Akreditační komise navrhla odebrat licenci plzeňským právům

Vratislav Dostál

Akreditační komise ministerstva školství navrhla odebrat Právnické fakultě Západočeské univerzity akreditaci pro doktorský studijní program Teoretické právní vědy a omezit akreditaci pro magisterský obor Právo a právní věda.

Akreditační komise ministerstva školství navrhuje odebrat Právnické fakultě Západočeské univerzity dvě akreditace, a to pro doktorský studijní program Teoretické právní vědy a omezit akreditaci pro magisterský obor Právo a právní věda.

Omezení má spočívat v zákazu přijímat ke studiu tohoto programu další uchazeče. Komise rovněž navrhuje nekonat státní rigorózní zkoušky a neudělovat titul JUDr. Pozitivní vývoj, který komise konstatovala při hodnocení kontrolní zprávy z loňského roku, se totiž zastavil a je možné sledovat zhoršení situace.

„Některé problémy vyplývají ještě z předchozí situace na fakultě, jde zejména o netransparentnost a porušování studijního řádu v průběhu studia. Přesto řešení, které fakulta přijala, zejména nezákonné rozhodování o zrušení rozhodnutí o ukončení studia některých studentů, bylo velmi nešťastné,“ uvedla komise ve stanovisku.

Především ale fakulta podle komise nedokázala naplnit požadavky na rozvoj personálního zabezpečení — personální situace se fakticky po nástupu nového vedení oproti předchozímu roku ještě zhoršovala. Negativní vývoj v tomto směru vyvrcholil ohlášeným odchodem významné části akademických pracovníků, které pravděpodobně nepůjde nahradit na základě výběrových řízení.

„Namísto zlepšování struktury personálního zabezpečování a posilování fakulty, došlo ke zhoršování situace již v průběhu akademického roku. Odchod klíčových osobností z fakulty, nejen profesorů a docentů, ale i perspektivních 12 pracovníků s Ph.D. vede k destabilizaci personálního zajištění studijních programů,“ uvedla komise.

Ohlášený odchod významné části akademických pracovníků tak podle komise pravděpodobně nepůjde nahradit na základě výběrových řízení. „Za daných okolností Fakulta právnická ZČU není schopná kvalitně zabezpečit uskutečňování doktorského studijního programu," tvrdí komise.

Vedení fakulty podle Kvapilové spolu s vedením ZČU situaci podle informací ČTK řeší a soustředí se na zlepšení personální situace, a to zejména na získání pracovníků s akademickými tituly. „V případě doktorského studijního programu vedení úzce spolupracuje na řešení spolu s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, se kterým má fakulta společnou akreditaci," doplnila Kvapilová pro ČTK.

Předseda akademického senátu fakulty Tomáš Pezl pak považuje stanovisko akreditační komise za varování a domnívá se, že fakulta má šanci problém napravit. „Pevně věřím, že do 31. října se nám podaří personální situaci vyřešit a zajistit dostatek odborných garantů pro jednotlivé programy," řekl ČTK.

Podle ČTK je to vůbec poprvé, co by veřejná vysoká škola měla přijít o akreditaci pro některý typ studia. Svoje závěry předloží komise ministerstvu školství, jež má do 120 dnů rozhodnout, zda zahájí správní řízení.

Mluvčí ZČU Kamila Kvapilová pro ČTK uvedla, že i pokud by byla přijata opatření navržená akreditační komisí, nemělo by to vliv na studium současných studentů magisterského studia ani na studenty přijaté do prvního ročníku magisterského studijního programu na akademický rok 2011/2012.

Zástupci komise ověřili také kvalitu obhájených disertačních a rigorózních prací za poslední rok (spolu s posudky a dokumentací) a konstatovali, že kvalita prací, posudků, a protokolů se výrazně zlepšila a odpovídá obvyklým standardům.

Další informace:

Českénoviny.cz Akreditační komise chce odebrat akreditaci právům v Plzni

Akreditačníkomise.cz Stanovisko Akreditační komise ke kontrolní zprávě Fakulty právnické ZČU v Plzni

    Diskuse