Osm čtverečních metrů na jeden pokoj

Michaela Marksová-Tominová

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje zákon o podpoře dostupného bydlení. Už nyní se ale snaží zlepšit situaci lidí, kteří musejí bydlet na ubytovnách. Cílem je zvýšit kvalitu prostor, ve kterých se zde žije.

Chystáme zákon o podpoře dostupného bydlení. Nějakou dobu ještě potrvá, než ho na ministerstvu práce a sociálních věcí napíšeme. Aby měl co největší podporu předtím, než ho vláda předloží poslancům k projednání, spolupracujeme na jeho přípravě jak se samosprávami, tak s neziskovými organizacemi.

Do doby, kdy tento zákon začne platit, chceme alespoň zlepšit situaci lidí, kteří dnes musejí bydlet na ubytovnách. Čím dál tím více jde o naše seniory. Jsou to lidé, které zranění nebo nemoc, která může postihnout každého z nás, připravila o stálý příjem a tím i možnost pronajímat si běžný byt. Jde také o lidi, kteří se do chudého prostředí narodili a bez pomoci zvnějšku se z něj nemají šanci dostat.

Chci prosadit zlepšení kvality prostor, ve kterých se na ubytovnách žije. Jsme na ministerstvu přesvědčeni, že zvládneme omezit zneužívání doplatku na bydlení některými majiteli ubytoven. Že se nám povede snížit administrativní zátěž, kterou s vyplácením doplatku na bydlení mají úřady. A že nakonec bude stát na tuto sociální dávku vydávat méně prostředků než dnes.

Zatímco dnes může ubytovatel získat v Praze na tři lidi na ubytovně v jednom pokoji až 23 tisíc korun, po schválení novely už nedostane více než polovinu této sumy. Foto Saša Uhlová, DR 

Zatímco v roce 2011 dostávalo doplatek na bydlení dvacet čtyři tisíc lidí, tak v loňském roce už šlo o 65 tisíc lidí. Na doplatku na bydlení pak stát z veřejných prostředků vyplatil přes 2,8 miliardy korun. Významný důvod, proč výdaje na tento příspěvek rostly, je možnost poskytovat ho v neomezené míře na podporu nevyhovujícího bydlení. Vlády pravice na jedné straně hovořily o škrtání sociálních dávek, ale pokud šlo o odsouvání lidí na okraj společnosti, tak investovat neváhaly.

Právě kvalitu takto podporovaného bydlení zlepší návrh, který Poslanecká sněmovna bude projednávat na schůzi, která začala včera. Pokud projde, nebude stát moci vydávat veřejné prostředky na bydlení v ubytovnách, které nebudou dodržovat stanovené hygienické normy. Kontrola se bude důsledně věnovat i tomu, zda daný objekt splňuje pravidla požární a technické bezpečnosti.

Vícepokojové prostory budou muset mít pokoje o velikosti nejméně osmi čtverečních metrů podlahové plochy. Pokud půjde o místnost jedinou, bude muset mít nejméně šestnáct metrů čtverečních.

Změní se také způsob výpočtu podpory. Zatímco dnes může ubytovatel získat v Praze na tři lidi na ubytovně v jednom pokoji až 23 tisíc korun, po schválení novely už nedostane více než polovinu této sumy. Každá osoba v bytě bude nově mít nárok na podporu jen ve výši jedné třetiny celkové sumy na byt. Kdežto dnes mohou všechny tři žádat částku celou.

Jsem si vědoma rizika, že nárok na doplatek na bydlení ztratí lidé na ubytovnách a v dalších podobných prostorách, které ani ta základní pravidla nesplní. Takové ubytovny ale opravdu nemají v naší zemi v 21. století existovat.

Zásadní je také povinnost hlásit problémy s bydlením na obecním úřadě. Obce musí být tou základní institucí, která lidem v bytové nouzi pomáhá - samozřejmě za přispění od státu.

  Diskuse
  FT
  July 16, 2014 v 12.54
  A nebylo by řešením náležité neskromné zdanění dlouhodobě nevyužívaných bytových prostor, kterých je hlavně ve velkých městech spousta? Nebo by to bylo už příliš socialistické?
  V současné době chce stát systematicky sanovat sociální následky způsobené soukromými realitními spekulanty, ale není to v principu špatně? Nemělo by se tomu předcházet?
  Ale i návrh paní ministryně je krokem vpřed oproti "činnosti" minulých vlád.
  July 16, 2014 v 15.55
  Kvalitní sociální péči nikdy neposkytne podnikatelská sféra. To je zásadní chyba, kterou je nutno odstranit. Nějaké vedlejší služby snad, ale dát celou službu byznysu je cesta do pekel - viz současný stav. Stát se zbavuje sociálních služeb a znamená to, že za zhoršenou péči zaplatí mnohem více. Ostatně jako už mnohokráte předtím.
  Snížení dávek by mohlo pomoci k tomu, že se těchto služeb vzdají dnešní ubytovací mafie. Kde ne, rapidně poklesne kvalita jejich ubytovacích služeb, neboť zisk musí zůstat.
  Takže jediné smysluplné řešení je řešit sociální bydlení s obcemi. Dát jim prostředky k údržbě a výstavbě sociálního bydlení. Bude to mnohem levnější a zároveň kvalitnější. Zároveň se předejde ghetizaci se všemi jejími důsledky.