Anketa: Co můžeme očekávat od sjezdu ČSSD?

Redakce DR

Blíží se sjezd ČSSD. Deník Referendum proto oslovil několik osobností českého veřejného života s otázkami, co od sjezdu očekávají a na jaká témata by se měla ČSSD zaměřit, chce-li uspět ve volbách.

Sociální demokraté budou na svém devětatřicátém sjezdu v pátek a v sobotu v Brně volit nové nejužší vedení strany. Na programu jsou ale i programové debaty. Sjezd by měl mimo jiné schválit nový dlouhodobý politický program a načrtnout témata, se kterými ČSSD vyrazí do podzimních voleb.

Deník Referendum proto oslovil několik osobností českého veřejného života s dvěma otázkami: Co lze od nadcházejícího sjezdu očekávat? Jaké programové body by měla sociální demokracie před volbami stavět do popředí? 

Vladimíra Dvořáková, politoložka

1. Od sjezdu neočekávám nic dramatického. I když v případě ČSSD si nemůžeme být zcela jisti, co kdo s kým připravuje.

2. Témata kampaně jsou důležitá, ale problém je, že obecně se příliš spoléhá na čistý marketing bez hlubšího zakotvení. Jistým tématem, kde ČSSD by mohla navázat na to, co dělala ve vládě, je „pracující chudoba“. Obrovský nepoměr mezi ekonomickými výsledky a mzdami — ve srovnání s evropskými zeměmi. ČSSD ve vládě promarnila šanci stát tím, kdo nastoluje agendu a témata. Místo toho se snaží soupeřit o voliče s nejrůznějšími více či méně obskurními seskupeními a přebírat jejich diskurz.

„Vystrašení“ voliči samozřejmě budou hrát roli, ale zároveň se tím ztrácí potenciál sociálně orientovaných liberálních voličů, které ČSSD více méně opustila, a které fakticky opustily i další strany, a ti pak ve volbách zřejmě opustí ji. To, co ČSSD předvedla při schvalování registru smluv zpochybnilo protikorupční snahy — jakkoli dost omezené, ale přeci jen částečně úspěšné. Stejně tak podpora zbraní jde již jednoznačně mimo jakékoli evropské sociálně demokratické hodnoty a blíží se krajní pravici.

Radim Hejduk, předseda spolku Idealisté.cz

1. Očekávám, že se dozvíme, jakou hlubší strategii do sněmovních voleb plánuje Lidový dům. Zajímavé bude sledovat boj Jeronýma Tejce a Milana Chovance o pozici statutárního místopředsedy. Doufám, že jejich projevy odhalí, jaký je mezi nimi programový rozdíl. Dále očekávám, že se potvrdí pozice Bohuslava Sobotky jakožto předsedy strany, a tedy i lídra do voleb. Nic dalšího významně zajímavého se zřejmě nestane.

2. Existuje několik programových okruhů, které se Idealisté.cz snaží artikulovat a které by mohla zastupovat i ČSSD. Vzhledem k rychlým proměnám společnosti je důležité nastartovat změnu struktury hospodářství k výrobě s vyšší přidanou hodnotou. To bude ve středním a delším horizontu totiž znamenat zvýšení mezd a celkově životní úrovně. Musíme se zaměřit na vzdělávání, klást větší důraz na jazykové znalosti a digitální schopnosti, vědu, výzkum a inovace. Naším cílem by mělo být, aby čeští občané trávili v práci méně času za více peněz, jak je tomu běžně na Západě, ne naopak.

Dále je nutné se zaměřit na klimatickou změnu a přístup k životnímu prostředí. Pokud se budou častěji opakovat smogové situace ve větších městech, tak to brzy stejně bude téma číslo jedna. Sociální demokracie se rovněž potřebuje vyrovnat s tématem sociálních a ekonomických nerovností, které se prohlubují, ačkoli nás druhá část politického spektra může chlácholit, že se nás netýkají. Rozhodně by se však ČSSD měla vyvarovat nebezpečných pseudotémat jako je ústavní právo na zbraně a podobně.

Radek Hlaváček, předseda Mladých sociálních demokratů

1. Očekávám, že sociální demokracie o víkendu vykročí směrem k říjnovým parlamentním volbám sjednocená a odhodlaná porvat se o volební vítězství. Přál bych si, abychom k veřejnosti vyslali jasný signál, že máme vizi úspěšné budoucnosti pro všechny obyvatele České republiky a že jsme v tomto ohledu jejich oporou. V minulých letech jsme prokázali, že i v dnešní době má politika založená na slušnosti a na hodnotách smysl a že dokážeme zemi přivést k stabilitě, hospodářskému růstu a co je nejdůležitější, zvyšovat životní úroveň obyvatelstva naší země.

2. Sociální demokracie má oproti ostatním stranám výhodu, že díky silnému programovému a hodnotovému zakotvení nemusí v podstatě vymýšlet nic nového. Recept na úspěšnou budoucnost již máme, je však zapotřebí jej v nadcházejících měsících srozumitelně sdělit veřejnosti a voličům.

Jako Mladí sociální demokraté se aktivně účastníme diskusí o tématech, která stojí za to v podzimním volebním klání prosazovat, a hájíme v rámci této diskuse zájmy mladé generace. Za nás je například velkým tématem otázka lepšího uplatnění studentů a absolventů na trhu práce a jednoduššího získávání tolik potřebné praxe. S tím je spojená otázka důstojné odměny za odvedenou práci, přičemž se chceme zaměřit především na růst nástupních platů ve školství a zdravotnictví.

Neméně důležitá je pro nás problematika bydlení. Je zapotřebí nejen dotáhnout proces schvalování zákona o sociálním bydlení, ale také otevřít důležité téma dostupného bydlení pro mladou generaci, ať už se to týká startovacích bytů pro rodiny, výhodnějších podmínek pro státní půjčky na bydlení nebo reformy kolejního ubytování, které je třeba zkvalitnit a učinit co možná nejdostupnějším.

Významným tématem je pro nás také digitalizace a s tím spojená možnost na dálku v co možná největší míře komunikovat se státní správou a samosprávou a vyřídit všechna úřední podání na jednom místě. Zajímáme se také například o rozvoj moderních služeb typu Uber, které podle nás nemá smysl zakazovat, ale naopak v plné míře začlenit do systémů sociálního zabezpečení a ochrany zaměstnaneckých práv.

Lukáš Jelínek, politický komentátor

1. Sjezd by měl přetavit energii dosud vynakládanou na interní, především personální debaty v jasné poselství v rámci předvolební kampaně. Jen si nejsem jistý, zda k tomu opravdu dojde, poněvadž pro řadu sociálních demokratů je přednější jejich budoucí osobní pozice ve straně či vládě než zájem celé ČSSD. Předseda Sobotka by navíc měl zřetelně připomenout, že se volí vedení strany na celé dva roky, pro časy dobré i zlé.

2. ČSSD by se měla držet svých tradic a hodnot a zformulovat radikálně sociální, nikoli radikálně nacionální program. V první řadě by se měl opírat o návrhy v sociální a daňové politice, o zaměstnanecká a spotřebitelská práva a o rozvoj veřejných služeb. Jakékoli pokusy blížit se agendě krajní pravice či bezpáteřních populistů by naopak mohly legitimizovat a posilovat její konkurenci.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA

1. Přál bych si, aby sjezd nastoloval otázky spravedlivějšího pojetí ekonomiky, která je více pro lidi, a ne jen pro pár silných hráčů.

2. ČSSD by měla prosazovat spravedlivé zdanění těžby i znečištění z fosilních paliv a tím také pomáhat modernizaci ekonomiky a růstu mezd. Silná závislosti na fosilních palivech a nízká recyklace surovin znamená odliv financí do zahraničí. A to ať už jde o dovozovou ropu a plyn nebo domácí uhlí, na němž vydělávají firmy uhlobaronů v daňových rájích, neboť stát vybírá směšně nízké poplatky z vytěženého hnědého uhlí, a navíc spolu s občany platí za škody, které pálení uhlí způsobuje.

ČSSD by se měla držet svých tradic a hodnot a zformulovat radikálně sociální, nikoli radikálně nacionální program. Foto web ČSSD

Oto Novotný, politický analytik

1. Situace ČSSD je velmi složitá. Tato složitost je dána mimořádnou náročností společenských podmínek, ve kterých strana působí a její současnou schopností na tyto podmínky adekvátně reagovat.

Neočekávám, že sjezd na této situaci něco radikálně změní. Přál bych si ale, aby se stal východiskem potřebné změny. A tím je svobodná, fundovaná a kultivovaná diskuse, která poctivě hledá odpovědi na základní otázky: Kdo jsme? Odkud jdeme? Kam směřujeme? Tato diskuse se týká základních hodnot sociální demokracie, kritického zvažování nakolik byly tyto hodnoty v naší společnosti naplněny, a především aktuálních společenských výzev, které znovu neúprosně prověří jejich nosnost.

ČSSD takovou diskusi zahájila již v předsjezdovém období v souvislosti s tvorbou nového dlouhodobého programu a na sjezdu by měla vyvrcholit jeho přijetím. Tím míním nikoli pouhé jeho formální odhlasování, ale především promítnutí do konkrétních návrhů dalšího postupu strany v období do podzimních sněmovních voleb a v dlouhodobějším horizontu.

Nakolik se v tomto směru smysl sjezdu naplní, prokáže především volba kandidátů na nejvyšší pozice ve vedení strany. Přeji si, aby především ti šli ve svých vystoupeních delegátům příkladem a diskusi o budoucí perspektivě strany obohatili inspirativními podněty. Aby se spíše než radami marketingových poradců řídili hlasem svého rozumu a srdce. Pro stranu je tragédií, když se později ukáže, že marketingově vyšperkované projevy tzv. lídrů, plné líbivých výrazů a frází jen maskovaly zoufalou prázdnotu.

2. Volební program se právě nyní rodí. Měl by konkretizovat strategické záměry dlouhodobého programu na období příštích čtyř až osmi let. Prvním velkým tématem bude udržení ekonomického a udržitelného růstu. To si vyžádá zvýšenou podporu jeho kvalitativních faktorů (nových technologií, nových energetických zdrojů); tedy transformaci na tzv. Průmysl 4.0.

Druhým velkým tématem bude zvyšování kupní síly obyvatel — růst mezd a důchodů. Třetím velkým tématem pak je odstraňování rostoucí majetkové a příjmové nespravedlnosti. Nejde jen o progresivní či tzv. sektorové daně, ale i další (např. dědické), včetně otázky daňových úniků, daňových rájů apod. Čtvrtým velkým tématem je otázka rovnosti. Jednak v přístupu k veřejným službám — nejen ke vzdělání, lékařské péči, ale třeba i k právním službám apod. Druhým velkým tématem je pak rovnost genderová. Z tohoto úhlu pohledu zůstáváme kulturně zaostalou zemí. Sociální demokraté musí vycházet z principu nedělitelnosti práv — žádná práva většiny na úkor práv menšin a naopak.

V příštích letech pak ještě výrazně půjde o udržení demokracie a Evropské unie. Osobně považuji toto téma za vůbec nejdůležitější, neboť tyto hodnoty jsou dnes nástupem populistů, nacionalistů a oligarchů smrtelně ohrožovány. Všechny výše zmíněné úkoly je možné úspěšně řešit, jen půjdeme-li nadále demokratickou cestou společenského vývoje a jako integrální součást širšího demokratického společenství, jaké představuje EU. Udržet a rozvíjet demokracii, znamená udržet se v jejím jádru. Ovšem rozvíjet dnes demokracii znamená umět si ji představit i za jejími standardními institucionálními rámci, se kterými ji běžně spojujeme. Touto sférou „za“ jsou formy demokracie participativní či tzv. deliberativní. Tohle je velké a substanciální téma sociální demokracie, doslova podmínka jejího přežití v nějaké smysluplné formě. Volební program ČSSD jej nesmí pominout.

Tomáš Samek, antropolog

1. Neočekávám žádné zásadní zvraty, které by vychýlily trend dlouhodobého směřování této poslední velké tradiční demokratické strany. K drobným posunům nepochybně může dojít, ale k podstatné změně sotva, a to ani tam, kde by taková změna byla krajně žádoucí: posílení vstřícnosti strany vůči zájemcům o členství je jen jedním z mnoha příkladů toho, kde by ČSSD měla přidat a kde k zásadnímu obratu — vzdor tomu, že je to jak v zájmu jejím, tak v zájmu české demokracie — patrně nedojde.

2. Témat, se kterými by ČSSD mohla jít do voleb, je celá řada, ale ani sebelepší programatická volba sociální demokracii nepomůže, pokud její marketingová strategie bude prováděna tak neprofesionálně, jako jsme toho byli svědky v posledních letech. I skalní sympatizanti strany ji volili spíš navzdory tomu, jak vypadaly její kampaně, než kvůli nim. Přál bych tedy sociální demokracii takovou kampaň — programově i způsobem provedení —, za niž by se vzdělanější příznivec strany nemusel v hloubi duše stydět. Pokud strana najde sílu k omezení populismu a dokáže alespoň trochu zprofesionalizovat slovní i vizuální stránku předvolební komunikace, bude to velké vítězství. Otázka je, zda je aspoň této drobné proměny strana schopna. A tím se kruhem vracíme k otázce předchozí: beze změn nelze očekávat mnoho.

Pro stranu je tragédií, když se ukáže, že marketingově vyšperkované projevy tzv. lídrů, plné líbivých výrazů a frází, jen maskují zoufalou prázdnotu. Foto web ČSSD

Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu za ČSSD

1. Od sjezdu očekávám spíše klidný průběh, vcelku přesvědčivou volbu předsedy, několik změn na pozici řadových místopředsedů a místopředsedkyň, přednesení a schválení programu a něco kritických hlasů, z nichž se bude většina týkat našich politických konkurentů ve vládě, zejména pak toho největšího a pravděpodobně také ještě dozvuky výsledků krajských voleb i jistou nervozitu před volbami parlamentními.

2. Myslím, že sociální demokracie by měla vysvětlovat svou představu o zemi, na jejíž správě se chce i nadále podílet. Aby bylo jasné, že někam směřujeme, že všechna naše opatření mají nějakou myšlenku, nějaký smysl a že výsledky vlády jsou jen jednotlivé kroky na této cestě. Jde o srozumitelnosti a čitelnosti naší politiky.

Takovým sjednocujícím tématem je společnost, která drží pohromadě, a kde má každý šanci. Proto podporujeme kvalitní veřejné školství. Proto podporujeme kvalitní veřejné zdravotnictví. Proto podporujeme dostupné sociální služby, sociální bydlení a veřejnou dopravu. Proto bojujeme proti chudobě v nejširším slova smyslu. Proto také valorizujeme penze, zvedáme minimální mzdu, přidáváme na platech zaměstnanců, kteří ve veřejných službách pracují a bez kterých prostě nemohou fungovat.

Boj o veřejné služby nekončí, spíše naopak. Lidem musíme vysvětlit, že s tím velmi souvisí i otázka daňová. Jsou to možná základní poučky, ale tato souvislost musí být lidem a našim potenciálním voličům naprosto zřejmá. Sociální demokracie má za sebou dobré výsledky, ale také pošramocenou pověst. Volby rozhodnou, zda se nám podaří na sobě samých skutečně zapracovat a přesvědčit, že jsme nikoliv perfektní, ale stále dobrá volba, protože se na nás lidé mohou přes naše chyby spolehnout, že hájíme a budeme hájit jejich zájmy. Tohle kdysi samozřejmé spojenectví už samozřejmé není. Musí se odpracovat.