Dienstbier: Současná úprava exekučního řízení potřebuje zásadní změnu

Vratislav Dostál

V pondělí proběhla společná tisková konference Jiřího Dienstbiera z ČSSD a Daniela Hůleho z organizace Člověk v tísni k tématu exekucí. Oba se shodli, že současný stav je nepřijatelný a nepřiměřeně tvrdě může zasáhnout v podstatě každého.

Místopředseda sociálních demokratů Jiří Dienstbier a Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni se na společné pondělní tiskové konferenci shodli, že současný stav na poli exekucí a obchodování s pohledávkami v České republice je nepřijatelný a nepřiměřeně tvrdě může zasáhnout v podstatě každého. Řešení těch nejkřiklavějších případů nespravedlnosti, které současná úprava exekučního řádu generuje, by podle nich mohlo přinést přijetí senátního pozměňovacího návrhu, který předložil právě Jiří Dienstbier.

Dienstbier zdůraznil dva klíčové aspekty svého návrhu. Prvním z nich je podle jeho slov zavedení principu místní příslušnosti exekutorských úřadů. V praxi by to mělo znamenat, že pohledávky dlužníků budou vymáhat výhradně exekutoři v okrese bydliště dlužníka. Dojde tak k odstranění současného stavu, kdy drtivou většinu exekucí provádí pět velkých exekučních fabrik, které jsou často na druhém konci republiky.

„Exekutor má pouze vykonávat přenesenou pravomoc státu. Je jakousi prodlouženou rukou státní moci. Exekutoři nemají soutěžit o klienty, tedy věřitele. Je to podobné, jako kdyby soudy mezi sebou soutěžily o jednotlivé kauzy. V jejich případě přece také funguje zákonem zavedená místní příslušnost žalovaného,“ vysvětlil Dienstbier.

Druhým z návrhů je uzákonění principu, že u bagatelních pohledávek se automaticky nepřiznává náhrada nákladů za právní služby. Ta přitom u mnoha případů navyšuje dluh o tisíce procent. Má-li například dlužník dluh ve výši 1020 korun, svůj dluh nezaplatí a ten je na něm následně vymáhán v exekuci, zaplatí ve finále 17 810 korun. Tento přísudek je právě důvodem pro nemravné obchodování s pohledávkami.

Přestože se jedná o úpravy pro občany evidentně přínosné, není podle Dienstbiera velká šance na jejich přijetí: „Poslanecký klub ČSSD pro návrh hlasovat bude. Existuje zde však silná lobby ze strany velkých exekučních společností proti teritorialitě, stejně tak jako advokátních kanceláří proti zavedení hranice bagatelity,“ uvedl v pondělí Dienstbier.

Pro obě vlivné skupiny totiž podle něj představují exekuce skutečně jednoduchý byznys, především díky automatickému přiznání náhrad. „Zároveň tu však existuje i velmi silná lobby ze strany některých politiků a stranických kmotrů, jejichž část je na tento tučný byznys také napojena,“ doplnil senátor sociálních demokratů.

„Takovýmto případem je například Ivan Langer, jehož obchodní partneři vesele vymáhají exekuce státní firmy ČEZ a tím profitují na aktuálně nastaveném systému exekucí. Vláda je v rozkolu, není schopna se dohodnout na navýšení DPH, ale obávám se, že v tomto případě bude tahat za jeden provaz,“ doplnil Dienstbier.

Daniel Hůle srovnával modely exekučních řízení v České republice a ostatních evropských státech. U nás jsou podle něj soudní poplatky a náklady nalézacího soudního řízení i v bagatelních případech tak vysoké, že zvyšují celkový náklad pohledávky pro dlužníka o neskutečné stovky až tisíce procent.

V ostatních evropských státech je naproti tomu podle jeho slov výše poplatků odvozována od výše samotné pohledávky tak, aby nárůst byl pouze v řádu desítek procent. Podobně je v Evropě celkem běžné, že je stanovena hranice bagatelity, pod kterou se neplatí žádné náhrady za právní služby. Ta je navíc stanovena nesrovnatelně vyšší, než je Jiřím Dienstbierem navrhovaná pětitisícová hranice. I proti té se však zvedla nebývalá vlna odporu ze strany advokátů a velké části politického spektra.

Daniel Hůle následně ukázal na konkrétních případech nespravedlnost současného systému. V prvním prezentovaném případě došlo k rozdělení jedné pohledávky na tři menší, čímž zároveň došlo k neopodstatněnému ztrojení poplatků. Dlužník tak musel ve výsledku jenom na poplatcích zaplatit desetinásobky původně dlužené částky.

Podle Daniela Hůleho se systém netýká pouze několika gaunerských společností, ale i seriózních bank či firem jako ČEZ či DPP. „Množství probíhajících a nevyřešených exekucí v poslední době enormně narůstá. Ke konci roku 2011 se jejich počet blížil třem milionům. Do budoucna nám tu tedy vzniká třaskavá bomba, která může způsobit výrazné sociální problémy,“ dodal Hůle.

Podle něj je především potřeba si uvědomit, že exekuce nepostihují zdaleka jen chronické dlužníky. „Celý systém je nastaven tak, že nepřiměřeně tvrdě zasáhne každého, kdo přijde nikoli vlastní vinou o práci či opomene včas zaplatit pokutu dopravnímu podniku. To se může stát každému z nás,“ uzavřel Hůle s tím, že exekuce mají značný dopad na celou společnost.