Nový think-tank zveřejnil mapu sociálních politik od roku 1990

Vratislav Dostál

Ve čtvrtek zahajuje činnost Institut pro sociální inkluzi. Činnost zahájil zveřejněním mapy, která představuje klíčová politická rozhodnutí v sociální oblasti ve vzájemných souvislostech a popisuje jejich dopady na občany České republiky.

Ve čtvrtek zahajuje činnost Institut pro sociální inkluzi (IPSI), který chce být think-tankem reflektující českou veřejnou politiku v oblasti sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení. Svou činnost zahájil zveřejněním mapy hlavních událostí, které zásadně ovlivňovaly a měnily vývoj sociálních politik v České republice.

„Hodláme být think-tankem, který přináší politikům a úředníkům zpětnou vazbu o účinnosti veřejných politik, ale také konstruktivní návrhy, opřené o dobré praxe v České republice i zahraničí. Institut sdružuje osobnosti, které se dlouhodobě profesně věnují sociální inkluzi v zaměstnanosti, vzdělávání, službách, bydlení, bezpečnosti, regionálním rozvoji a dalších oblastech veřejného života,“ říká ředitel IPSI Martin Šimáček.

Zmíněná mapa poskytuje přehled politických rozhodnutí v sociální oblasti od roku 1990 až do současnosti v kontextu transformačního vývoje naší země, ve vzájemných souvislostech a s důrazem na dopady konkrétních rozhodnutí na občany a jejich rodiny. Podle Šimáčka z mapy jasně vyplývá, že Česká republika dlouho nevytvářela žádné veřejné politiky na řešení sociálního vyloučení a chudoby.

„Když se později v 90. letech začal projevovat problém sociálního vyloučení, nedokázaly jej vlády efektivně řešit. Většina odložených politických rozhodnutí pak situaci spíše zhoršovala,“ uvedl Šimáček s tím, že institut mapu připravil jako praktický podklad pro politiky a úředníky, kteří veřejné sociální politiky utvářejí.

Mapa ukazuje dopady předchozích špatných i dobrých politických rozhodnutí. „Smyslem je chyby neopakovat, ale vyvinout úsilí k jejich nápravě. Oproti tomu dobré praxe představují vodítko k provádění efektivní a moderní sociální politiky, která problémy sociálního vyloučení nepřehlíží, ale identifikuje je, analyzuje a řeší,“ uvedl institut v tiskovém prohlášení.

„Chceme přispět k jednoznačnému pojmenovávání problémů a jejich řešení. Rozkrýt populismus, který se v Česku rozmohl a přispívá ke xenofobii ve společnosti, čímž znemožňuje konstruktivní řešení problému. Jsme přesvědčeni, že řešení existují a jsou dostupná,“ vysvětluje Šimáček.

V mapě je zaznamenána celá řada rozhodnutí veřejné správy, která měla na životní podmínky obyvatel České republiky pozitivní vliv. Mnohdy se však podle autorů jedná pouze o ojedinělá opatření na místní nebo regionální úrovni, která státní orgány z nejrůznějších důvodů nepřevzaly nebo o nich nevěděly.

„Sociální vyloučení dnes představuje jeden z nejzávažnějších veřejně politických problémů. Odkládání jeho řešení na neurčito jen proto, že není snadné ani krátkodobé, ohrožuje společenskou soudržnost zejména ve strukturálně postižených regionech,“ komentuje situaci Alena Zieglerová, vedoucí sekce zaměstnanosti v IPSI.

„Například rok 2012 byl z hlediska dopadů nedomyšlených rozhodnutí státní správy v oblasti dávkové agendy a zaměstnanosti na chudé lidi doslova katastrofální,“ vyvozuje Alena Zieglerová jeden z dominantních závěrů z mapy událostí.

    advertisment