Sněmovna rozhodne o agenturním zaměstnávání nebo věku odchodu do důchodu

Jan Gruber

Poslanecká sněmovna bude jednat prakticky celý duben. Na programu mám téměř tři sta tisků. Bude rozhodovat o kontroverzní novele cizineckého zákona, budoucnosti národních parků nebo o regulaci agenturního zaměstnávání.

Poslankyně a poslanci budou na nadcházející schůzi Sněmovny projednávat bezmála tři sta zákonů, smluv a informací. Na většinu bodů se samozřejmě nedostane. Přesto by dubnová schůze měla přinést schválení několika důležitých zákonů.

Jako první bod schůze je zařazena novela zákona o elektronických komunikacích, kterou premiér Bohuslav Sobotka dlouhodobě označuje za vládní prioritu a jež stála ministerskou funkci Jana Mládka. 

Novela upravuje přenositelnost telefonních čísel mezi jednotlivými operátory, zavádí povinnost informovat zákazníka o právu odstoupit od smlouvy na dobu neurčitou bez sankce a zároveň zvyšuje horní hranici pokut, které může Český telekomunikační úřad operátorům udělovat za prohřešky. Vláda si od návrhu zákona slibuje snížení cen volání a dat, které jsou v České republice výrazně vyšší než jiných státech Evropské unie.

Následně by měli poslanci a poslankyně zřejmě naposledy hlasovat o novele zákona o ochraně přírody a krajiny. Sněmovna zákon již dvakrát schválila. Na minulé schůzi odmítla pozměňovací návrh Senátu, který by v národních parcích otevřel cestu pro masivní výstavbu a kácení stromů. Nyní se pokusí přehlasovat veto prezidenta Miloše Zemana. 

Novela zpřesňuje pravidla péče o české národní parky, stanovuje jejich dlouhodobé cíle, zpřístupňuje divokou přírodu veřejnosti a zavádí regulaci vstupu na bázi tzv. klidových zón. Tyto zóny omezí přístup pouze tam, kde by lidé prokazatelně ohrozili vzácnou přírodu.

Ještě během první jednacího dne by se Sněmovna měla zabývat zákonem o zpravodajských službách, zákonem o ochraně památkového fondu nebo novelou zákoníku práce, jehož cílem je prohloubení flexibility základnách pracovněprávních vztahů za současného posílení ochrany zaměstnanců. V dalším průběhu schůze by pak mělo dojít ke schválení stavebního zákona a zákona o pohřebnictví, které se nacházejí ve třetím čtením. 

Regulace agenturního zaměstnávání a bič na cizince

Již od minulé schůze Poslanecké sněmovny čeká na schválení důležitá novela zákona o zaměstnanosti, která upravuje agenturní zaměstnávání a posiluje ochranu dočasně přidělených zaměstnanců. Zákon reaguje na poznatky inspekčních kontrol, které hlásily takřka v polovině případů porušovaní platné legislativy. Jeho dalším cílem je prodloužené podpůrčí doby, po kterou je uchazeči o zaměstnání v závislosti na jeho věku poskytována podpora v nezaměstnanosti.

Dalším z materiálů z dílny ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se budou poslanci a poslankyně zabývat, je novela zákona o důchodovém pojištění, jejímž cílem je ukončení zvyšování důchodového věku bez finálního omezení. Nově se navrhuje stanovit hranici důchodového věku na pětašedesát let s tím, že změny této hranice budou připravovány na základě výsledku zpráv o demografickém vývoji a o vývoji důchodového systému a bude o nich rozhodovat vláda.

Poslancům a poslankyním na stole dále leží kontroverzní novela cizineckého zákona, která v případě schválení zásadním způsobem ovlivní život cizinců v České republice. Skrze rozsáhlý pozměňovací návrh poslance sociální demokracie Václava Klučky se ministerstvo vnitra snaží do zákona zavést institut nespolehlivého zaměstnavatele, zkomplikovat již tak dost složitý proces vydávání zaměstnaneckých karet nebo zrušit možnost soudního přezkumu rozhodnutí o vydání pobytu.

Zřejmě bez šance na projednání zůstává ve Sněmovně novela zákona o registrovaném partnerství. Jejím cílem je umožnit registrovanému partnerovi osvojit si dítě svého partnera, aby se oba stali plnoprávnými rodiči dítěte. A dítěti ve stejnopohlavní rodině poskytnout stejnou ochranu práv jako v rodině různopohlavní. Návrh zákona neumožňuje osvojení cizího dítěte z náhradní ústavní péče, ale pouze osvojení dítěte, které ve stejnopohlavní rodině již žije. Přestože novelu zákona podporují četné neziskové organizace i řada členek a členů vlády, doposud neprošla prvním čtením a její schválení do konce volebního období je krajně nejisté.