Učitelka Petra a učitelka Petra

Miroslav Hudec

Jedna učitelka čelí výhružkám za svoje netradiční metody při občanské výchově. Zhroutila se všek učitelka jiná, a to po medializaci jejího počínání, kdy přdpřipravovala svým studentům otázky při návštěvě prezidenta.

„Ta paní je na této pracovní pozici dost nebezpečná… jak je ta kikirída může seznamovat s příběhy migrantů?… úchylové se předhánějí, kdo vymyslí větší a úchylnější úchylnost…“ Nedivil bych se, kdyby se paní učitelka Petra, vystavená takové verbální agresi (výše citované je jen malá ochutnávka), začala psychicky hroutit. Kupodivu, nezačala, nenechala se odradit. A o její metodiku, jak děti učit o problematice uprchlíků, projevila zájem řada škol po celé republice, dokonce v zahraničí.

Odbornou úroveň metodiky, zpracované učitelkou základní školy, pochválili i vysokoškolští metodici na Technické univerzitě v Liberci. Je pravda, že metoda hraní rolí se i v psychologii dlouhodobě s úspěchem užívá jako účinný způsob, jak se lépe vžít do situace, chování a pocitů druhých.

Zhroutila se úplně jiná paní učitelka Petra, z druhého konce republiky. Ostrá slova padala, ale ne na adresu této paní učitelky. Mířila na kritiku a na Petřiny kritiky. „Nikdy bych nevěřila, že v demokratickém státě lze takto někoho zlikvidovat“, svěřila se Právu učitelčina nadřízená (viz článek Učitelka, která chystala otázky Zemanovi, se zhroutila). Nevím, jestli paní ředitelka četla něco z toho, co kritici (kritici?) napsali na adresu té prvé Petry. Spíše ne. To by přece teprve musela dát najevo své rozhořčení, minimálně z profesní kolegiality.

No, a jak se ta sžíravá likvidace Petry druhé odehrávala? Nejsžíravější komentář, co jsem našel, byl od Jiřího Maryška na „Kanále Maryško“. Ten se vyjádřil, že setkání studentů s prezidentem byla v podstatě „recitační soutěž, na kterou loajální soudružka učitelka vytiskla žákům papírky s otázkami předem“. Je ten zvláštní počin sice všelijak omlouván, že jako tréma, že by se děti bez papírku nedokázaly kloudně vymáčknout, že to byli pouzí prvňáci a druháci — myšleno zřejmě tak, že ti holt jsou na tom tak bídně, že se bez papírku ani nedokáží na nic zeptat.

Učitelka, která chystala žákům otázky na besedu s prezidentem, se po medializaci jejího počínání zhroutila Repro DR

Nějak se mi to nezdá. Byly-li ty děti takoví nemrcouchové, za jaké jsou vydávány, pak netuším, jak samy daly dohromady třeba tu zcela nedětsky znějící formulaci, „proč televize, za kterou lidé platí nemalé koncesionářské poplatky, předkládá lidem informace stejně manipulativně a neobjektivně jako jiná masmédia“. Jak znám běžné pubescenty, aťsi středoškoláky, ti by si raději jazyk ukousli, než by tohle sami od sebe z pusy vypustili. Ani setkání s hlavou státu by na tom nemohlo nic změnit. Však nejeden z nich jistě zažil setkání i se slavnějšími šoumeny, leckdy světového formátu.

A naprosto už netuším, proč by se studenti na něco takového spontánně vůbec ptali. Já se obávám, že dnešní dospívající se o televizi zajímají tak málo, že je otázka, zda vůbec mají o existenci nějakých koncesionářských poplatků tušení.

Jakkoliv minulý režim kritice moc nepřál, kritizovat se smělo jen „konstruktivně“, alespoň papírově bylo potlačování kritiky nepřípustné. Nebylo by dobrým znamením pro tuto zemi, kdyby to dnes někdo začal zkoušet, třeba takto polozastřeně, označováním kritiky za likvidaci kritizovaného. Ale ještě horší by bylo, kdyby se k něčemu takovému mlčelo.

  Diskuse
  February 16, 2016 v 13.10
  Soudce Hudec vynesl verdikt?
  Z čeho vlastně autor vycházel ve svém odsudku? Z toho, že otázky studentů měly "nedětsky znějící formulaci"?
  Proč by neměly mít, vždyť učitelka s žáky jejich otázky procházela a asi jim je pomáhala zformulovat.
  Není problém v úplně něčem jiném? V tom, že kdyby stejným způsobem dostal otázky Dienstbier a šly mu pod fousy, tak by se zde o tom ani nemuklo? Je problém v technice podání otázky, nebo v tom, komu byly kladeny a v čí prospěch se zdály být? Proč se v tisku neobjevily stížnosti rodičů, či studentů na tuto metodu? Jsem si jistý, že se někdo pokoušel z nich něco negativního vylomit. Protože se to asi nepovedlo, tak nastupují soudcové z lidu...
  Učitelčin kolaps je pochopitelný. Pokud zde někomu sáhnete na byznys /byť se jen dotčeným byznysmenům zdá, že na něj saháte/, jste terčem nevybíravých osobních ataků. Zároveň je těmito ataky dáváno všem najevo, jak dopadnou, kdyby se náhodou chtěli přidat. Teď, díky tomuto způsobu "demokracie" mají všichni učitelé v hlavách autocenzůru. Účel splněn.
  Nátlakové metody nácků a sluníčkářů se od sebe moc neliší. Obojí jsou extremisté, takže je to pochopitelné. Jsou tudíž vhodnými UI pro ty v pozadí.
  PK
  February 16, 2016 v 13.31
  Najde se statečný ředitel školy,
  který eventuální "nabídku" besedy se soudruhem prezidentem odmítne, a řekne jasně, že je Zeman na jeho škole nežádoucí?
  February 16, 2016 v 17.41
  Otázky studentů to nebyly
  V posledním Respektu je docela zajímavá reportáž, v níž se redaktorka snaží na té škole zjistit, do jaké míry šlo skutečně o otázky studentů, případně učitelkou jen dobroušené a vytištěné na ty papírky... studenti jí vždy tvrdí, že se na to zeptat chtěli, když se jich ale ptá, co mysleli tímto a co tímto, vůbec nevědí, která bije. Myslím, že chucpe by to bylo, i kdyby se to stalo při návštěvě kohokoliv jiného. u Zemana to ale vynikne spíš, páč tyto své cesty sám vykládá tak, že se chce seznámit s tím, co si normální lidi myslí svou vlastní hlavou -- tedy právě v kontrastu s tím, co jim jako žádoucí myšlení servíruje někdo jiný (pražská kavárna, česká média, atd.).
  February 16, 2016 v 18.47
  To se přece nevylučuje, pane Jedličko.
  Studenti se chtěli na něco zeptat a učitelka jejich dotazu dala formu. Není vinou studentů, že je náš školský systém v takovém stavu, že se ani vysokoškolsky vzdělaní lidé často nedovedou přesně vyjádřit, takže by potřebovali pomoc nějaké učitelky....
  February 17, 2016 v 8.13
  Není znepokojivé, jaká kauza se vytvořila z takové nicotnosti?
  I kdyby bylo vše dle tvrzení Zemanových pronásledovatelů, je možné, že se touto nicotností zabývá celá mediální scéna? A už po jak dlouhou dobu? Nesvědčí to přímo o tom, jaká štvanice je na Zemana pořádána? Vždyť je přímo paranoidní aby se takovým způsobem přistupovalo k takovéto banálnosti. Nebo snad už máme všechny problémy vyřešeny, žijeme v ideální společnosti, takže tisk může veškerou svou kapacitu věnovat takovýmto pseudokauzičkám? Mohou se novináři sjíždět do malého moravského městečka, věnovat tomu hromadu svého času?
  Zemanovi se vyčítá štěpení společnosti. Co je ovšem potom tohle, to bych měl rád definováno.
  MP
  February 17, 2016 v 11.56
  Luďkovi Ševčíkovi
  Máte pravdu, kauza je nicotná a srovnání s dobou před rokem 1989 zmatečné. Tehdy se to vynucovalo hrozbou, dnes to paní učitelka dělá z vlastní iniciativy.
  A bohužel jste sám ukázal, že je to i v tom nejpříznivější čtení hodně špatná učitelka. Jestli se její žáci neuměli zeptat, měla je to naučit, nedělat práci za ně. Čert vzal politiku, ale pedagogický je to neomluvitelné.
  February 17, 2016 v 16.44
  Už v tom mám jasno.
  Takže tato učitelka je devastujícím elementem našeho školství. Buď deváťáky, perfektně připravené na diskusi s prezidenty, během krátkého pobytu na střední svou vyukou zkazila, takže jim musela pomáhat s otázkami, nebo jen ona a pár dalších ze všech svých kolegů je nedokázala na tak základní věc, kterou mají jistě školy ve svých osnovách, připravit.
  V každém případě nedělá dobré jméno našemu školství, takže mediální atak na ni se děje po právu.
  Kdyby se ale vzepřela a odmítla vpustit prezidenta do budovy školy, jistě by byla vzata na milost. A kdyby pak uspořádala debatu se Schwarzenbergem /lístečky by byly tolerovány/, možná by to dotáhla až na Zlatého Ámose.
  PS: Už mě ta ironie unavuje. Přivítal bych skutečnou debatu.
  MP
  February 17, 2016 v 19.39
  Luďkovi Ševčíkovi
  Nevím, v čem by byl rozdíl, jestli Schwarzerberg nebo Zeman. Z pedagogického hlediska vsjo rovno. Rozhovor žáků s předním politikem může být rozvíjející zkušenost a těmi lístečky ji spolehlivě zabijete.
  Jde o to, že jim s otázkami nepomáhala, ale psala je. To první by vyžadovalo víc práce a bylo by to k něčemu.
  A ano, školy by na podobné věci připravovat měly a kupodivu to v osnovách, resp. rámcových vzdělávacích programech, také mají. Ale i kdyby ne -- buď tu diskusi považuji za vhodnou pro žáky, pak to považuji za důležité a mám je na to připravit, anebo ji nedělám.
  Nevím, odkud berete jistotu, že by to bylo jinak, kdyby to byla diskuse s někým jiným. Možná bylo, možná nebylo, ale to, že by ji to nevyčetla media neznamená, že by to nebyla stejná pedagogická bota.

  ps. Chápu, že Vás ironie unavuje. Prostě se nenuťte do něčeho co Vám nejde.
  February 17, 2016 v 20.2
  Když ta ironie zde nejde nikomu.
  Někomu proto, že na to nemá buňky a někomu proto, že se jí snaží vpašovat do fabulací.
  Můj názor je stále ten, že kdyby se nejednalo o Zemana, mohla si učitelka vklidu upravovat, či dle vás připravovat, další otázky pro další politiky. Teď je obětí palby na Zemana. Nic, čím by se slušný člověk mohl pyšnit.
  February 18, 2016 v 3.10
  Ale pane Ševčíku to je právě jen váš názor, o tom těžko diskutovat, z DR můžem říct, že kdybychom přišli na podobně podlízavou formulaci otázek + rozdávání lístečků při návštěve Schwarzenberga, psali bychom o tom stejně.

  Můj názor zase je, že se tomu věnovala taková pozornost, protože vzniklo podezření, že ty lístečky byly na školu dodány z venku, což je pro ducha těch prezidentových cest docela zásadní. Z té reportáže v Respektu to tak nějak plyne, prokázat se to nicméně nepodařilo.

  P.s. Vám nepřijde, že si prezident tím, jak vystupuje a co říká ten zájem médií na každém kroku předobjednává? Že mu o ni jde?
  + Další komentáře