Česká televize se chystá na další vlnu anticiganismu

František Kostlán

František Kostlán komentuje dva díly seriálů z produkce České televize. Oba zpracovávají skutečné zločiny a oba pracují spíše s předsudky než s fakty.

Česká televize se zjevně ze svých chyb poučit nechce. Protiromské populistické výkřiky, kterými se dosud vyznačovala většinou ve zpravodajství, pozvolna přenáší do hrané původní tvorby. Dobře to bylo vidět ve dvou pořadech natočených podle skutečných událostí: vražda súdánského studenta a vražda Roma výstřelem šípu z kuše.

Případy 1. oddělení, Súdánský student

Případy 1. oddělení je seriál detektivních příběhů natočených podle skutečných případů. Je divácky úspěšný a tudíž i slušně sledovaný. Hlásání předsudků kvůli vyšší sledovanosti určitě nepotřebuje. Přesto se tak za pomoci manipulace děje. Česká televize měla evidentně potřebu v tomto díle o rasistické vraždě onen rasismus umenšit a zabalit do obalu, který je pro nočníkáře a nenávistníky přijatelnější.

Již v upoutávce na tento pořad ČT tvrdila, že veřejnost se mýlila v motivu vraždy, tedy, že motiv nebyl rasistický. Když si ovšem divák odmyslí omáčku kolem, je motiv zřejmý i z toho, co natočila ČT: jde jednoznačně o rasismus.

Vraždu spáchal neonacista, protože muž s tmavou pletí se bavil s Češkou. Za pokřiku „černá svině“ ho bodnul a pak pronásledoval až do ubytovny, když se vracel, píchl nožem na ulici před budovou dalšího černocha, který na následky zranění zemřel. Tvůrci pořadu sice vložili skinheadovi do úst, že ho zabil ze strachu — bál se prý, že mu Súdánec něco udělá (to jsem se pobavil) — , ale tím se nenechme mýlit. Ve skutečnosti byl mladý rasista pouze v ráži a na počtech mu nezáleželo.

Zavražděný Hassan Elamin Abelradi ostatně nebyl pražským neonacistům neznámý. Poprvé jej napadli již čtyři měsíce před vraždou (nevíme sice, jestli šlo o dva stejné pachatele, ale informace se mezi nimi šíří rychle). Abelradiho dlouholetý přítel a spolužák Yuku Luc z Konga tehdy dosvědčil, že Hassan si z roztržky odnesl krvavý šrám na levé části obličeje.

Seriál vypráví o skutečné vraždě s rasovým motivem, ale zaobaluje jej a předkládá motiv jiný. Repro DR

„Říkal, že ho napadli skini a že jich bylo více. Asi před dvěma týdny mi řekl, že jednoho z nich poznal na tramvajové zastávce u kolejí," řekl Yuku Luc. Tento moment, který ukazuje, že nešlo o výjimečné terorizování ze strany extremistů, tvůrci pořadu zcela pominuli.

Vrah, skinhead Petr Zborník, byl po odvolání odsouzen Vrchním soudem v Praze na 13,5 roku odnětí svobody ve věznici s ostrahou, druhý pachatel dostal podmínku.

A co s tím má společného anticiganismus?

Tvůrci pořadu nevkládali zlehčující výroky do úst jen rasistickým vrahům, ale i policistům. „Mě rasismus nezajímá. Já jenom z praxe vím, že ve třetině vražd figurujou cizinci. A to nemluvím o našich menšinách. O tom se ovšem nesmí nikde hovořit, že? Tak nám ty naše drobný předsudky nechej, protože my i díky nim objasňujeme vraždy, víš,“ řekl jeden z kriminalistů druhému, který v této fázi vyšetřování své kolegy marně upozorňoval na to, že nejspíš půjde o rasisticky motivovaný čin. (Ti tvrdili, že se černoši poprali mezi sebou.)

Vyšetřovatel věděl, že ve třetině vražd figurují cizinci, ale přesto si myslel, že se černoši porvali spolu (to, že „figurují“ může znamenat i to, že jsou vražděni). A aby byl rasistický motiv činu zaobalen pokud možno co nejvíce, byli ke stolu přizváni i „zločinní Romové“.

Podle kriminalisty (scénáristy) vraždí a dopouští se zločinů naše menšina, nikoli konkrétní lidé. A navíc se o tom prý nesmí mluvit. Nejde jen o předsudky, ale přímo o typicky rasistickou paušalizaci spojenou se zjevnou lží. Běžný tvůrce by se za takovou manipulaci s divákem styděl, v ČT je to ovšem normální.

Výstřel z kuše

ČT vysílá i seriál-křížence, zároveň je to dokument i hraná tvorba (hraný dokument). I ten je natočen podle skutečných událostí. Poslední díl se jmenuje Výstřel z kuše a popisuje vraždu Roma v Chotěbuzi na Karvinsku. Jaromír Šebesta, majitel domu, kde čtyři Romové chtěli sbírat železo, zastřelil šípem z kuše jednoho z nich.

V pořadu ČT byli Romové podáni jako zloději, kteří byli na tomto pozemku přistiženi vícekrát. Děj popisuje i celkovou situaci, ovšem pouze jednostranně: do ubytovny se nastěhovali „nepřizpůsobiví“, kteří nedělali nic jiného, než že kradli a i jinak obtěžovali okolí. Názor Romů, který zazněl i u soudu, tvůrce vůbec nezajímal.

Česká televize opravila tento chybný titulek až po upozornění, že nešlo o zloděje. Namísto toho dala do titulku „údajný zloděj“. Repro DR

V Chotěbuzi však nebyl zastřelen šípem vystřeleným z kuše zloděj, ba dokonce ani údajný zloděj. Byl zastřelen člověk ze skupinky sběračů šrotu, kteří tak podle svých slov činili vždy se svolením majitelů pozemků či objektů. Vedle domu bylo zbořeniště, kde bylo kovového odpadu dost. Plyne to jednoznačně z průběhu soudního jednání, během něhož nebylo prokázáno, že tam Romové přišli krást. A jediný, kdo v průběhu případu tvrdil, že Romové přijeli krást, byl sám střelec Šebesta, který tak chtěl ospravedlnit svůj čin.

ČT v tom ani tentokrát není nevinně. Již těsně po vynesení rozsudku nad pachatelem označila zavražděného Roma za zloděje v titulcích (a činila tak i další média). Titulek změnila až po upozornění serveru Romea.cz — namísto zloděje označila zavražděného za „údajného zloděje“. 

Česká televize opravila tento titulek až po upozornění, že nešlo o zloděje. Namísto toho dala do titulku „údajný zloděj“.

Na první pohled vypadá protiromská propaganda ČT méně nebezpečně a nenápadněji než dříve, protože si zatím v hlavním proudu vystačí s tak zvanou uprchlickou krizí. To však neznamená, že o nic nejde. ČT nejspíš udržuje protiromské předsudky i proto, aby byla připravena na moment, kdy uprchlická tématika odezní a do společnosti se navrátí potřeba nepřítele vnitřního.

Znepokojivé je i to, že tak nečiní již jen ve zpravodajství, anticiganismus je součástí nabídky i v její hrané tvorbě. Nenávist k Romům je zřejmě vrostlá do myšlení televizních tvůrců hodně hluboko. Již nejdou pouze vstříc údajné poptávce diváků, ale šíří lži a výmysly o Romech sami od sebe, takříkajíc z vlastní potřeby. Činí tak i v momentě, kdy si křiklounská část společnosti Romů nevšímá a namísto toho si vybíjí svou hloupost na uprchlících. Až „uprchlická krize“ odezní, bude mít Česká televize silné, staronové téma připravené.

Veřejnoprávnost ať jde do háje.

  Diskuse
  January 20, 2016 v 12.52
  Je otázkou, kdo skutečně vyhrocuje ve společnosti rasismus.
  Zda ČT, nebo "aktivisté" a "neziskovky". Jakým způsobem reaguje veřejnost na neustále rostoucí "politickou korektnost", na vytváření exklizivity pro romskou populaci ? To vše bez toho, aniž by systém byl motivační. Na narůstající cenzůru?
  Vždyť to je živná půda pro vytváření nepřátelství vůči Romům! Copak jste slepí, když to nevidíte? Běžný občan neví, že na penězích pro Romy se hlavně přiživují "neziskovky". On jen vidí, jak vysoké prostředky jsou určeny na začlenění Romů a tuší, že když má někdo jen práva a žádné povinnosti, tak jsou ty prostředky vyhozeny oknem.
  Vždyť Romové, kteří se dokázali ve společnosti uchytit, kritizují tento nesmyslný systém stejně, jako většinová veřejnost.
  O nenávist vůči menšinám, či migrantům, se tedy mnohem více zasloužili ti, kteří v jejich případě konají idiotsky, než ti, kteří o tomto idiotském konání informují.
  Napsat věty : "V Chotěbuzi však nebyl zastřelen šípem vystřeleným z kuše zloděj, ba dokonce ani údajný zloděj. Byl zastřelen člověk ze skupinky sběračů šrotu, kteří tak podle svých slov činili vždy se svolením majitelů pozemků či objektů" znamená, že autor očekává, že většinová veřejnost je sbírka dementů. "kteří tak podle svých slov činili ". Co dodat? Jen houšť takových argumentů a DSSS nebude stačit tisknout legitimace.
  IH
  January 20, 2016 v 15.28
  Zákazník - náš pán
  Poplatnost hodná tvůrců z doby "normalizace". Jen v novém provedení. Pochopit, co je někde přijatelné, aby náhodou nepřestal produkt "letět", to je, oč tu běží. Není to asi opravdu rasismus, ale smysl pro to, aby obchod měl pěšinku pěkně umetenou. Kšeft je kšeft, že ano?
  MK
  January 21, 2016 v 0.47
  Případy 1. oddělení sleduju pravidelně. A už jsem v něm vypozoroval klišé: Někdo má hypotézu odlišnou od sledované linie-je ignorován, případně shazován-nakonec se ukáže, že měl pravdu, a kdyby na něj dali, ušetří si spoustu práce a mrzutostí. Většinou je "někdo" sympaticky vykreslená postava, a hatí to zlý šéf. Ale někdy to je jinak, snad aby se snížila jednorozměrnost postav. V kontextu tohoto klišé je odmítání rasistického motivu očekávatelné-kdyby se jím zabývali od začátku, nemohli by své schéma sledovat, protože musí dospět k tomu, že to rasistický čin byl. Protože byl. Na to, že onu rasistickou hlášku (její přítomnost sama o sobě spíše odráží realitu naší policie, než nějaký zámysl tvůrců) pronese jedna z nejoblíbenějších postav a proti rasismu vystupuje neoblíbený vyšetřovatel, lze chápat v tom smyslu, jaký popisuje pan Horák. Jako jakousi úlitbu xenofobnímu divákovi, aby se necítil zrazen. (Protože o čem to celé bylo? O tom, že dva skini zabili jednoho černocha a druhého těžce zranili.Zničili dva mladé životy. Proč? Pro svoji blbost. Tím nemůže být český xenofobní divák potěšen. ) Nebo se na to lze dívat jako na otočení rolí. Ukázání špatných vlastností klaďasů a dobrých rysů padouchů. Když už nelze mít po celou dobu lidsky nejednoznačné postavy. Tak jsem to při sledování vnímal já. Ale je pravda, že malí čeští rasisté to můžou vnímat jinak.
  Výtku o tom, že nechali pachatele říci, že vraždil ze strachu, už vnímám jako nespravedlivou. U výslechu se blbě vymlouval, a možná o tom dokázal přesvědčit sebe. Ale stejně bylo z té scény poznat, že mu nikdo nevěří. Replika policisty následující po přiznání: "Tak ty ses ho bál? On o tobě vůbec nevěděl. Byl rád, že stojí na nohou." Popravdě nevím, jak by mělo to přiznání dle pana Kostlána vypadat. Měl se vrah cynicky ušklíbat a ďábelsky smát?