Neobývaných bytů je v České republice více než půl milionu

Radek Kubala

Agentura pro sociální začleňování zveřejnila přesné počty obydlených a neobydlených bytů v ČR. Z údajů vyplývá, že těch neobývaných tu je více než šest set padesát tisíc. Informace zveřejnil server Datová žurnalistika.

Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zjistila přesné počty bytů evidovaných v celé republice, krajích, bývalých okresech či jednotlivých obcích. Z celkového počtu více než čtyř a půl milionu bytů je více než 650 tisíc neobývaných.

Podle výpočtů je tak zhruba každý sedmý byt neobydlený. Podle Agentury pro sociální začlěňování je hned několik důvodů, proč tyto byty nikdo neobývá. Byty nemusí být zkolaudovány, slouží majitelům k rekreaci, zrovna změnily majitele nebo nejsou momentálně neobyvatelné.

Agentura spolupracuje s ministerstvem práce a sociálních věcí na přípravě koncepce dostupného bydlení, kterou posléze projedná také vláda. Podle tiskového odboru resortu práce a sociálních věcí se zaměří na seniory, osoby se zdravotním postižením, samoživitelky, mladistvé, kteří vyšli z dětských domovů nebo lidi žijící v současné době na ubytovnách. Dále chce ministerstvo pomáhat lidem v sociálně vyloučených lokalitách nebo lidem na ulici.

Koncepce by měla být východiskem pro budoucí systém dostupného a důstojného bydlení. Zástupci ministerstva tvrdí, že by měl nový systém umět lépe odstranit překážky, které v současnosti brání mnoha lidem získat nebo si udržet odpovídající a kvalitní bydlení.

„Systém dostupného a důstojného bydlení je klíčem k řešení řady dalších sociálních problémů, které dnešní domácnosti řeší. Jedná se například o dluhovou past, slučování rodin nebo odstraňování sociálně vyloučených lokalit,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová.

Podle Romana Matouška z Agentury pro sociální začleňování se vzhledem k počtu neobydlených bytů ukazuje cesta k sociálnímu bydlení, aniž by se musely stavět nové byty. „Pracovní verze koncepce sociálního bydlení počítá s významnou rolí obcí při zajišťování dostupného bydlení, takže na obce bude vytvořen tlak, aby využily své volné byty. Zároveň se ale počítá s tím, že v některých případech nebudou tyto byty dostačovat,“ uvedl Matoušek.

Připouští také, že v případě, kdy nebude možné byty zajistit od soukromých vlastníků, bude nutné přistoupit k nové výstavbě. „V diskuzích se však preferuje využití stávajícího fondu, pokud to půjde,“ vysvětlil Matoušek pro server datovazuranlistika.cz.

Cílem koncepce je snížení počtu lidí bez přístřeší, na ubytovnách či sociálně vyloučených lokalitách. Výsledný systém sociálního bydlení by pak měl působit preventivně v oblasti bezdomovectví.

    Diskuse
    March 19, 2015 v 13.22
    Bylo by super vylidnit ubytovny a zaplnit tyto byty.
    Jen se obávám, že s majiteli by bylo těžké pořízení. Inu, kdo by si také chtěl nechat byt vybydlit? Výraz vybydlit vzbuzuje neuvěřitelný amok jednoho mého známého. Zvýší vždy hlas a ptá se, kdo takovýto nesmyslný výraz vůbec vymyslel. Že jeho rodiče bydlí v domě již 60 let a stále jej nevybydleli a to jej mají po prarodičích, kteří v něm bydleli nějakou tu desítku let před nimi. Jak je tedy možné, že byt někdo za pár let vybydlí? Respektive proč se věci nenazvou pravým jménem? Proč se na rovinu neřekne, že byty někdo beztrestně zdemoloval?
    Takovéto hloupé krytí darebáctví jen zvyšuje napětí ve společnosti.