společnost před zvraty srovnatelnými zřejmě přinejmenším s průmyslovou revolucí,“ píše se v programu. „Přicházejí změny budou zřejmě radikální, velmi rychlé a mohou mít své nelidské důsledky, jako tomu bylo právě v době průmyslové revoluce. Tehdy to bylo dělnické hnutí a sociální demokracie, které dosáhly humanizace této změny postupným vytvářením fungujícího sociálního státu. Daný úkol zůstává platný i pro jednadvacáté století.“

Sociální demokracie v této kapitole dále hovoří o podpoře svobodného softwaru, otevřených dat nebo o vzrůstající důležitosti ochrany osobních údajů v digitalizujícím se světě. Zmiňuje se o nutnosti přijímání opatření pro slaďování pracovního a soukromého života, právu na nezastižitelnost, které by mělo zamezit přelévání pracovní doby do volného času.

Kapitola o digitalizaci a budoucnosti práce představuje podnětný příspěvek do debaty, jak čelit proměnám světa, který přináší nové technologie. Bohužel o něm na probíhajícím sjezdu nikdo z vystupujících nemluvil. I proto se lze obávat, že stejně jako v minulosti bude dlouhodobý program ČSSD, který ji valnou většinou svého obsahu řadí po bok ostatních sociálně demokratických evropských stran, často v rozporu s praktickou politikou.

Staronový předseda Bohuslav Sobotka si toho je vědom. Ve své zprávě určené delegátům a delegátkám sjezdu psal, že jedním z důvodů, proč ČSSD ztrácí voliče je nečitelnosti strany. Ta se projevuje například veřejnými vystoupení významných členek a členů strany, která jsou v rozporu s programem a hodnotami ČSSD. Podle Sobotky tito lidé stranu poškozují.

„Dlouhodobý program je dílem široké diskuse, která se v této podobě dlouho nevedla,“ řekl v úvodu při jeho představování Zaorálek. Ve svém vystoupení opět několikrát kritizoval politickou koncepci Andreje Babiše. Zdůrazňoval, že ekonomická moc musí podléhat demokratické kontrole, a apeloval, aby sociální demokracie zvrátila stávající trend prohlubování nerovností ve společnosti.

„Jestli někdo vstoupil do české politiky s heslem, že bude spravovat stát jako firmu, tak je to něco hluboce nedemokratického. Nikdo nesmí uvažovat o státě jako o svém vlastnictví, o lidech jako o svých zaměstnancích. Divím se, že se toho více nehrozíme. Divím se, že to nevyvolává větší obavy,“ hřímal Zaorálek. „Náš program staví jasnou alternativu vůči tomuto směřování, které reprezentuje Babiš,“ řekl a znovu sklidil velký potlesk.

V části nazvané Ochrana demokracie a lidských práv se v právě schváleném dlouhodobém programu píše: „ČSSD považuje za povinnost čelit všem skupinám, hnutím a ideologiím, které programově útočí proti všeobecnosti lidských práv z rasistických nebo jinak diskriminačních pozic.“ Před sjezdovým sálem dnes delegáty vítali aktivisté protiústavní iniciativy Islám v ČR nechceme s petičními archy za prezidentskou kandidaturu Miloše Zemana. Archy nebyly prázdné.