Brno vylosovalo prvních deset rodin v nouzi, kterým poskytne bydlení

Gaby Khazalová

Brněnský projekt rychlého zabydlení postoupil do další fáze: město nabídne prvním rodinám z ubytoven běžné bydlení. Projekt počítá zejména s městskými byty na území Brna-střed.

Prvních deset brněnských rodin v bytové nouzi se v průběhu minulého týdne dozvědělo, že právě jim město nabídne jedny z celkových padesáti bytů, které vyhradilo pro pilotní projekt rychlého zabydlení. Vybrané rodiny se losovaly z celkem 426 domácností, které vyjádřily svůj zájem se do programu zapojit a jejichž situace byla vyhodnocena jako bytová nouze.

Prvním rodinám budou městské byty nabídnuty již začátkem srpna, zabydlování však bude probíhat až do konce letošního roku. Projekt počítá zejména s byty ve správě magistrátu, zapojily se ale i některé městské části — konkrétně Brno-střed, Brno-sever, Vinohrady a Nový Lískovec. Zastupitelstva několika částí poskytnout byty odmítla, s jinými se však nadále vyjednává.

Nejvíce využitých bytů se nachází na území Brna-střed, v okolí ulic Křenová, Bratislavská a Václavská. Projekt klade důraz na takzvaný princip rozptýlenosti. V žádném z domů například nebude využito většího počtu bytů tak, aby se nenarušila stabilita sousedství.

Sociální pracovníci budou s každou zabydlenou domácností intenzivně spolupracovat. Na základě potřeb a přání rodin tak budou například pomáhat se zajištěním běžných služeb v lokalitě, jako je lékař, škola a školka atd.

Losování padesáti rodin, kterým město poskytne byt, předcházel takzvaný registrační týden. Sociální pracovníci a dobrovolníci pomocí dotazníkového šetření zjišťovali zejména přesný počet domácností v bytové nouzi v Brně. Zaměřili se ale také na okolnosti jejich situace tak, aby mohli rodinám poskytnout odpovídající sociální služby s cílem si bydlení udržet.

Výsledky šetření ukázaly, že sedmdesát procent rodin v bytové nouzi, tj. žijících na ubytovnách či v azylových domech, tvoří matky samoživitelky. Mezi prvními vylosovanými rodinami je například matka se třemi malými děti a dospívající dcerou, která už pět let užívá sklepní prostory zhruba o 20 m2. Za celou dobu se jí nepodařilo přes spolupráci s několika sociálními pracovníky zajistit jakékoli lepší bydlení. A podobných příkladů je několik.

Rodinám, kterým se přes nejrůznější strukturální překážky nedaří sehnat běžné bydlení, by měla pomoci právě metoda rychlého zabydlení. Ta předpokládá, že základem pro stabilizaci sociální situace rodiny jsou odpovídající bytové podmínky. Po zabydlení se s rodinou nadále pracuje s cílem řešit související sociální problémy jako je nezaměstnanost či výchova děti v ústavní péči.

Metoda Rapid Re-Housing, která se v zahraničí používá jako efektivní nástroj k řešení bezdomovectví rodin, se v České republice zkouší vůbec poprvé. Zastupitelstvo město Brna schválilo pilotní projekt v únoru a jeho účinnost by měla být vyhodnocena během následujících dvou let.

Sto rodin, které se do pilotního projektu zapojily, ale nebyly vylosovány, použijí výzkumníci jako kontrolní skupinu. Budou srovnávat životní podmínky lidí, kterým bylo bydlení poskytnuto a těch, kteří na něj nyní nedosáhli. Podstatné bude zejména to, kolik rodin si bude schopno bydlení udržet.