Počet důchodů s exekuční srážkou opět vzrostl, je jich přes 72 tisíc

Vratislav Dostál

Počet důchodů s exekuční srážkou stoupl za první polovinu letošního roku 1 600 případů. Celkově Česká správa sociálního zabezpečení prováděla exekuční srážky u 72 656 důchodů. V roce 2008 jich přitom bylo jen 40 718.

Česká správa sociálního zabezpečení provedla k poslednímu červnu exekuční srážky u 72 656 důchodů. To je přibližně o 1 600 více než v prosinci loňského roku. U dalších několika desítek tisíc důchodů eviduje exekuční titul, ale protože důchod nedosahuje tzv. zabavitelné výše, nemohla ČSSZ exekuční srážku zařídit. Od ledna poukázala na účty oprávněných a exekutorů 733 229 343 korun.

Přitom není výjimkou, že u jednoho důchodce eviduje ČSSZ ne jeden, ale dva nebo dokonce více exekučních příkazů. Úředníci správy sociálního zabezpečení přitom upozorňují, že pokud se lidé domnívají, že je jejich exekuce neoprávněná, musí se obrátit na instituci, která exekuční titul vydala.

Česká správa sociálního zabezpečení je totiž jako plátce důchodu povinna provádět srážky na základě doručeného exekučního příkazu. Exekuční srážky ČSSZ provádí ze všech druhů důchodů, tedy nejen starobních, ale také invalidních a pozůstalostních a rovněž příplatků k důchodu. ČSSZ exekuční srážky z důchodu ukončí poté, co je dluh (pohledávka) plně uhrazen, a to včetně úroků a nákladů řízení.

Každý měsíc obdrží ČSSZ a okresní správy sociálního zabezpečení průměrně přes 80 tisíc podnětů týkajících se exekucí a to nejen od příjemců důchodů, ale i od oprávněných osob (tedy těch, kterým srážky jsou nebo mají být posílány), exekutorů, soudů, či insolvenčních správců.

O zahájení exekučních srážek z důchodu a jejich výši zasílá ČSSZ vždy příjemcům důchodu písemné oznámení, ve kterém je také uvedeno číslo jednací exekučního titulu a vydávající orgán. Písemnou informaci zasílá ČSSZ i v případě, že z důvodu nezabavitelné výše důchodu exekuční srážku provádět nemůže.

„To však neznamená, že dluh zaniká,“ upozorňuje úřad s tím, že pokud dluh důchodce neuhradí jiným způsobem, ČSSZ výkon rozhodnutí eviduje až do doby, kdy se částka důchodu zvýší nebo se změní počet vyživovaných osob u důchodce tak, že je možné zařídit srážku.

Pokud klient není schopen splácet své finanční závazky, může požádat o osobní bankrot podle zákona o úpadku a způsobech jeho řešení. Dalším ze způsobů oddlužení je plnění splátkového kalendáře, kdy od jeho schválení začne ČSSZ z dlužníkova důchodu srážet soudem stanovené částky a poukazuje je insolvenčnímu správci.