Stát nekontroluje adresnost dotací na sociální byty, zjistil NKÚ

Vratislav Dostál

Resort pro místní rozvoj přidělil v letech 2011 až 2015 na výstavbu téměř deseti tisíc bytů dotace za téměř 4,9 miliardy korun. Podle zjištění NKÚ přitom nesleduje, zda byty opravdu využívají sociálně či zdravotně znevýhodnění nájemci.

Podle zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu nekontroluje ministerstvo pro místní rozvoj adresnost dotací na sociální byty. Kontroloři to zjistili v rámci šetření poskytování, čerpání a použití peněz na podporu bydlení, které resort rozděluje spolu se Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB), a to jak ze státních prostředků, tak z evropských fondů.

Stát poskytuje podporu lidem, kteří mají ze sociálních nebo zdravotních důvodů zhoršený přístup k bydlení. Resort pro místní rozvoj přidělil v letech 2011 až 2015 na výstavbu 9453 bytů dotace za téměř 4,9 miliardy korun. A kontroloři zjistili, že ministerstvo nesleduje, zda byty opravdu využívají sociálně či zdravotně znevýhodnění nájemci. Příjemcům dotace ministerstvo umožnilo pronajmout byt na jeden rok i někomu, kdo do cílové skupiny nespadá.

Kontroloři NKÚ prověřili devět náhodně vybraných projektů. Zjistili, že příjemci dotace z celkem jedenasedmdesáti nových či zrekonstruovaných bytů osmnáct pronajali lidem, kteří nespadají do cílové skupiny. Jeden z kontrolovaných příjemců například z devíti bytů pronajal pouze jeden byt znevýhodněnému nájemníkovi, i když uváděl, že všechny byty pronajal lidem z cílové skupiny.

U tří příjemců odhalila kontrola také podezření na porušení rozpočtové kázně za více než 8,5 milionu korun. Jeden z příjemců například získal od MMR dotaci o více než 100 tisíc korun vyšší, než kolik jej ve skutečnosti celý projekt stál.

Ministerstvo v reakci na zjištění NKÚ uvádí, že se zpráva kontrolorů vztahuje především k období před téměř pěti lety. „Nynější nález NKÚ řešila ministryně Karla Šlechtová ihned po svém nástupu do funkce, a proto již v loňském roce zařadila do Plánu nelegislativních prací vlády pro rok 2016 revizi Koncepce bydlení,“ uvedl tiskový odbor ministerstva.

Ministerstvo prý vytvořilo pro období let 2016 až 2020 novou programovou dokumentaci, která již plně odpovídá současným potřebám sociální bytové politiky. „Například jakákoli nová výstavba sociálních bytů je od roku 2016 vázána na věcné zdůvodnění záměru a na analýzu potřebnosti bytů v dané lokalitě,“ uvedl ministerstvo pro místní rozvoj.

Podle NKÚ investovaly v letech 2011 a 2015 ministerstvo pro místní rozvoj a Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) do podpory bydlení ze státních prostředků více než 8,3 miliardy korun. Dalšími téměř pěti miliardami korun přispěla Evropská unie. Celkově vynaložila Česká republika ze státních prostředků na podporu bydlení od roku 1997 do roku 2012 přes 137 miliard korun.

Podpora bydlení v České republice vychází z koncepce předkládané ministerstvem pro místní rozvoj, které je za politiku bydlení zodpovědné. Koncepce ale podle zjištění kontrolorů neobsahuje ukazatele, podle kterých by bylo možné hodnotit, jestli se cíle v podpoře bydlení daří plnit.

Neuvádí prý ani, kolik peněz bude ke splnění těchto cílů potřeba. Koncepci podpory bydlení si navíc SFRB nechal zpracovat externí firmou, přestože tato problematika je jeho hlavní a téměř jedinou náplní práce. SFRB za koncepci zaplatil přes dva miliony korun.