O uvalení exekuce mají rozhodovat samotní exekutoři

Vratislav Dostál

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil navrhuje, aby o uvalení exekuce rozhodovaly nikoliv soudy na základě žaloby podané věřitelem jako dnes, nýbrž přímo exekutoři. Soudům tak sice ministerstvo odlehčí, mnoha lidem ale zkomplikuje život.

Ministerstvo spravedlnosti navrhuje, aby o uvalení exekuce rozhodovaly samotní exekutoři. Resort návrh zdůvodňuje snahou odlehčit agendě soudů od nesporných věcí. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil si od toho slibuje, že se tak soudy budou moci více zaměřit na komplikované případy. Přitom už dnes je v běhu přes jeden a půl miliónu exekucí. Informuje o tom deník Právo

Soudy si možná ulehčí, ale mnoha lidem to bez jejich zavinění může značně zkomplikovat život. Podle listu se totiž budou muset před neoprávněnými exekucemi bránit vylučovacími žalobami u soudů, a tam jdou často jejich náklady na soudní řízení nakonec za postiženými občany, a to i když při vyhrají. Mnozí se proto obávají nastolení diktátorských metod pod hlavičkou exekutorských úřadů.

„Obavy ale nejsou na místě. Bude-li soudům odňata pravomoc rozhodovat o nařízení exekuce, neznamená to, že nebudou moci vstupovat do exekučního řízení,“ sdělila Právu mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Palečková.

„Zůstanou důležitým obranným mechanismem proti eventuální svévoli exekutora. Přesunutím agendy na stranu soukromého sektoru (exekutorů) se zvýší kvalita exekučního řízení. Soudy přestanou být zavaleny množstvím administrativy spojené s vyřizováním de facto nesporných věcí a budou se moci lépe koncentrovat na spory a dohled nad průběhem exekucí,“ zdůraznila Palečková.

U rozhodčích nálezů, notářských a exekutorských zápisů a zahraničních exekučních titulů bude muset oprávněný (věřitel) žádat soud i nadále o potvrzení, že je takový titul vykonatelný v České republice. Bez takového potvrzení nebude moci exekutor exekuci vést.

Nejčastější spory v exekucích jsou, když dlužník bydlí u známého nebo příbuzného a exekutor sebere věci, které patří tzv. třetí osobě. „Některé případy neoprávněných exekucí řešil už i Nejvyšší soud ČR, ve kterých dovodil trestní odpovědnost daného exekutora pro trestný čin porušování domovní svobody,“ řekla Právu Petra Gříbková z Evropského právního informačního systému Codexis.

Nejvyšší soud podle listu uvedl, že „vykonavatel exekutorského úřadu se nemůže ve svém postavení zbavit odpovědnosti za případné porušení práva na svobodu obydlí třetích osob tvrzením o neplatnosti právního úkonu mezi dlužníkem a další osobou, byť z úkonu dlužníka může být patrná snaha zúžit prostor (předměty) exekuce.“

Podle prezidentky Exekutorské komory Jany Tvrdkové jsou ale naopak někteří věřitelé zoufalí z toho, když vědí, že dlužník disponuje majetkem, avšak exekutoři mu jej nemohou vzít, neboť je napsaný na známé či příbuzné.

Další informace:

Novinky.cz O exekucích mají rozhodovat jen sami exekutoři, lidé jsou proti