Plzeňská filosofická fakulta odsoudila prodloužení akreditace právům

Vratislav Dostál

Učitelé a studenti Filosofické fakulty Zapadočeské univerzity v Plzni kritizují oficiální prohlášení vedení školy, ve kterém bylo Dobešovo prodloužení akreditace právnické fakulty přijato jako vstřícný krok ministerstva školství.

V reakci na politiku vedení Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) ve vztahu k místní právnické fakultě vydali učitelé a studenti plzeňské Filosofické fakulty prohlášení, ve kterém se distancují od oficiálního stanoviska vedení školy k prodloužení akreditace magisterskému programu plzeňských práv.

Autoři dokumentu považují postoj vedení školy, které prodloužení akreditace přijalo jako lidsky vstřícný krok ze strany ministerstva školství, respektive ministra Dobeše, za mimořádně ponižující pro jejich odbornou i učitelskou práci.

„Zásadně přitom odmítáme argument o ,záchraně‘ stovek studentů FPR ve chvíli, kdy její existence odborně i profesně poškozuje tisíce studentů, učitelů a absolventů ZČU, a to ze všech fakult,“ autoři prohlášení.

Současně vyjádřili znepokojení nad bezprecedentními pokusy o omezování akademických svobod, akademické samosprávy a opakovanými mocenskými zásahy do fungování veřejných vysokých škol ze strany ministra školství Josefa Dobeše z Věcí veřejných.

„Podivujeme se dosavadním postojům nejvyššího vedení ZČU v Plzni, které tyto kroky buď ponechává bez jasných a nedvojznačných reakcí a nebo jim dokonce vyjadřuje podporu,“ dodali.

Akademici i studentská obec filosofické fakulty současně považují za nepřijatelné další útoky na samosprávné fungování veřejných vysokých škol a stávající mechanismy jejich řízení. „Za nejhrubší možnou formu takového útoku považujeme rozhodnutí ministra školství Josefa Dobeše, kterým zvrátil rozhodnutí Akreditační komise ve věci prodloužení akreditace FPR ZČU,“ píše se v prohlášení.

Podle signatářů dokumentu je zničující pro jejich odbornou i učitelskou práci neustálé prodlužování agónie právnické fakulty, která svým fungováním podle jejich mínění trvale stigmatizuje univerzitu jako celek.

Žádají proto vedení univerzity, aby přehodnotilo své stanovisko a veřejně nevyjadřovalo podporu ministerstvu školství a Josefu Dobešovi ve věci prodloužení akreditace magisterského studijního programu právnické fakulty.

„Považujeme za nepřijatelné, aby kvůli FPR, která dlouhodobě poškozuje reputaci celé ZČU, docházelo k destabilizaci systému akreditací vysokých škol v ČR, jak to svým krokem učinil ministr školství. Proto vyzýváme rektorku, aby veřejně odmítla podporu přijímání nových studentů do prvního ročníku magisterského studijního programu,“ doplnili autoři prohlášení.

Ministr Josef Dobeš z Věcí veřejných v pátek oznámil, že prodlužuje plzeňským právům akreditaci do října 2016. Postavil se tak proti Akreditační komisi, podle níž měla škola kvůli nedostatečnému personálnímu zajištění a vědecké činnosti letos skončit.

To, že ministr takový krok zarazil, je podle předsedkyně komise Vladimíry Dvořákové v rozporu se zákonem a nese s sebou především rizika. Akreditační komise se proto podle ní chystá podat žalobu ve veřejném zájmu a zvrátit rozhodnutí ministra.

„Začátkem týdne to připravíme. Nemůžeme jít do rozkladového řízení, nemůžeme ani podat žalobu k soudu. Můžeme ale dát podnět k podání žaloby ve veřejném zájmu, což podává nejvyšší státní žalobce nebo ombudsman. Ještě zkonzultujeme, zda to podáme jako instituce, nebo jako jednotlivci,“ uvedla Dvořáková v pondělí pro server Aktuálně.cz.

Taktéž podle občanského aktivisty Martina Marka, který plzeňskou právnickou fakultu studoval a opustil ji právě tehdy, když ztratil naději na možné zlepšení fakulty, je Dobešovo rozhodnutí protizákonné.

Ke kritikům rozhodnutí ministerstva školství se přidala i Česká konference rektorů a Studenstká komora Rady vysokých škol. Předsednictvo České konference rektorů ve svém prohlášení uvedlo, že je znepokojeno mocenským zásahem ministerstva školství do odborného a právně závazného stanoviska Akreditační komise ve věci plzeňských práv.

„Ministr Dobeš učinil bezprecedentní krok, který zcela jistě nesvědčí o deklarované snaze o zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání a vzbuzuje zásadní pochybnosti o respektu ministra k platnému zákonu o vysokých školách,“ uvedla Česká konference rektorů v prohlášení.

Taktéž Studenstká komora Rady vysokých škol Dobešův krok odsoudila s tím, že jej považuje za účelové využití komplikované situace studujících a vyučujících pro bezprecedentní politický zásah do nezávislosti Akreditační komise, který může podle komory do budoucna vést k dalšímu zpochybňování její činnosti.

„Postup ministra školství při prodloužení akreditace magisterského studijního programu Právo a právní věda dokazuje, že obavy z dopadů navrhované reformy vysokých škol na akademické svobody a nezávislost vysokoškolského prostředí jsou zcela oprávněné,“ doplnila studentská komora v pondělním usnesení.

Podle Dvořákové může fakulta fungovat do doby, než soud rozhodne. „Pokud by akreditaci nepotvrdil, nastal by velký problém, co se studenty. Tato situace může reálně nastat,“ vysvětlila předsedkyně Akreditační komise.

Další informace:

Prohlášení učitelů a studentů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

    Diskuse
    PL
    March 14, 2012 v 20.23
    Chápu to správně že za slůvkem vedení se schovává rektorka a tisková mluvčí (odvolávajíce se na svůj výklad stanoviska AS)?