Brno bude sčítat rodiny bez domova, k zapojení vyzývá i veřejnost

Gaby Khazalová

Registrační týden je první fází projektu rychlého zabydlení padesáti rodin bez domova. Koncept převzatý ze zahraničí má nejen určit přesný počet domácností v bytové nouzi, ale zjišťovat i míru jejich ohrožení.

Na české poměry revoluční způsob sčítání lidí bez domova, jenž zohledňuje i míru jejich ohrožení. Takto se dá ve stručnosti popsat takzvaný registrační týden, který se v Brně uskuteční od 18. do 22. dubna. Partneři projektu vyzývají k zapojení do sběru dat všechny občany.

Sčítání představuje první krok realizace pilotního projektu rychlého zabydlení rodin, který v únoru schválilo brněnské zastupitelstvo. Projekt má poskytnout padesáti rodinám s dětmi standardní bydlení a návazné sociální služby s cílem si nájem udržet.

Registrační týden potom slouží jako přípravná fáze, jejímž výstupem bude konkrétní seznam rodin v bytové nouzi — žijících na ubytovnách nebo v azylových domech - , kterým poté město nabídne možnost se do projektu zapojit.

„Dosud jsme měli k dispozici pouze hrubý odhad celkového počtu rodin v bytové nouzi. Z dat poskytnutých úřadem práce a dalšími partnery vyplývá, že jich je mezi tří až pěti sty. Pro účely projektu navíc potřebujeme jejich jmenný seznam,“ vysvětluje sociální pracovník Jan Milota z partnerské organizace IQ Roma servis.

Registrační týden však nespočívá jen v prostém sečtení domácností v bytové nouzi, měl by rovněž vyhodnocovat míru jejich ohrožení způsobeného důsledky bezdomovectví. Výzkumníci s klienty vyplní dotazník a na základě sesbíraných dat budou schopni určit, s jakými riziky, včetně ohrožení zdraví nebo odebírání dětí do ústavní péče, se lidé potýkají.

Brno se použitím modelu, který vznikl jako komunitně založená akce, zařadilo mezi evropská města, jako jsou Londýn, Barcelona, Lyon, Kodaň či Helsinky. Na realizaci se podílí velké množství dobrovolníků a lidí se zkušeností s bezdomovectvím. Například ve Spojených státech se do kampaně 100 000 domovů zapojilo více než 160 komunit a cíl zajistit všem stem tisíc domácností bydlení se naplnil.

S principem komunitní práce chce pracovat i registrační týden v Brně. Data proto nebudou sbírat akademičtí výzkumníci, kromě dobrovolníků by měli zapojit i sami lidé žijící na ubytovnách.

Během třetího dubnového týdne se tak každé ráno sejde skupina padesáti sběratelů dat, kteří se po nezbytném zaškolení vydají ve dvojicích sbírat dotazníky do jednotlivých ubytoven a azylových domů. Data budou uložena v anonymizované formě na některém z brněnských výzkumných pracovišť. Počítá se i s jejich dalším využitím pro výzkumné účely.