Piráti: Chovanec v bakalářce vykradl web pro gymnazisty. Ministr: Mám tam odkaz

Jaroslav Bican

Piráti zveřejnili důkazy o tom, že ministr Chovanec ve své bakalářské práci bez citace převzal skoro dvě normostrany textu z vypracované maturitní otázky na webu pro středoškoláky. Ministr se brání, že odkaz na web uvedl v seznamu zdrojů.

V souvislosti s bakalářskou prací ministra vnitra Chovance (ČSSD) něco nehraje, upozornili Piráti. Významná část jejího úvodu je identická s textem vypracované maturitní otázky, uveřejněné na webových stránkách pro středoškoláky.

Piráti uvádějí, že plagiát byl odhalen s využitím serveru odevzdej.cz, který vytvořila Masarykova univerzita. „Vedoucím práce byl Ivan Tomažič — později se ukázalo, že i jeho dizertace byla plagiát —, oponenty byli Daniel Telecký a Milan Kindl, nejznámější lidé spojení s kauzou Plzeňských práv. Děkanem byl tehdy Jaroslav Zachariáš, jehož posudek na Tomažičovu dizertaci byl rovněž plagiát,“ upřesňují okolnosti vzniku ministrovy bakalářské práce Piráti.

Podle nich vzbuzuje pochybnosti také to, že Milan Chovanec svoji práci odevzdal 31. března 2009, ale zadání se datuje až 5. června 2009. Oba termíny jsou uvedené v oficiálním zadání práce, které Piráti rovněž zveřejnili.

Milan Chovanec na webových stránkách ministerstva vnitra Piráty obvinil z útoku s motivem předvolební kampaně: „Pirátská strana se dnes na svém webu a prostřednictvím sociálních sítí pokusila vyvolat předvolební skandálek tím, že zpochybnila moji bakalářskou práci,“ uvedl ministr s tím, že pokud mají Piráti kousek „cti ve své duši“, omluví se mu.

„Piráti si ovšem (záměrně či z nepozornosti) nevšimli, že na straně 45 je v části ‚Použitá literatura a zdroje informací‘ pod bodem číslo osm uveden odkaz ‚http://history.czechian.net/index2.html‘, jenž vede právě k textu, jenž je citován v úvodu mé práce,“ vysvětluje Chovanec, proč je závěr Pirátů o jeho plagiátorství nepravdivý.

S tím však nesouhlasí předseda Pirátská strany Ivan Bartoš, který na oficiálním facebookovém profilu ministra vnitra Chovance pod odkazem na jeho vyjádření na webu ministerstva vnitra reagoval, že pokud jsou citace ve zbytku práce uvedeny, ale v případě úvodu nikoli, ukazuje to, že odkaz na web u zmíněné pasáže chybí záměrně.

„Ministr Chovanec ten referát zjevně neodkazoval zcela záměrně, protože jak by asi vypadal zdroj pro bakalářku, který je ve skutečnosti středoškolský výpisek,“ napsal Bartoš v narážce na to, že z úvodu Chovancovy práce není vůbec jasné, že zmíněná část textu je přebraná odjinud a odkaz na webovou stránku, z níž ministr čerpal, je uveden pouze v použitých zdrojích.

Ministr přiznává, že z dnešního pohledu jeho práce není ideální 

Milan Chovanec tvrdí, že i kdyby měli Piráti pravdu a odkaz tam chyběl, což ale nechybí, těžko kvůli tomu seriózně zpochybnit několik desítek stran textu a označit celou práci za plagiátorské dílo, jak podle ministra z kontextu útoku Pirátů vyplývá.

„Tuto práci jsem psal sám, za pomoci několika knížek a internetu, a všechny zdroje jsem se tam snažil poctivě uvést. Z dnešního pohledu to určitě není dílko ideální, nároky na formální stránku jsou dnes už sjednocené a pevně stanovené. Nicméně v té době šlo o práci, která — jak obsahově tak formálně — všechny náležitosti splnila,“ zdůraznil Chovanec.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš také napadá celkové okolnosti Chovancova studia na plzeňské právnické fakultě. Podle Bartoše opravdu existují nadané děti a dospělí, kteří zvládnou obsah učiva ve velmi krátké době, a jsou i případy, kdy náctiletí získávají doktoráty prestižních škol.

„Nechci ministra Chovance podceňovat, ale nemyslím si, že on je tím případem. Vystudovat bakalářské studium za devět měsíců včetně odevzdání práce, kterou dle mého názoru on osobně ani nepsal, v tomto termínu zcela odpovídá způsobům, za které byla plzeňská univerzita kritizována. Jak opatřit nedovzdělaným politikům tituly snadno, rychle a bez práce,“ řekl pro Deník Referendum Bartoš.

A dodal: „Mrzí mě to však i z dalšího důvodu. Na plzeňských právech totiž absolvují studenti poctiví a kauza politických studijních géniů dopadá především na ně a na akceptaci jejich poctivě získaných titulů širokou veřejností.“

Milan Chovanec už dříve ve svém textu pro server Ihned.cz uvedl, že stejně jako několik set dalších lidí se i on dostal ke studiu práv prostřednictvím kursu celoživotního vzdělávání v letech 2007—2008. „Vedení školy následně rozhodlo, že všichni úspěšní absolventi mohou pokračovat v řádném studiu s tím, že budou zařazeni do 3. ročníku bakalářského studia Veřejná správa na Právnické fakultě ZČU. O rok později jsem toto studium úspěšně ukončil obhajobou bakalářské práce,“ napsal Chovanec v roce 2013.

  Diskuse
  MP
  October 6, 2016 v 9.26
  Ach jo
  Pokud mají Piráti pravdu a v úvodu je mnoha řádková pasáž, která je opsána -- bez úvozovek a jednoznačného odkazu -- pak ta práce neměla být podle vyhlášek ZČU obhájena. Nejen dnes, kdy by podle stávající univerzitní legislativy hrozil i tvrdší postih, ale ani v roce 2013. Je-li tomu tak, pak je to ostudné za
  a) pro hodnotitele práce;
  b) pro zkušební komisi.
  Nejméně pro studenta, ten velmi často opisuje i rozsáhlejší pasáže nezáměrně, při psaní bakalářky není rozhodně ještě domorodý mluvčí příslušného odborného jazyka a když usiluje o správnou formulaci, mozek mu šálebně poslouží originální formulací.

  Malér ovšem je, když absovent práv a ministr České vlády neví, kde si ověřit běžné požadavky na citaci cizího díla, které ho mimochodem škola v rámci vedení bakalářské práce měla naučit -- K čemu má poradce? -- a vymlouvá se jako malý kluk, nebo spíše jako Zeman s Peroutkou.

  Jinak bakalářská práce se sice v rámci transparence zveřejňuje, ale není určena veřejnosti. Student v ni má prokázat sledované a určené dovednosti a učí se v ni nejen formulovat, ale udržet pohromadě text rozsáhlejší než deset normostran. docela mě Ivan Bartoš otrávil, že se v takové neopeřené věci packá. Příště budeme zkoumat gramatické chyby v maturitní písemce?
  October 6, 2016 v 11.16
  Ivan Bartoš - a Piráti - jen dokládají...
  ...morální a vědomostní bídu, která nám tady vládne. Jak je možné, že člověk, který "zvládl" takto pochybné studium drží v rukou jedno z nejnáročnějších - zejména eticky - ministerstev v této zemi? A rozhodně bych nepodceňovala schopnost vyjádřit se bez gramatických chyb v čemkoli. Náš pravopis je naštěstí pořád ještě spíše etymologický, tudíž velmi krásně ukazuje, kdo a jak je intelektuálně vybeven či není. Pokud naše školství chrlí maturanty, kteří nejsou po maturitě schopni zformulovat jednoduchou myšlenku (navíc česky a navíc bez eurospíku), pak je něco zatraceně špatně.
  October 6, 2016 v 13.34
  Panu Profantovi
  Chápu, že někomu mozek poslouží šalebně poslouží originální formulací, dokonce se mi to kdysi i stalo, ale to byla jedna věta skládající asi ze sedmi slov. Že by někomu mozek posloužil úplně doslovně tak dlouhým souvislým textem se mi věřit nechce.

  Spolu s rozporem v datech zadání a odevzdání jsou to přece jen indicie, že universitní činitelé umožnili Chovancovi získat titul zcela nestandardním způsobem( abych nemluvil o podvodu) a Chovanec o tom věděl. O tu samotnou bakalářku asi opravdu nejde.
  MP
  October 6, 2016 v 18.32
  Jiřímu Kubičkovi
  Nedělal bych si iluze o té nestandardnosti. Umožnili mu titul získat prakticky zadarmo, ale to bohužel není dnes u bakalářských titulů nestandardní -- nejen na plzeňských právech a nejen u nadějných papalášů.
  V Chovancově případě je to navíc věc obecně známá a opakovaně veřejně propíraná.

  To, co považuji za problém, je právě a jen to účelové použití bakálářky k diskreditaci. Obávám se, že i dost letmé zkoumání by ukázalo, že Chovancova bakalářka reprezentuje naprosto běžný stav kvalifikačních prací dotyčné fakulty a studijního oboru.
  MP
  October 6, 2016 v 18.36
  Daně Havlenové
  Maturitní písemky by měly být náročné a gramatických chyb spíše prosté. Ale přesto bych považoval za krajně nevhodné, aby se případné hrubky v písemce pozdějšího politika používaly jako nástroj boje v krajských volbách.
  October 6, 2016 v 18.54
  Onen politik dávno v politice...
  ... této země nemá co pohledávat. Nechápu, kde bere hlasy. Piráti pouze upozornili na chabou etiku toho pána (pokud vím, pan Chovanec v krajských volbách nekadiduje, nebo ano?) a zřejmě si to měli nechat na jindy. Jenže - pyšnit se bakalářským titulem z Plzně z onoho období je samo o sobě střelba mimo terč, jenže to je tady každému tak nějak jedno. Pro mne se diskredituje průběžně a ničí jméno soc. dem. Lidé jeho typu mne přesvědčují, že tato strana nestojí za pozornost. Co se týče případného zneužití hrubek v maturitní písemce - to je snad poněkud jiná káva, tedy pokud není kopírování dvou stran souvislého textu "hrubka". (A on v čase odevzdání té podivné bakalářky určitě nebyl -náctiletý...). Pan Chovanec žádnou etiku nemá, a to ani měsíc po jakýchkoli volbách, jak ostatně dokázal při těch posledních parlamentních.
  October 6, 2016 v 23.08
  Juris utriusque baccalarius Milan Chovanec - nezní to vznešeně?
  Tedy bakalář obojího práva (kanonického i světského), obdoba JUDr. Zároveň to ukazuje na dvojí alma mater Milana Chovance - nejen na ZČU, ale i na předchozí karlovarskou škola celoživotního vzdělávání. Také řešení tohoto podvodu, které Bc. Chovanec převzal od JUDr. Marka Bendy, je hodno jejich právní erudici - oba pánové se rozhodli svého titulu, "řádně" získaného, prostě neužívat. Není známo, zda dočasně, nebo celoživotně.

  Skutečnost, že Milan Chovanec, podporovaný značnou částí soc. dem., je prvním místopředsedou a zároveň ministrem přes detence a uprchlíky, kterého se i Sobotka obává, je pro mne postačujícím důvodem, abych při příštích volbách, kdy už budu moci volit (v Praze teď nevolíme), nedal ČSSD svůj hlas. Tato strana stojí popíráním demokracie, práva i slušnosti napravo od AfD a francouzské národní fronty.