Trumpokalypsa

Josef Patočka

V USA půjde na podzim o hodně. Nejrozlehlejší ideologická propast mezi Demokraty a Republikány přitom zeje v otázce pro budoucnost lidstva vůbec nejzásadnější: v otázce ekologické. Vyhraje-li Trump, směřuje lidstvo ke katastrofě.

Republikáni minulý týden nominovali na prezidenta Donalda Trumpa, demokraté zítra nominují Hillary Clintonovou. Ostřílená harcovnice demokratického establišmentu, s prestiží notně poznamenanou kauzou uniklých emailů a především vlastním lhaním, se vydává do nelehké bitvy. Přestože se její včerejší protivník, Bernie Sanders, snaží přivést svůj šik do jednotné protitrumpovské fronty s upřímným nasazením, jedná se jen o obtížně splnitelný úkol: procento voličů Bernieho, kteří se obrátí raději k Trumpovi, nebude malé. Vše přitom nasvědčuje tomu, že výsledek bude těsný.

V Americe je tradicí politické mobilizace prohlašovat každé volby za ty nejdůležitější. V těchto jde ale skutečně o hodně. Pozorovatelé především upozorňují na to, že demokratický a republikánský program od sebe ještě nikdy v živé paměti nebyly tak markantně vzdálené. Kde Demokraté chtějí otevřít pracujícím lidem bez platných dokumentů cestu k občanství, Republikáni chtějí stavět zeď. Demokraté hájí právo homosexuálů uzavírat manželství, Republikáni je chtějí léčit.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Nejrozlehlejší ideologická propast ale zeje v otázce, která je pro budoucnost lidstva na této planetě vůbec nejzásadnější: v otázce ekologické.

Neexistuje. Tak by se dala republikánská odpověď na ni shrnout. Demokraté prohlašují změnu klimatu za „vážnou hrozbu a rozhodující výzvu naší doby“, plánují pokračovat v Obamově postupném (řekli bychom spíš trestuhodně váhavém) programu omezování emisí směrem k redukci o 80 procent oproti roku 2005 do roku 2050 a otevírají dokonce možnost zdanění spalování fosilních paliv (uhlíkovou daň).

Republikáni ji vůbec nezmiňují. V kapitole nadepsané „Americké přírodní zdroje“ místo toho trvají na tom, že životní prostředí se zlepšuje navzdory tvrzením „ekologických extremistů“, kteří se prý zmocnili demokratické strany.

Rozhodnutí vůbec se o klimatu v programu nezmínit je pro Republikány vrcholem zdrženlivosti. Dlouhou stranickou historii tmářského, ideologického odmítání vědeckého konsensu o tom, že klima se mění vlivem lidské činnosti, svými výroky Trump korunuje. Vybírám z jeho twítů: globální oteplování je hoax, pověra. Důkaz? V New Yorku sněží. A je to nejen hoax, navíc hoax zlovolně stvořený a rozšířený Číňany, kteří tak chtějí ohrozit konkurenceschopnost amerického průmyslu!

Podle republikánského programu dal uhlí a ropu Američanům bůh. A Demokraté chtějí americkým dělníkům upřít jejich svaté právo tento dar vytěžit a poslat bohu zpět do nebes. V kapitole nazvané snad v krutém žertu „Nová éra v energetice“ popisují detailně, co plánují udělat.

„Spalte to všechno!“ říkají Republikáni v odpovědi na proslulé „nechte to pod zemí“. V první řadě by tak jejich administrativa zlikvidovala Plán čisté energetiky, Obamův vlajkový program omezování uhlíkového znečištění z uhelných elektráren (slovy republikánů „prezidentova válka proti uhlí“), v současnosti zdržovaný soudy. Uhlí je prý „dostupný, čistý a spolehlivý zdroj energie“, čímž se popírá nejen jeho příspěvek ke změnám klimatu, ale rovněž nezanedbatelné škody na lidském zdraví, astma, rakovina, smog.

Prezident Obama minulý rok, v předvečer pařížské konference OSN o klimatu, definitivně pod tlakem masového protestního hnutí zarazil výstavbu klíčového ropovodu Keystone XL z kanadských nalezišť ropných písků k rafineriím v Mexickém zálivu. Demokraté se v programu zavazují, že budou podobně hodnotit i další projekty a zastaví ty, které by přispěly ke zhoršení klimatického problému. Republikáni slibují, že jej dokončí — a budou podporovat stavbu dalších.

Neexistuje. Tak by se dala Trumpova odpověď na změnu klimatu. Stane-li se Trump americkým prezidentem, bude jediným státníkem s takovým postojem. Foto 1zoom.com

Regulace těžby plynu z břidlic? Pryč s nimi. Agentura ochrany přírody (EPA)? Vykostit, vykastrovat, zbavit vší působnosti a „depolitizovat“ (rozumí každý, kdo pamatuje jak Pavel Drobil zbavoval „ zelených extremistů“ ministerstvo životního prostředí). A zakázat jí regulovat emise oxidu uhličitého, jinak řečeno, zbavit jí schopnosti jakkoli příčinu změn klimatu řešit.

A sama loňská Pařížská dohoda o řešení změn klimatu? Republikáni odmítají i tu a navíc slibují, že přestanou klimatický program OSN úplně financovat.

Všechny vlády světa se v Paříži před vánoci shodly na tom, že je nezbytné urychleně omezit emise CO2 a udržet tak oteplení planety pokud možno pod 1,5 stupně celsia oproti předindustriálnímu průměru. Naděje, že se to podaří, se ztrácí každým dnem: bude-li spalování fosílií pokračovat dnešním tempem, vypustíme do ovzduší dost skleníkových plynů na to, abychom tuto hranici překročili, už v průběhu příští dekády.

Trumpokalypsa zkrátka vůbec nemusí spočívat v tom, že se Donaldovy trpasličí prstíčky přiblíží k příslovečnému „tlačítku“. Pokud bude Trump zvolen, bude jediným světovým vůdcem odmítajícím uznat klimatickou realitu. Bohužel bude zároveň i vůdcem největší ekonomiky na světě.

A otevře-li kohouty, zbaví fosilní průmysl všech otěží a vydatně zalije náš společný hořící domov benzínem, naděje na smysluplné a férové zvládnutí klimatické krize bude možná ztracena navždycky.

Není to dvakrát veselá perspektiva, ale v jistém smyslu osud celého světa spočívá v listopadu v rukou amerických voličů. Pokud zvolí Trumpa, nastoupíme cestu k takřka jisté katastrofě. Budoucí historici se budou nepochybně chytat za hlavu, jak mohly dějiny americké demokracie vyústit ve vítězství tak závažné idiocie. Nám nezbývá než doufat, že se to nestane.

    Diskuse