Nové studenty zatím plzeňská práva přijímat nebudou

Vratislav Dostál

Plzeňská právnická fakulta, které resort školství prodloužil akreditaci na magisterský obor, zatím nezačne přijímat nové studenty. Fakulta počká na výsledek správního řízení, které vede Dobešovo ministerstvo školství.

Plzeňská práva nezačnou přijímat nové studenty magisterského i bakalářského studia. Fakulta chce počkat na výsledek správního řízení, které vede ministerstvo školství. Na mimořádném jednání o tom rozhodlo vedení univerzity.

Škola chce mít jistotu, že pokud přijme nové studenty, bude jim umožněno studia dokočit. Podle rektorky Západočeské univerzity Ilony Mauritzové nemůže být bez stanoviska ministerstva školství přijímací řízení vypsáno.

„U bakalářského programu je návrh akreditační komise z 1. února, kdy komise navrhuje zastavit přijímání studentů, a to z toho důvodu, že nejdříve žádá vyjasnění situace okolo právnické fakulty," dodala rektorka pro ČT24. Podle jejích slov lze totiž Dobešovo páteční rozhodnutí chápat tak, že chce umožnit stávajícím studentům dostudovat, aniž by ale fakulta přijímala studenty nové.

„Vedení ZČU vnímá rozhodnutí ministra školství k prodloužení akreditace magisterského studijního programu fakulty právnické zejména jako lidsky vstřícný krok ke stávajícím studentům fakulty, který jim umožní pokračovat ve studiu v Plzni," uvedlo vedení univerzity.

Ministr Josef Dobeš z Věcí veřejných v pátek oznámil, že prodlužuje plzeňským právům akreditaci do října 2016. Postavil se tak proti Akreditační komisi, podle níž měla škola kvůli nedostatečnému personálnímu zajištění a vědecké činnosti letos skončit.

To, že ministr takový krok zarazil, je podle předsedkyně komise Vladimíry Dvořákové v rozporu se zákonem a nese s sebou především rizika. Akreditační komise se proto podle ní chystá podat žalobu ve veřejném zájmu a zvrátit rozhodnutí ministra.

„Začátkem týdne to připravíme. Nemůžeme jít do rozkladového řízení, nemůžeme ani podat žalobu k soudu. Můžeme ale dát podnět k podání žaloby ve veřejném zájmu, což podává nejvyšší státní žalobce nebo ombudsman. Ještě zkonzultujeme, zda to podáme jako instituce, nebo jako jednotlivci,“ uvedla Dvořáková v pondělí pro server Aktuálně.cz.

Podle ní může Dobešovo rozhodnutí dostat současné studenty školy paradoxně do horší situace, než ve které byli tzv. rychlostudenti.

„Protože ti studovali v době akreditace a byl pak veliký problém jim diplomy odebrat. Pokud by se prokázalo, že ta akreditace, kterou by dnes případně pan ministr udělil, bude zpochybněna, a tam stačí, aby se jako dotčená strana ozval nějaký student, kterého vyhodí od státnic a soud to potvrdí, dospělo by to do šílené situace pro studenty, kteří studovali naprosto standardním způsobem,“ vysvětlila už ve čtvrtek Dvořáková pro Český rozhlas.

Taktéž podle občanského aktivisty Martina Marka, který plzeňskou právnickou fakultu studoval a opustil ji právě tehdy, když ztratil naději na možné zlepšení fakulty, je Dobešovo rozhodnutí protizákonné.

Ke kritikům rozhodnutí ministerstva školství se přidala i Česká konference rektorů a Studenstká komora Rady vysokých škol. Předsednictvo České konference rektorů ve svém prohlášení uvedlo, že je znepokojeno mocenským zásahem ministerstva školství do odborného a právně závazného stanoviska Akreditační komise ve věci plzeňských práv.

„Ministr Dobeš učinil bezprecedentní krok, který zcela jistě nesvědčí o deklarované snaze o zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání a vzbuzuje zásadní pochybnosti o respektu ministra k platnému zákonu o vysokých školách,“ uvedla Česká konference rektorů v prohlášení.

Taktéž Studenstká komora Rady vysokých škol Dobešův krok odsoudila s tím, že jej považuje za účelové využití komplikované situace studujících a vyučujících pro bezprecedentní politický zásah do nezávislosti Akreditační komise, který může podle komory do budoucna vést k dalšímu zpochybňování její činnosti.

„Postup ministra školství při prodloužení akreditace magisterského studijního programu Právo a právní věda dokazuje, že obavy z dopadů navrhované reformy vysokých škol na akademické svobody a nezávislost vysokoškolského prostředí jsou zcela oprávněné,“ doplnila studentská komora v pondělním usnesení.

Podle Dvořákové může fakulta fungovat do doby, než soud rozhodne. „Pokud by akreditaci nepotvrdil, nastal by velký problém, co se studenty. Tato situace může reálně nastat,“ vysvětlila předsedkyně Akreditační komise.

Další informace:

ČT24.cz Plzeňská práva zatím nebudou přijímat nové studenty

Aktuálně.cz Dvořáková: Plzeň je špatná škola. Tady jde o vliv