Hnutí DUHA a Komora OZE: Novela Energetického zákona nestačí

Jaroslav Bican

Senát ve středu schválil změnu energetických zákonů. Podle Hnutí DUHA a Komory obnovitelných zdrojů energie se jedná o posun správným směrem, ale tato novela je zároveň v řadě ohledů nedostatečná.

Senát na své středeční schůzi schválil novelu Energetického zákona a Zákona o podporovaných zdrojích. Podle Hnutí DUHA a Komory OZE se jedná o první a důležitý krok k tomu, aby si domácnosti a firmy mohly brzy začít vyrábět svou vlastní elektřinu a ušetřit tak za energii ze sítě.

„Zdá se, že po Fišerově fotovoltaickém tunelu se situace začíná dostávat do normálu. Senátoři dali zelenou domácnostem, které se chtějí postupně osamostatnit od elektřiny ze sítě,“ řekl energetický expert Hnutí DUHA Martin Mikeska.

Obě organizace ale upozorňují nato, že novela, kterou odsouhlasil Senát, má řadu nedostatků. Na jedné straně sice snižuje administrativní zátěž pro malé výrobce a domácnosti, které si chtějí instalovat např. fotovoltaické panely na střechu rodinného domu. Nově nebudou potřebovat živnostenský list či licenci na provozování elektrárny, navíc budou moci být připojeni k síti a odebírat z ní elektřinu, pokud jí nebude dostatek ze solárních panelů.

Novela ale obsahuje i řadu překážek. Především zavádí novou povinnost pro samovýrobce platit každý měsíc daň z elektřiny, kterou si sám vyrobí a spotřebuje. To pro domácnosti představuje neúměrnou administrativní zátěž. Komplikace přináší také povinnost získat zvláštní osvědčení pro možnost instalovat obnovitelné zdroje či nebezpečí ztráty podpory při opravě výrobny vyvolané poruchou nebo při běžné údržbě.

Senát měl možnost tyto a další nedostatky opravit, namísto toho ale novelu obratem schválil. Dokonce k ní nebyla otevřena ani rozprava. „Pokud jde o drobné chybičky, upraví je implementace další směrnice Evropské unie, která už nepochybně v Bruselu vzniká. Směrnice totiž vznikají podobně, jako televizní seriály. Když se vysílá 24. díl, je už natočen 28. díl. Myslím si, že je seriozní vypořádat se s tímto zákonem takto, protože třicet dnů, které má Senát na projednání, u takovéto normy je absolutně nedostačující,“ uvedl senátor Jaroslav Kubera.

Aby se v Česká republice mohlo na střechách objevovat víc solárních panelů, musela by podle Hnutí DUHA a Komory OZE novelu doprovázet odpovídající úprava prováděcí legislativy. Problémem je také finanční podpora jaderné i uhelné elektřiny, díky které jim obnovitelné zdroje většinou nemohou konkurovat. Jako příklad podpory malých solárních elektráren zmíněné organizace uvádějí například obnovení hodinového zeleného bonusu či investičních dotací kupříkladu z programu Nová zelená úsporám.

Další slabinou novely zákona je podle Hnutí DUHA a Komory OZE to, že zde chybí jakékoliv zohlednění větrné energie. Předseda Komory OZE Štěpán Chalupa to komentuje takto: „V České republice fouká, z větru můžeme potenciálně pokrýt třetinu spotřeby elektřiny, větrné elektrárny mají nejnižší výkupní cenu elektřiny z obnovitelných zdrojů - proč stát nadále ignoruje tento zdroj, zůstává nadále otázkou.“ Novela naopak zavádí podporu tepla pro bioplynové stanice na vytříděný komunální bioodpad, odpad ze zemědělství či z potravinářství.