Počet exekucí z důchodu roste. Loni jich bylo přes 67 tisíc

Vratislav Dostál

Lidí, kteří mají exekuci na důchod, je rok od roku více. Zatímco v roce 2011 jich bylo 60 874, na konci loňska jich bylo už 67 614. Za posledních deset let se jejich počet zvedl takřka čtyřikrát.

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela k poslednímu dni loňského roku 67 614 důchodů se zařízenou exekuční srážkou. Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) prováděly z důvodu nařízené exekuce každý měsíc v průběhu roku 2012 srážky z dávek nemocenského pojištění průměrně u 3 700 případů.

V roce 2011 šlo o 60 874 důchodů se zařízenou exekucí a zhruba 3 000 případů exekucí z dávek nemocenského pojištění. V roce 2000 bylo přitom evidováno přibližně 15 700 důchodů s exekucí. Před pěti lety jich bylo takřka 41 300 a předloni už bezmála 61 000. Ve čtvrtek to uvedla Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Exekuční srážky z důchodu provádí ČSSZ pouze na základě doručení exekučního titulu od orgánu, který má oprávnění jej vydávat. ČSSZ je povinna provádět srážky z důchodu ihned po doručení usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. Srážky ČSSZ bezodkladně ukončí poté, co je pohledávka plně uhrazena, tj. včetně úroků a nákladů řízení.

Pokud je ale exekuce zastavena, například z důvodu, že dlužník dluh uhradí jiným způsobem, musí být ČSSZ o této skutečnosti informována příslušným orgánem, nejčastěji soudem nebo exekutorem.

V současné praxi platí, že většina změn ve výplatách důchodů — zařízení nebo zastavení exekuce - je na základě technologického zpracování výplat důchodů realizována od druhého výplatního měsíce následujícího po datu doručení rozhodnutí o zastavení nebo exekučního titulu.

Při zařízení exekučních srážek z dávek důchodového pojištění nebo jejich zastavení je nutné provést změnu ve výplatě důchodové dávky. Obecně podle ČSSZ platí, že zpracování změny ve výplatě důchodové dávky závisí na datu doručení podání a stanoveném výplatním termínu důchodu.

„V souladu se zákonným ustanovením se dávky důchodového pojištění vyplácejí dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách určených plátcem dávky, tzv. splatnosti důchodů. Od této skutečnosti se odvíjí také způsob technologického zpracování výplat důchodů. Změny ve výplatě se realizují zpravidla za dva měsíce. Stávající technologií pro výplatu důchodů vyplácí ČSSZ každý měsíc v pravidelných výplatních termínech přes tři miliony důchodů,“ vysvětlil ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun.

Podle něj se lidé často obávají, že kvůli exekuci přijdou o celou výplatu důchodu, nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství. Připomíná ale, že dlužníkovi musí vždy zůstat tzv. nezabavitelná částka. „Jde o část mzdy, tedy v případě ČSSZ o část vyplácených dávek, která ze zákona musí zbývat na uspokojování životních potřeb dlužníka a kterou nelze srazit,“ vysvětlil Kahoun.

Nezabavitelná částka od 1. 1. 2013 činí dle příslušné právní úpravy 6064 korun na povinného a 1516 korun na každou vyživovanou osobu.