Plzeňská práva volí akademický senát

ČTK

V úterý a ve středu budou pedagogové a studenti volit nový akademický senát právnické fakulty Západočeské univerzity. Kantoři se stále vzájmeně napadají a neklid přenášejí i na studenty. Akademický senát volí děkana, schvaluje rozpočet fakulty i její statut.

Jako klíčovou událost pro další existenci a směřování plzeňských práv vnímají pedagogové i studenti volby do nového akademického senátu fakulty, které se budou konat v úterý a ve středu, vždy od 09:00 do 17:00. Zájem o volby 12 učitelských a šesti studentských senátorů, kteří budou mít v rukou příští tři roky zásadní rozhodnutí fakulty, je opravdu velký, i počty kandidátů jsou výrazně vyšší než při minulých volbách, řekl ČTK místopředseda senátu právnické fakulty ZČU a zástupce studentů v senátu Petr Najman.

Nový orgán, který volí děkana a schvaluje rozpočet, statut i strategii fakulty, vystřídá předchozí senát, kvůli jehož nedůsledné práci a kontrole vedení vypukla předloni v září největší česká aféra vysokého školství posledních 20 let. Šlo hlavně o skandály s rychlostudiem, podivným přijímacím řízením i zkouškami, které musí dořešit nové vedení Západočeské univerzity zvolené letos v březnu. Také nová rektorka Ilona Mauritzová chápe volby do senátu fakulty jako zásadní. Připustila, že stále existuje absolutně krajní možnost zrušení fakulty, pokud by příští rok neobnovila akreditaci magisterských oborů. „Pokud fakulta nenajde dost síly k tomu, aby navolila reformní senát, pokud nedojde k tomu, že zpracuje materiál pro akreditaci a nechá si odejít kvalitní profesory a docenty, pak nebude schopná akreditaci získat," uvedla.

Podle studentů i pedagogů není stále na fakultě dobrá situace. Skupiny kantorů se vzájemně napadají a využívají k tomu studenty. Objevila se dokonce výzva za odstoupení děkana Květoslava Růžičky, jehož loni v říjnu zvolil dosavadní senát. „Na fakultě to bublá před volbami do akademického senátu. Všichni už pochopili, že na senátu hodně záleží," řekl emeritní rektor Josef Průša, za jehož vlády aféra vznikla.

Podle Najmana by se měl senát zásadně personálně obměnit. „Souhlasím s tím, že v minulých letech nefungoval tak, jak by měl," dodal. V učitelské části kandiduje na 12 postů 27 lidí, z nichž osm je současnými senátory. Ze známých lidí z fakulty nově kandiduje Petr Bezouška, Karel Eliáš, František Korbel, tedy stoupenci někdejšího reformního týmu předchozího děkana Jiřího Pospíšila, ale také Daniel Telecký, známý přívrženec problémového vedení kolem Milana Kindla, které kvůli skandálům fakultu opustilo.

Na fakultě se hovoří o tom, že tam nyní soupeří o moc v budoucím senátu Eliášovo a Růžičkovo křídlo. Eliáš, který v únoru odstoupil z pozice proděkana, se už dříve vyjádřil, že zvažuje odchod. Nejvíce klíčové jsou pro něj právě volby do senátu. Děkan Růžička tvrdí, že Eliášovi nabídl spolupráci. „Od svého nástupu jsem trval na reformních krocích nastavených a realizovaných bývalým děkanem Pospíšilem. Chci vrátit fakultě ztracenou pověst," řekl děkan.

O šest křesel ve studentské části senátu se uchází 18 lidí, z nichž jsou tři současní senátoři, například Tomáš Hnetila, který je podle Najmana jedním z adeptů na předsedu. „Pro fakultu i pro studenty toho dělá opravdu hodně," dodal. Studenti by podle něj měli mít v senátu větší zastoupení než třetinu křesel, což je nejnižší možná varianta podle zákona. O tom by ale musel rozhodnout až nový senát změnou volebního a jednacího řádu. Poměr 12:6 znamená, že nás učitelé vždy přehlasovali, když chtěli, řekl.

„Důkazem toho, že volby chápou všichni jako klíčové je fakt, že kandidáti pořádají veřejná setkání, což dříve nebylo," řekl Najman. Velký zájem o volby potvrdila také proděkanka pro studium Petra Jánošíková. Podle ní se při minulých volbách stěží sháněli kandidáti.

Volit mohou všichni členové akademické obce, učitelé volí učitele, studenti studenty. Ihned po středeční 17:00 zasedne volební komise. Zvolené senátory zveřejní na úřední desce fakulty v průběhu čtvrtka. K volbám přijdou stovky studentů, jichž je nyní na škole 1862; učitelů je více než sto. „Předběžné výsledky musí být zveřejněny nejpozději dva dny po termínu voleb. Do týdne mohou podat neúspěšní kandidáti námitky předsedkyni komise a konečně výsledky musí být známé nejdéle dva týdny po termínu voleb," vysvětlila Jánošíková. Novému akademickému senátu práv začne tříleté období 1. května.

    advertisment