Nejlepší zeď? Raději ozeleňme hranici, navrhla Trumpovi iniciativa Otra

Josef Patočka

Donald Trump vyzval americké designéry, aby mu navrhli, jak nejlépe by mohla vypadat zeď podél mexické hranice, kterou slíbil. Kolektiv MADE navrhl hranici zrušit a nahradit projektem sdílené sociálně-ekologické zóny. Výsledek stojí za to.

Zní to jako nápad ze žánru sci-fi — zrušit hranici mezi Spojenými státy a Mexikem a nahradit ji sdílenou zónou založenou na rozvoji obnovitelné energie, ekologickém zemědělství a mezikulturní výměně. Členové kolektivu MADE, který za ním stojí — architekti, stavitelé, designéři, inženýři a urbanisté z obou zemí — se ale tváří, že vše myslí naprosto vážně a svůj návrh již v březnu předložili prezidentu Trumpovi i jeho mexickému protějšku.

Navrhují vytvořit místo dnešní hranice dva tisíce kilometrů dlouhé a čtyřicet kilometrů široké pásmo, které by se mělo rozvíjet tak, aby samo potřebu hranice odstranilo. Právně by se mělo stát samosprávnou zónou jménem Otra, jež by patřila společně oběma státům a do níž by měli mít přístup obyvatelé všech tří severoamerických zemí, včetně Kanady.

Unikátní výběr informací ze světa, které v češtině nenajdete nikde jinde. Podpořte Deník Referendum!
×

Základem samosprávy území by podle nich měly být regiony okolo takzvaných „měst-dvojčat,“ tedy osídlení, která leží v těsné blízkosti přesně naproti sobě, jako jsou například El Paso a Ciudad Juarez. Do jeho rozvoje pak kolektiv navrhuje investovat během deseti let z rozpočtu obou státu jeden bilion dolarů a vytvořit v něm dva miliony pracovních míst.

Sluneční energie, hyperloop a dobré jídlo

Pilířem projektu by se měla stát masivní výstavba slunečních elektráren, jež by měly pokrýt přes devadesát tisíc čtverečních kilometrů a vyrábět potenciálně více energie, než dnes oba státy potřebují. Spolu s tím by měl být v zóně úplně zakázán exktraktivní průmysl, především pak těžba fosilních paliv. Území by také mělo sloužit jako laboratoř pro bezuhlíkovou dopravu s důrazem na elektrická auta.

Další pracovní místa by pak měla vznikat v ekologickém zemědělství, které by chtěli v „bezhraničním území“ autoři projektu rozvinout, a v projektech obnovy původních přírodních prostředí — zejména lesů a bažin — která byla dříve zničena. Osou nové země by měla být linka hyperloopu — dosud pouze prototypní dopravní technologie, založená na principu potrubní pošty — která by později propojovala velká města na západním a východním pobřeží spojených států s centrálním Mexikem.

Důraz klade projekt na mezikulturní výměnu. Skrze ekonomicky prosperující území by se podle něj měly oba národy „prolnout“ a v zóně tvořit na štědře financovaných sdílených univerzitách a uměleckých centrech novou společnou kulturu. V nejvíce podezřele zábavné části jinak seriózně psaného návrhu autoři odkazují na statistiky, podle nichž má vysoká koncentrace hispánského obyvatelstva skrze dobré jídlo příznivý vliv na zdravotní stav ostatních Američanů.

Drzá odpověď

Iniciativa je podle všeho obzvláště drzou odpovědí na Trumpův plán definitivně hranici zahradit — kolektiv ji zpracoval v reakci na jeho březnovou výzvu, aby se designéři a architekti hlásili do soutěže o to, jak má zeď vypadat. Komentátoři na iniciativě oceňují, že provokativním způsobem upozorňuje na množství reálných problémů, které hranice způsobuje, a také skutečně existujících příležitostí pro citlivý rozvoj jejího okolí.

Iniciativa problematizuje skutečnost, že zatímco kapitál a zboží putuje bez omezení Severoamerickou zónou volného obchodu zřízenou v roce 1994 dohodou NAFTA, živým tvorům se stejného privilegia nedostává. Fyzické bariéry na hranici se dále rozšiřují a dnes pokrývají téměř sedm set z jejích dvou tisíc kilometrů. Při pokusech o překročení hranice každoročně umírají desítky lidí a postupně jich přibývá.

Kromě lidí pak bariéra brání také pohybu zvířat. Vědci například upozorňují, že zdi již dnes ohrožují severoamerického jaguára a ocelota. V případě jejich rozšíření na celou hranici by mohly přímo způsobit zánik v USA zbývajících populací těchto vzácných šelem.

Plán rovněž upozorňuje na ekonomické náklady hranice — konkrétně na víc než miliardu dolarů ročně, již na její kontrolu USA vydávají — a navrhuje prostředky využít účelněji. Výzvu k společnému rozvoji příhraničního území lze rovněž chápat jako reakci na Trumpovo naléhání, aby za jím slibovanou zeď zaplatili Mexičané.

Autoři, kteří se na profesionálně zpracovaných stránkách iniciativy schovávají za masky zvířat, spustili k plánu již i petici. Po prezidentech chtějí, aby o něm vypsali referendum.

Další informace:

Ecologist Otra Nation - A Disney-style eco fantasy or the way forward?

The Verge Inside the plan to replace Trump’s border wall with a high-tech ecotopia

Time President Trump Asked for Border Wall Plans. This Group Suggested a Hyperloop Instead

NPR PHOTOS: The Many Possible Shapes Of Trump's Border Wall