Otevřený dopis protiřeckému východoevropskému bloku

Zoltán Pogátsa

Zveřejňujeme překlad otevřeného dopisu maďarského ekonoma Zoltána Pogátsy představitelům postsovětských zemí v eurozóně, kteří se staví odmítavě vůči snahám současné řecké vlády. Je ale zásadně přínosný i pro českou debatu o Řecku.

Drazí Slováci, Litevci, Lotyši, Slovinci,

jsem si jistý, že poslední dny, týdny a měsíce sledujete drama odehrávající se v Řecku. Sledujete jej, protože vaše země jako členské státy eurozóny obdržely žádost o příspěvek na pomoc Řecku.

Také si jistě velmi dobře uvědomujete, že pokud Řecko nedodrží své závazky splátek vůči EU, ztratíte vzhledem k výši vašeho HDP dokonce mnohem více než Německo.

Zdá se nespravedlivé, že zrovna vaše země, kde jsou příjmy nižší než v Řecku, mají být těmi, jež přispějí. Je jasné, že takto můžete svůj postoj ospravedlňovat. A uznávám, že to zní opravdu podivně.

Ale přesto — je tu pár věcí, které byste měli vědět.

Vaše peníze nebyly ve skutečnosti použity na splacení dluhů Řecka. Je známým faktem, že přes devadesát procent financí, které jste Řecku poslali, nebyly určeny pro Řecko. Peníze se okamžitě vrátily zpět jako splátky půjček tak, aby eurozóna zůstala solventní.

Důvodem bylo to, že řecký dluh v roce 2010 výrazně ohrozil postavení velkých bank západní Evropy, především ve Francii, Německu a Holandsku. Takzvaný záchranný balíček pro Řecko byl ve skutečnosti manévrem, který proměnil soukromý dluh ohrožující stabilitu komerčních bank na dluh veřejný.

Byla to chyba bankéřů, kteří se mylně rozhodli financovat řecké zkorumpované elity a oligarchy. Břemeno jejich omylu na sebe ale vzala společnost: dluh skončil u Evropské centrální banky a různých evropských fondů. Politici ve skutečnosti utratili vaše peníze nikoli na záchranu Řecka, ale na vyplacení chyb neschopných bankéřů a amorální řecké politické elity.

Záchranný balíček pro Řecko byl ve skutečnosti manévrem, který proměnil soukromý dluh ohrožující stabilitu komerčních bank na dluh veřejný. Repro DR

Co se mezitím odehrávalo v Řecku? Mzdy se snížily o třicet procent, důchody o padesát. Desetitisíce zaměstnanců ve veřejném sektoru dostaly výpověď. Navýšení daní proběhlo takovým způsobem, že vyšší třída byla škrty ovlivněna z 9 %, střední a nižší neuvěřitelnými 338 %.

Zatímco se snížila sociální podpora pro nejchudší, obrovské výdaje na armádu zůstaly nedotčeny, stejně tak míra zdanění elit zůstala při starém. Problematika daňových rájů nebyla v dokumentech, které tlačily Řecko k úsporám, nikdy ani zmíněna.

Jaký byl důsledek této politiky snižování výdajů, mnohem markantnější než v jakékoli jiné zemi? Nezaměstnanost zasáhla čtvrtinu populace a polovinu mladých. Ztráta zaměstnaní a snižování mezd vedlo k poklesu poptávky, což vyústilo ve spirálu dalšího propouštění.

Výdaje řecké vlády se snížily ve všech sektorech, které by mohly vést k obnovení ekonomického růstu. V současné době Řecko investuje do školství méně než jakákoli jiná země EU. Jen zlomek financí v porovnání s ostatními státy je vkládán do výzkumu a rozvoje. A navzdory největší ekonomické krizi v historii země Řecko investuje do sociální podpory jen o sedm procent méně, než je evropský průměr.

Byli to vaši politici, kdo využili daňové příjmy k financování tohoto devastujícího programu škrtů. Řekové nedemonstrovali za další a další půjčky, jak se často tvrdí. Naopak žádali zastavení financování záruk pro banky, zatímco sami procházejí sociální krizí.

Teď už možná chápete, proč 61 % Řeků řeklo NE dalším škrtům a snižování výdajů. Mezi mladými lidmi tvořli příznivci Ne 85 %.

Světová ekonomická elita vyjádřila svou podporu řecké vládě ve snaze získat evropskou pomoc a ukončit politiku škrtů, dostat lidi z chudoby, zvýšit poptávku, přinutit oligarchy k odpovědnosti, investovat do lidských zdrojů a zajistit tak růst Řecka.

Joseph Siglitz, Paul Krugman, Amartya Sen (všichni ocenění Nobelovou cenou), Dani Rodrik, Thomas Piketty, Jeffrey Sachs, Charles Wyplos, Barry Eichengreen, Paul de Grauwe, James Galbraith, Marc Carney, Steve Keen — tito přední ekonomové publikovali články odmítající logiku škrtů z finančního, ale i sociálního hlediska.

A mimochodem, co se týče mezd: není to tak, že jsou řecké mzdy příliš vysoké — to ty vaše jsou příliš nízké. Kvůli nedostatečné snaze odborů je podíl mezd vzhledem k HDP ve východoevropských členských zemích OECD o deset procent nižší než v severní, západní a jižní Evropě. Posílení odborů je jednou z dalších věcí, kterou řecká vláda prosazuje poté, co byly v rámci politiky snižování výdajů omezeny.

V důsledku opatření Evropské centrální banky mohou dnes Řekové z bankomatů vybírat pouze šedesát euro denně (s cílem nezvyšovat strop ELA — přísun levných peněz). Pro mladé Řeky není tato částka tak nízká, neboť většina z nich nevydělává víc než 400 euro měsíčně, stejně jako vy. To je důvodem, proč volili NE.

Jsou to fakta, která byste podle mého měli znát. Vaše média totiž možná často přespříliš zjednodušují.

Dopis byl publikován na stránkách portálu Sigmalive

  Diskuse
  JV
  July 9, 2015 v 9.25
  Díky za srozumitelné vysvětlení
  Veliký dík za jasné a srozumitelné vysvětlení. Já myslím, že každý, kdo přemýšlí a má srdce na straně dobra, ví, co se v Řecku odehrává a je mu jasné, že on sám je součástí, resp. obětí, téhož globálního kasína.

  Jiří Vyleťal
  JP
  July 9, 2015 v 14.07
  Řecko že NEžádalo nové půjčky?!!!
  PB
  July 9, 2015 v 14.58
  Šotek v překladu
  Řecko jako stát žádal půjčky, demonstranti žádali zastavení financování finančních institucí. Vloudil se nám šotek do překladu, už je to opraveno. Jsme rádi, že máme všímavé čtenáře a diskutéry :)
  JP
  July 10, 2015 v 13.57
  Poláček vidí všechno!! :-D
  MP
  July 11, 2015 v 7.33
  P. Poláčku,
  vy nevidíte zpravidla to podstatné - resp. vidíte věci zcela opačně, než jsou.
  Opakujete fráze německého mainstreamu a článek jako tento nebere v úvahu. Proč? V diskusi pod jiným příspěvkem jste napsal, že Die Linke není pro vás důvěryhodný zdroj. Proč jsou pro vás Merkelová a Schäuble důvěryhodnější? Jen proto, že dokázali přesvědčit většinu německé veřejnosti? To dokázal svého času jeden knírkatý maloměšťák taky... a důsledky byly strašlivé...

  Opravdu mě nepřestává stále fascinovat, jak filozofujete o morální obrodě a alternativě ke kapitalismu - a přitom neomylně podporujte to nejreakčnější nebo nejasociálnější, co se podporovat dá (americký imperialismus na Ukrajině, německé týrání Řecka, sudeťácký revanšismus krytý frázemi o usmíření). To mně opravdu hlava nebere.
  JP
  July 11, 2015 v 14.03
  Dilema radikální levice
  Pane Plevo, radikální levice se nachází v principiálním dilematu, ze kterého nemůže nikdy nalézt východisko.

  Na jedné straně - bezpochyby ostřeji a zásadněji nežli dejme tomu "středoproudová" sociální demokracie - vidí a vnímá negativní rysy kapitalismu; ale na straně druhé nemá sama v ruce nic, čím by tento kapitalismus mohla nahradit. A tak jí nezbývá nic jiného nežli právě ta emotivně-verbální negace všeho, co s kapitalismem vůbec nějak souvisí, a přitom - protože jí nehrozí, že by skutečně musela převzít odpovědnost za řízení reálné společnosti a reálné ekonomiky - se může uchylovat k extrémním výkladům, extrémním vizím a extrémním řešením.

  Tato extrémní levice si není schopna či spíše ochotna uvědomit, že kapitalismus n e n í pouze vykořisťovatelský způsob ekonomiky - nýbrž že je to stále ještě samotná r e á l n á ekonomika, která pořád ještě dokáže jakž takž uspokojovat životní potřeby (mnohdy až v přebytku) většiny obyvatelstva. Po ztroskotání experimentu s komunismem radikální levice prostě nemá žádný vlastní - realistický - projekt ani ekonomiky, ani samotné společnosti. A tak se prostě vyžívá v tom, že dští oheň a síru na vše, co se vymyká z jejího ideologicko-dogmatického rámce.

  Takové výroky jako "americký imperialismus na Ukrajině", "německé týrání Řecka" a podobně - to jsou prostě emotivní výlevy, floskule nemající žádný vztah k objektivní realitě.

  A tak i nadále zůstávám u toho, že - nedá se nic dělat - ale dokonce i ten "středoproudový" (anebo třebas i: "buržoazní") evropský politik může mít tu a tam taky kus pravdy. A i když ta radikální levice může mít zase svou - relativně větší - pravdu v kritice kapitalismu jako takového, v konkrétních kauzách tohoto světa tato fundamentalistická levice znovu a znovu manifestuje svou ideologickou zaslepenost.

  Ke své vlastní škodě, neboť tím se sama zbavuje své důvěryhodnosti u naprosté většiny obyvatelstva.
  MP
  July 11, 2015 v 22.19
  Pane Poláčku,
  obhajoba statu quo k žádné alternativě jistě také nepovede.
  Nové věci je potřeba začít zkoušet - nemůžeme sto let čekat, až někdo vymyslí nějakou alternativu a napíše o ní zase nějaké sebrané spisy. To tady už jednou bylo a dobře to nedopadlo. Nelze propadnout sociálnímu inženýrství takového kalibru. Spíš bych se držel staré marxistické poučky o dialektice teorie a praxe.

  Věci jsou ovšem jednodušší, než vypadají. Řecká krize ukázala, že mít pravdu a mít moc - jsou dvě zcela odlišné věci. Syriza má pravdu, A PROTO prohrává. Evropské elity jsou zaslepené a vedou EU do katastrofy, přesněji od jedné katastrofy k druhé.