Ministerstvo práce představilo koncepci dostupného bydlení

Vratislav Dostál

Systém důstojného a dostupného bydlení je podle ministryně práce a sociálních věcí klíčem k řešení řady sociálních problémů. Jedná se například o dluhovou past, slučování rodin či odstraňování sociálně vyloučených lokalit.

S problémem sehnat kvalitní a dostupné bydlení se dnes potýká především řada seniorů, rodiče samoživitelé, občané se zdravotním postižením nebo lidé žijící na ubytovnách. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto v úterý představilo koncepci, která řeší nejen tyto problémy.

„Systém dostupného a důstojného bydlení je klíčem k řešení řady dalších sociálních problémů, které dnešní domácnosti řeší, jedná se například o dluhovou past, slučování rodin, ale i odstraňování sociálně vyloučených lokalit a mnoho dalších. Na tomto návrhu, jsme spolupracovali s odborníky, zástupci obcí, ale i veřejných platforem,“ tvrdí ministryně práce Michaela Marksová-Tominová.

Koncepce se podle ní snaží reflektovat příklady dobré praxe nejen z České republiky, ale i zahraničí. Dokument má být základním podkladem pro tvorbu zákona o dostupném sociálním bydlení. Ten by měl být předložen k projednání vládě v únoru letošního roku, ministerstvo počítá s účinností zákona od začátku roku 2017. Nový systém by měl umět lépe odstranit překážky, které dnes brání řadě lidí získat nebo si udržet odpovídající, kvalitní bydlení.

„Cílovou skupinou koncepce jsou hlavně senioři, osoby se zdravotním postižením, samoživitelky, mladiství, kteří vyšli z dětských domovů, lidé kteří jsou v současné době nuceni žít na ubytovnách, ale také lidi v sociálně vyloučených lokalitách, nebo lidé úplně bez domova,“ vysvětlila náměstkyně pro sociální a rodinou politiku Zuzana Jentschke Stőcklová. „Do cílové kategorie spadá půl miliony občanů ČR, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení,“ upozornila náměstkyně.

Lidé, kteří budou chtít vstoupit do systému dostupného bydlení, projdou majetkovým a příjmovým testem, kde se bude individuálně zjišťovat jejich skutečná situace a poté získají osvědčení.

Systém dostupného bydlení bude mít podle koncepce tři formy. První formou bude tzv. krizové bydlení, které bude určeno hlavně lidem, kteří se ocitli v mimořádně tíživé situaci nebo lidem bez domova. Lidé by zde neměli strávit více než šest měsíců.

Druhou formou bude sociální byt. U obou forem je podmínkou využívat sociální práci a dodržovat jasně upravené podmínky. Od začátku letošního roku je v rámci zákona o sociálních službách k dispozici nový dotační titul pro sociální práce v obcích a krajských úřadech.

Třetí forma bude Dostupný byt, který bude určen již k trvalému bydlení. Nájemné v těchto bytech bude zvýhodněné oproti tržnímu nájemnému obvyklému v daném místě. Cílem je, aby si lidé mohli postupně najít vlastní bydlení nebo bydlení za tržní nájemné. Senioři a lidé se zdravotním postižením budou moci v těchto Dostupných bytech zůstat trvale, pokud se jejich příjem výrazně nezmění.

Pro potřeby dostupného sociálního bydlení budou obce moci využívat stávající bytový fond, vybudovat nebo zrekonstruovat nové byty, využít služeb neziskových organizací a církví, nebo si najmout byty od soukromých vlastníků.

Financování dostupného bydlení by mělo být vícezdrojové, peníze nebudou do systému plynout jen ze státního rozpočtu, nýbrž také z fondů Evropské unie. Již nyní jsou v rámci fondu IROP připraveny prostředky na stavbu, rekonstrukci nebo pořízení až pěti tisíc bytů a prostředky budou k dispozici pravděpodobně ještě tento rok, tedy dříve než začne platit nový zákon.