Vznikla nová koalice pro podporu obnovitelných zdrojů energie

Jaroslav Bican

Byla ustanovena nová koalice podporující obnovitelné zdroje energie. Klade si za cíl zlepšit podmínky pro malé střešní fotovoltaiky a větrné elektrárny. Koalice zahrnuje více než šedesát měst a obcí či experty z oboru a Hnutí DUHA.

Brno, Kladno, Litoměřice, Kněžice a dalších šedesát obcí a měst společně s ekology a experty tento týden představili novou koalici pro podporu obnovitelných zdrojů energie, především větrných elektráren a malé fotovoltaiky. Různorodé společenství má za cíl prosadit opatření k větší energetické soběstačnosti a nezávislosti. Decentrální komunitní obnovitelná energetika se podle koalice úspěšně rozvíjí už v řadě zemí světa.

„Spojení ekologické organizace s desítkami obcí a měst i experty z oboru nám umožňuje navrhovat a prosazovat potřebná opatření pro čistou energetiku mnohem efektivněji,“ vysvětlil energetický expert Hnutí DUHA Tomáš Jagoš a dodal: „Obcím to zlevní elektřinu a zvýší jejich energetickou nezávislost, v regionech vzniknou tisíce pracovních míst, lidé zlepší své sousedské vztahy a posílí se místní i regionální ekonomika a politika.“

Koalice chce zlepšit podmínky proto, aby obce, jejich občané, družstva, spolky či místní zemědělci nebo podnikatelé mohli provozovat obnovitelné zdroje energie. Podle koalice model obecních a občanských obnovitelných zdrojů energie posiluje energetickou soběstačnost obcí a regionů, zlevňuje energii pro místní odběratele a zlepšuje vztah lidí k obnovitelným zdrojům energie. Také zapojením občanů posiluje sociální vazby v obcích i regionech a stejně tak decentrální ekonomiku i politiku.

„Obnovitelné zdroje jsou jedinou trvalou šancí, jak pokrýt spotřebu energie domácími a čistými zdroji, jsou šancí pro zaměstnanost i pro zapojení širokého okruhu podnikatelů, obyvatel a obcí do dosud pro ně zapovězené energetiky,“ uvedl předseda Komory OZE Štěpán Chalupa a pokračoval: „Uhlí nebude, jádro je ve hvězdách a nevíme, jestli dostaneme plyn z východu. Nemáme moc času, musíme co nejvíce využít naše domácí obnovitelné zdroje.“

Inspirujme se v Německu, navrhuje nově vzniklá koalice

Koalice se zaměřuje na zlepšení podmínek pro malé střešní fotovoltaiky a větrné elektrárny, protože se domnívá, že u nás mají největší potenciál, přitom se ale potýkají i s největšími překážkami. Členové koalice upozorňují na to, že vítr jako jediný obnovitelný zdroj zůstává zcela bez podpory a střešní fotovoltaika čelí nestabilním cenovým podmínkám. To podle koalice odrazuje investory od jejich většího využití.

Proto navrhuje novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, která by obnovila podporu pro obecní a občanské projekty větrných elektráren tak, aby se tento zdroj rozvinul a místní lidé z něho měli možnost profitovat. Koalice také navrhuje jasné a nediskriminační podmínky pro samovýrobce, zejména pro malé střešní fotovoltaické elektrárny.

„V koalici budeme společně prosazovat takové systémové změny, které postupně odstraní bariéry, jimž rozvoj obnovitelných zdrojů stále čelí,“ řekl vedoucí energetického managementu města Litoměřice Jaroslav Klusák a doplnil: „Ty přicházejí ať ze strany místních obyvatel, kdy s obecními nebo občanskými elektrárnami jsou v České republice minimální zkušenosti, tak i z národní úrovně, kde jsme v Evropě výjimkou ve zrušení provozní podpory.“

Koalice poukazuje na to, že podle západních zkušeností je hybatelem rozvoje obnovitelných zdrojů demokratizace energetiky: obnovitelné zdroje vlastní a provozují místní, nikoli velké energetické skupiny. Hlavním cílem takových projektů není podle koalice vydělat peníze, ale poskytovat výhodně odběratelům elektřinu.

V mnoha případech tak za velkým růstem instalací obnovitelných zdrojů energie v západoevropských zemích stojí právě občanské či obecní iniciativy. Například v Německu patří dvě třetiny všech obnovitelných zdrojů přímo jejich uživatelům - domácnostem, obcím, zemědělcům a výrobním podnikům.

Koalice vyzdvihuje příklad belgického družstva Ecopower s 48 000 členy, kteří se dělí o elektřinu z vlastních větrných turbín, fotovoltaických elektráren či malých vodních elektráren, nebo spolupráci na komunitních projektech obcí a zemědělců, jako je tomu například u švédského města Falköping, kde tradičně zemědělská oblast nabízí ideální podmínky pro větrné elektrárny, o které se město dělí s místními farmáři.

„Považujeme za zásadní, aby z výroby čisté elektřiny profitovali ti, kteří ji pak sami spotřebovávají: obce, jejich obyvatelé, místní malopodnikatelé, ale taky farmáři. A nikoliv anonymní firmy se sídly v daňových rájích,“ zdůraznil starosta Kněžic a člen Sdružení místních samospráv České republiky Milan Kazda a dodal: „Místní si sami určí, zda a kde bude stát například nová větrná elektrárna, a pak se na ni společně složí, jako se to masivně děje už třeba v Německu.“

Koalice připomíná, že obcí, které by dnes vlastnily větrnou elektrárnu, je u nás jen několik. Mezi nejúspěšnější patří Karle na Svitavsku, jež provozuje jednu ze tří turbín stojících na obecním katastru. Důvodem nízkého počtu obcí s vlastní turbínou je podle členů koalice zastavení podpory pro větrné elektrárny, bez níž lze jen velmi těžko ekonomicky konkurovat klasickým, nepřímo dotovaným zdrojům energie.

  Diskuse
  PH
  November 12, 2016 v 10.36
  Držím palce
  Například Litoměřice jsou průkopníkem i ve využívání geotermální energie.
  Provozuji fotovoltaickou elektrárnu na střeše a ve městě je nás zatím velmi málo.
  Z přednášky o větrných elektrárnách vím, že překážkou jejich většího rozšíření jsou přísné normy hluku, které je nutno dodržet v určité vzdálenosti od obytné zástavby - což není možno vždy dopředu namodelovat.
  Snad se podaří koalici postrčit naše zápecnictví více do světa.