Počet důchodů v exekuci i nadále roste. Je jich už přes 75 tisíc

Vratislav Dostál

Česká správa sociálního zabezpečení poukázala v loňském roce na účty oprávněných a exekutorů 1 527 884 000 korun. Počet podání souvisejících s exekuční agendou obdržel úřad přes jeden milion, meziročně se jejich počet zvýšil o téměř 75 tisíc.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) provedla k prosinci loňského roku exekuční srážky u 75 315 důchodů. To je přibližně o 4300 více než ve stejnou dobu rok předtím. Za loňský rok poukázala na účty oprávněných a exekutorů 1 527 884 000 korun. Narůstá i počet podání souvisejících s exekuční agendou. S každým podáním se úřad musí vypořádat. Za loňský rok jich ČSSZ obdržela přes jeden milion, meziročně se jejich počet zvýšil o téměř 75 tisíc.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová v rozhovoru pro Deník Referendum připomněla, že jde o komplexní problém, kterým se její úřad zabývá v rámci několika projektů. „A to jak například na úřadech práce, nebo třeba ve školách. Pokud jde o zadlužení důchodců, měli bychom se mimo jiné pokusit o větší flexibilitu obcí. Mnozí senioři se dostanou do finančních problému poté, co ovdoví. Obce by jim v takové situaci měly nabídnout dostupné bydlení za přijatelnou cenu," uvedla ministryně.

Exekuční srážky ČSSZ provádí ze všech druhů důchodů, tedy ze starobních, invalidních a pozůstalostních a rovněž příplatků k důchodu. Není výjimkou, že u jednoho důchodce eviduje ČSSZ ne pouze jeden, ale dva nebo dokonce několik exekučních příkazů. U více než čtyřiceti tisíc důchodů eviduje ČSSZ exekuční titul, ale protože důchod nedosahuje tzv. zabavitelné výše, nemůže exekuční srážku zařídit.

„To však neznamená, že dluh zaniká. Pokud ho důchodce neuhradí jiným způsobem, ČSSZ výkon rozhodnutí eviduje až do doby, kdy se částka důchodu zvýší nebo se změní počet vyživovaných osob u důchodce tak, že je možné zařídit srážku,“ upozorňuje tiskový odbor úřadu.

ČSSZ je jako plátce důchodu povinna provádět srážky na základě doručeného exekučního příkazu. Úřad exekuční srážky z důchodu provádí do doby než je dluh plně uhrazen, a to včetně úroků a nákladů řízení. Poté srážky z důchodu ukončí. O zahájení exekučních srážek z důchodu a jejich výši zasílá ČSSZ vždy příjemcům důchodu písemné oznámení, ve kterém je uvedeno i číslo jednací exekučního titulu a vydávající orgán.

Písemnou informaci zasílá ČSSZ také v případě, že z důvodu nezabavitelné výše důchodu exekuční srážku provádět nemůže. Domnívá-li se občan, že jeho exekuce je neoprávněná, musí se obrátit na instituci, která exekuční titul vydala.

V souvislosti s exekucemi obdržela ČSSZ a okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) za loňský rok 1 022 468 podání (což představuje průměrně přes 80 tisíc podnětů měsíčně), a to nejen od příjemců důchodů, ale i od oprávněných osob (tedy těch, kterým srážky jsou nebo mají být posílány), exekutorů, soudů, či insolvenčních správců.

Pokud klient není schopen splácet své finanční závazky, může požádat o osobní bankrot podle zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Insolvence je specifickou situací, kdy o způsobu oddlužení vždy rozhoduje usnesením insolvenční soud.

Jedním ze způsobů oddlužení je plnění splátkového kalendáře, kdy od jeho schválení začne ČSSZ z dlužníkova důchodu srážet soudem stanovené částky a poukazuje je insolvenčnímu správci. Takto zahájené srážky se provádí po dobu pěti let, nerozhodne-li insolvenční soud o jejich dřívějším ukončení.

Insolvenční soud však může ČSSZ také uložit, aby celý důchod dlužníka poukazovala na účet insolvenčního správce. K 31. protisinci loňského roku zaslala ČSSZ celý důchod insolvenčnímu správci přibližně v 2300 případech.