Dlouhodobý program ČSSD: progresivní daně, vyšší mzdy a obrana veřejných služeb

Vratislav Dostál

ČSSD má nový dlouhodobý program, voliče láká na progresivní zdanění, růst mezd zaměstnanců nebo na zachování veřejných služeb v rukou státu. Dokument o víkendu přijalo širší vedení strany, hlasovat o něm budou také delegáti březnového sjezdu.

Ústřední výkonný výbor ČSSD doporučil ke schválení Dlouhodobý program ČSSD, který je výsledkem rok a půl trvající vnitrostranické diskuze a práce odborných komisí strany. Zástupci strany v této souvislosti varují před znechucením z politiky a klesajícím zájmem o volby, podle nich pouze nahrává populistům a marketingovým politickým projektům bez programového ukotvení.

Dlouhodobý program sociálních demokratů slibuje zavedení progresivního navýšení daní, tlak na růst mezd zaměstnanců nebo zachování veřejných služeb v rukou státu. „Usilujeme o to, abychom dokázali v zemi udržet finanční zdroje, jež dnes utíkají v podobě masivních výplat dividend do zahraničí. Odmítáme jakékoliv snahy o privatizaci zdravotnictví, sociálních služeb a státních firem,“ vysvětloval před novináři předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka.

ČSSD chce podle něj bojovat o smysl politiky a schváleným Dlouhodobým programem ukázat, že politika je neoddělitelnou součástí svobodného života v demokratické společnosti. „Tento nový dlouhodobý program je založen na klíčových hodnotách sociálně demokratické strany, tedy otázkách svobody, spravedlnosti a solidarity,“ doplnil.

Přes padesát stran dlouhý dokument se věnuje mnoha aspektům společensko-ekonomického upořádání, patří mezi ně třeba odliv pracovních pozic z tradičních odvětví a zemědělství, které je podle sociálních demokratů nutné nahradit novými pracovními příležitostmi například v oblasti péče o lidi, životního prostředí, nebo ve sféře vzdělávání a kultury.

Sociální demokraté veřejnosti slibují odpovídající platové ohodnocení. „My jsme přesvědčeni, že nejlepší, co můžeme dělat je, že budeme mít kvalitní lidi, kvalitní život a kvalitní práci. Něco, co prodáme za vysoké ceny v zahraničí a pak si budeme moci dovolit slušné mzdy a poroste životní úroveň. To musí být naše ambice. Nebýt periferií kulturně, ekonomicky, ani politicky,“ vysvětlil místopředseda strany Lubomír Zaorálek.

ČSSD chce také vzdorovat tlaku na posílení vlivu soukromého kapitálu ve veřejných službách, jako jsou školství, zdravotnictví, či penzijní systém. ČSSD chce do budoucna zabránit, aby velké korporace nadále odváděly své zisky vytvořené v České republice skrze neformální optimalizace do daňových rájů.

V oblasti podpory rodin s dětmi chce sociální demokracie prosazovat zákonný nárok na předškolní vzdělávání pro každé dítě od dvou let věku a bezplatné předškolní vzdělávání pro všechny děti. V oblasti základního a středního školství je dle dlouhodobého programu ČSSD nutné navýšit finanční prostředky určené na platy vyučujících tak, aby dosahovaly minimálně 130 procent průměrné mzdy.

Ve zdravotnictví pak strana vidí naléhavou potřebu zjednodušit a urychlit systém přípravy na povolání v lékařských i nelékařských oborech. Především vzdělávání chybějících všeobecných sester, které je třeba zkvalitnit ve středních zdravotnických školách a doplnit pouze jednoročním navazujícím studiem.

ČSSD nakonec také slibuje, že bude důsledně hlídat pravidla cenotvorby léků a bude chtít definovat pravidla pro zajištění jejich dostupnosti pro pacienty, zejména pak pro seniory a nezletilé děti.