Dolní Rakousy už vyrábějí sto procent elektřiny z obnovitelných zdrojů

Petr Jedlička

Největší z rakouských spolkových zemí naplnila jeden z bodů plánovaného energetického obratu. Díky investicím do zelené energetiky vytvořila už také 38 tisíc pracovních míst.

Sto procent elektřiny v Dolních Rakousech se v současnosti vyrábí z obnovitelných zdrojů. Místní produkce přitom převyšuje poptávku. S výjimkou mimořádně tuhých zim je tak největší spolková země Rakouska z hlediska elektřiny dnes už soběstačná. Vyplývá to z informačních přehledů, které zveřejnila minulý týden dolnorakouská vláda.

„Hodně jsme investovali, abychom dosáhli vyšší energetické účinnosti a rozšířili kapacity na výrobu z obnovitelných zdrojů. Od roku 2002 jsme podpořili rozvoj výroby ekologické elektřiny částkou 2,8 miliard eur (v přepočtu 75,6 miliardy korun). Tyto investice šly do solárních panelů, do modernizace vodních elektráren na Dunaji a do dalších projektů,“ uvedl v dané souvislosti pro agentury dolnorakouský hejtman Erwin Pröll.

Pozorovatelé dávají oznámení dolnorakouské vlády do souvislosti jednak s blížícím se klimasummitem v Paříži a jednak s celorakouskou energetickou politikou.

Rakousko celkově vyrábí nyní z obnovitelných zdrojů 75 procent elektřiny, respektive kryje 30 procent veškeré energetické spotřeby. Zbytek získává z fosilních paliv a v zimních měsících, kdy zamrzají horské toky, také značnou část elektřiny dováží.

Rakouská vláda chce dosáhnout v roce 2020 třetinové a v roce 2050 plné energetické (tedy ne jen elektrické) soběstačnosti. Dolní Rakousy jsou přitom v dané oblasti jakousi technologickou laboratoří.

Vedle příznivého podnikatelského prostředí, na jehož budování založil hejtman Pröll značnou část svojí třiadvacetileté kariéry v úřadu, je velkou výhodou této spolkové země řeka Dunaj, kterou zde proteče 2000 kubických metrů vody za sekundu. Celé dvě třetiny dolnorakouské elektřiny produkují právě vodní elektrárny, čtvrtinu větrné turbíny a zbytek biomasa a solární panely.

Vývoj produkce elektřiny z jednotlivých zdrojů, červeně křivka poptávky. Repro z materiálů dolnorakouské vlády

Celkovou energetickou soběstačnost krytou pouze z obnovitelných zdrojů by měly Dolní Rakousy dosáhnout dle vlastních plánů v letech 2040-2045. Vedle investic do obnovitelných zdrojů počítají Rakušané také s rozvojem úsporných technologií ve stavebnictví a perspektivně i v dopravě.

Podle hejtmana Prölla vzniklo díky investicím navíc doposud 38 tisíc pracovních míst. Do roku 2030 jich má být 50 tisíc. Ještě před Dolními Rakousy dosáhla soběstačnosti v produkci a spotřebě elektřiny například spolková země Burgenland. Tamní přínos energetického obratu pro pracovní trh však není tak výrazný.

Rakouská vláda celkově počítá, že investice do rozvoje obnovitelných zdrojů přinesou 100 tisíc pracovních míst jenom za příštích pět let.

Znalci upozorňují, že velkou roli v úspěšnosti rakouského energetického obratu hraje i fakt, že rakouské energetické společnosti zůstávají pod veřejnou kontrolou. Nejméně padesátiprocentní akciové podíly v těch regionálně významných drží právě zemské vlády.

Další informace:

The Local — Austria Lower Austria goes 100 percent renewable

ScienceAlert.com Austria’s largest state now gets 100 percent of its electricity from renewables

IFLScinece.com Austrian State Now Produces 100% Of Electricity From Renewables

Eurostat Renewable energy statistics