Ministryně práce v reakci na OVM: Výrazná většina sociálních dávek je adresná

Vratislav Dostál

Informace o zneužívání až šedesáti procent prostředků určených na bydlení či dávek hmotné nouze v jednom z regionů, která zazněla ve vysílání nedělních OVM, neodpovídá podle všech dostupných informací Michaely Marksové-Tominové realitě.

Míra neoprávněného pobírání či zneužívání sociálních dávek se v České republice pohybuje, podle informací Generálního ředitelství Úřadu práce, mezi pěti a deseti procenty z celkového objemu vyplácených dávek. Přestože se situace může v jednotlivých regionech lišit, převážná většina dávek potřebným najde správného adresáta.

V tiskovém prohlášení to uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí. Na skutečnost upozorňuje kvůli zprávám médií, které se objevily po odvysílání nedělního pořadu České televize Otázky Václava Moravce v souvislosti s vyplácením dávek pomoci v hmotné nouzi. Resort tak chce zabránit možným dezinterpretacím a chybným závěrům.

„Informace o zneužívání až šedesáti procent prostředků určených jako příspěvek na bydlení nebo dávka hmotné nouze v jednom z regionů, která zazněla ve včerejším vysílání České televize, podle všech dostupných informací neodpovídá realitě. Nechala jsem situaci v Karviné okamžitě prověřit a výsledná čísla se mnohem více blíží celostátnímu průměru,“ upozornila ministryně práce Michaela Marksová-Tominová.

Současná sociální šetření podle jejích slov neukazují, že by počty chybně nebo nesprávně vyplácených dávek pomoci v hmotné nouzi překračovaly výši, o které je informována vláda i ministerstvo práce a sociálních věcí.

Podle těchto údajů může být chybně vypláceno pět až deset procent dávek pomoci v hmotné nouzi. Situace sice může být rozdílná v různých regionech, avšak i sociální šetření právě na severní Moravě potvrzují podle Marksové-Tominové čísla ministerstva práce.

„Dokládají to konkrétní sociální šetření Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ostravě a Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Karviné u osob pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi za měsíc červen 2014,“ uvedlo ministerstvo.

Kontroly prý byly prováděny podle typu dávky a u příspěvku na živobytí bylo ze 106 kontrolovaných případů zjištěno pět pochybností. U doplatku na bydlení z kontrolovaných 102 osob pobírajících tuto dávku kontroloři zjistili čtyři pochybnosti a podezření na chybné vyplácení dávek. U dávky mimořádné okamžité pomoci z šestnácti kontrolovaných případů bylo zjištěno jedno pochybení.