Pařížskou klimakonferenci financují i korporace znečišťující ovzduší

Gaby Khazalová

Renomovaná nevládní organizace CAI zdokumentovala poblematické aspekty podnikání velkých společností, které si snaží podporou aktuální klimakonference vylepšit image.

Bankovní gigant BNP Paribas, energetická korporace Engie, Suez Environment nebo Electricité de France — to jsou příklady společností, které se podle souhrnné zprávy nevládní organizace Corporate Accountability International (CAI) podílejí na jednáních a financování probíhající klimakonference v Paříži.

Ředitelka CAI Patti Lynnová okomentovala výsledky analýzy zveřejněné v minulém týdnu slovy: „Je to jako nechat lišku hlídat kurník.“ Tytéž společnosti jsou totiž významnými znečišťovateli ovzduší, lobbujícími proti snižování emisí.

Není novinkou, že do jednání o klimatu zasahují právě subjekty z korporátní sféry. Zpráva s názvem Fueling the Fire: The corporate sponsors bankrolling COP21 ale přináší nová zjištění ohledně konkrétních forem prohřešků čtyř výše jmenovaných společností. Dokládá například, že uvedené korporace:

  • představují přímé nebo podílové vlastnictví ve více než šestačtyřiceti uhelných elektrárnách,
  • financují průzkum ropných písků v Kanadě,
  • od roku 2005 investovaly do uhelného průmyslu přes patnáct miliard eur,
  • vyprodukovaly 200 megatun emisí CO2.
Solutions COP21

Electricité de France specificky přitom dle zprávy spolupracuje se společností Shell a v rámci lobbistické skupiny BusinessEurope blokuje rozvoj obnovitelné energie. Engie, která vlastní třicet uhelných elektráren a pod tlakem přislíbila, že do neobnovitelných zdrojů investovat přestane, zase plánuje některá zařízení namísto zavírání prodat.

Zpráva na závěr požaduje, aby byl subjektům podílejícím se na využívání neobnovitelných zdrojů zamezen přístup na klimatická jednání, a to i do budoucna. Jako příklad uvádí obdobný případ střetu zájmů s tabákovou lobby, který se podařilo před deseti lety i díky občanskému nátlaku omezit v rámci schvalování Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku.

Další informace:

CAI New exposé unearths the true dirt behind COP21’s corporate sponsors

CommonDreams.org New Report Digs the Dirt on the Corporate Criminals Sponsoring Climate Talks

Ecowatch.org ‘Filthy’ Corporate Sponsors Bankrolling COP21 Exposed in New Report